Lørdag 23. juni 2018
VIL LEGALISERE: Aila Kamaly er påtroppende generalsekretær i Sosialistisk Ungdom (SU). Hun har fremmet forslaget om at SU skal støtte statlig salg av cannabis.
Legaliseringsvind i ungdomsparti:
De unge vil ha hasjsalg
ÅPNER OPP: Denne helga vedtar etter all sannsynlighet både Sosialistisk Ungdom og Unge Høyre å åpne for statlig salg av hasj. Det sikrer flertall for ­legalisering blant ungdomspartiene.

RUS

– Hvilke rusmidler som er lovlig og ulovlig, bør avgjøres ved en helsefaglig vurdering, ikke moralsk synsing hos politikere, sier Aila Kamaly, påtroppende generalsekretær i Sosialistisk Ungdom (SU).

Hun er en av forslagsstillerne bak et forslag om at SU skal støtte utredning av lovlig salg og alternativ regulering av narkotiske stoffer, blant dem cannabis.

To av de tre kandidatene til å ta over ledervervet i SU er medforslagsstillere på forslaget. Det er vedtatt med stort flertall (mot fem stemmer) i landsstyret. Dermed tyder mye på at SU etter helgas landsmøte slutter seg til det økende antallet ungdomspartier som åpner for lovlig salg av cannabis.

De er ikke alene. Også Unge Høyre er ventet å vedta støtte til legalisering av cannabis på sitt landsmøte i helga.

– Det kan hende bruken blir noe mer utbredt, men vi må se på skadevirkningene av narkotikapolitikken som en helhet. Det å fjerne levebrødet til organiserte kriminelle er absolutt et viktig argument for alternativ regulering, sier Kamaly.

Fakta

Narkotikapolitikk:

• Politiets rapporter viser en økning i både ungdoms- og gjengkriminaliteten i Oslo.

• Ifølge politiet kommer store deler av inntektene til de organiserte kriminelle fra cannabissalg.

• Politikere fra flere partier vil ha statlig regulert salg av cannabis for å ta bort gjengenes inntektsgrunnlag.

• I helga skal Sosialistisk Ungdom og Unge Høyre behandle forslag om å åpne for salg av cannabis. Rød Ungdom, Unge Venstre, Grønn Ungdom og Fremskrittspartiets Ungdom, har alle åpnet for regulert salg av narkotika.

Cannabis i vinden

Uttalelser fra Oslo-politiet om at kriminelle gjenger i Oslo tjener millioner og vokser seg sterke på salg av cannabis, har blåst nytt liv i legaliseringsdebatten. Fra kommentatorer og politikere på både rød, blå og grønn side i politikken har det kommet krav om at staten må ta fra kriminelle inntektsgrunnlaget, ved å selv selge cannabis.

På tross av støtte fra profilerte stemmer som varaordfører i Oslo Kamzy Gunaratnam, er det foreløpig få politiske partier som støtter legalisering. Bare Venstre og Miljøpartiet De Grønne, som til sammen representerer ni mandater på Stortinget, har åpnet for å prøve regulert salg. Blant ungdomspartiene er situasjonen dramatisk annerledes.

Flertall blant unge

Både Rød Ungdom, Grønn Ungdom, Unge Venstre og Fremskrittspartiets Ungdom har allerede fattet vedtak som åpner for lovlig, regulert salg av hasj.

Vedtakene varierer noe, men mest populær er ideen om at cannabis skal kunne selges på Vinmonopolet, eller ved en lignende ordning.

Hvis SU og Unge Høyre, som ventet, slutter seg til liberaliseringstilhengerne, vil det bety klart flertall for hasjsalg blant ungdomspartiene. Bare KrFU, Senterungdommen og AUF er imot.

Tror på seier

Syver Hanken, leder i prinsipprogram-komiteen til Unge Høyre, er trygg på at ungdomspartiet vil åpne for salg.

– Ja, det tror og håper jeg vi kommer til å gjøre. Et flertall i komiteen har gått inn for å «legalisere og strengt regulere alle narkotiske stoffer». Hvis det blir nedstemt, tror jeg det blir støtte for et mindre radikalt forslag om å legalisere lettere narkotiske stoffer, sier Hanken.

Han mener det er naturlig for et konservativt parti å støtte regulert salg.

– Forbudslinja har i over en generasjon bevist at den ikke fungerer. Vi har åpne russcener. Brukere tvinges inn i kriminelle miljøer og vi ser en sterk økning i cannabisbruk blant unge. Vi trenger en regulering så vi kan få markedet under kontroll, sier han.

Også i Unge Høyre er kampen mot organisert kriminalitet et viktig argument.

– Det illegale markedet skaper ikke bare grobunn for gjenger i Oslo. Vestlig forbudspolitikk skaper enorme inntekter for organiserte kriminelle som dreper tusenvis hvert år i land som Mexico og Afghanistan, sier Hanken.

AUF delt

Som Klassekampen skrev i går, støtter Oslo AUF statlig cannabissalg. I AUF sentralt det lite entusiasme for ideen.

– Det eneste vi er sikre på, er at legalisering vil føre til at økt bruk, ikke at det fører til mindre kriminalitet. Norge er blant de landene i Europa hvor det brukes minst narkotika. Det viser oss at den politikken vi har i dag, fungerer. Da blir det feil å gamble med et system som fungerer, sier Mani Hussaini, leder i AUF.

Han skjønner at utviklingen i Oslo gjør folk bekymret.

– Vi er alle på jakt etter løsninger, men legalisering blir en altfor enkel løsning på et veldig komplisert problem. Ungdom havner ikke i kriminelle miljøer på grunn av hasj. Det skjer fordi de havner på sida av samfunnet. Da må vi heller sikre gode lavterskeltilbud og tettere oppfølging av dem som er i faresonen, sier Hussaini.

jos@klassekampen.no

Lørdag 17. november 2018
ANBUD: NSB var best på organisasjon og ledelse, mens SJ var best på kundetilfredsstillelse. Go-Ahead var kun best på pris i anbudskonkurransen om å få drifte Sørlandsbanen.
Fredag 16. november 2018
HEMMELIG: Etterretningstjenesten skal betale kilder svart – og kunne bryte norsk lov uten straff. Det er regjeringens forslag til ny etterretningslov.
Torsdag 15. november 2018
SATSER: Equinor bruker rekordmye penger på lobbyisme i Brussel. Målet er å sikre etterspørselen etter gass i lang tid framover.
Onsdag 14. november 2018
VIND I SEGLA: Produksjonen av kraft frå vindturbinar vert meir enn firedobla innan 2020. Nasjonal ramme for vindkraft skal opne for endå meir, men ikkje på Smøla.
Tirsdag 13. november 2018
VISJON: Torgeir Knag Fylkesnes vil styrke SVs nærings- og distriktsprofil. – Mitt største ønske for SV er at vi skal bli mer ambisiøse og mindre flinke, sier han.
Mandag 12. november 2018
IKKE RØR! Stjørdal kommune har for mange barnehager, men på tross av støtte fra et enstemmig bystyre får de ikke lov å kutte antall plasser hos private. Nå drøfter Stortinget lovendring.
Lørdag 10. november 2018
DYRT: Zerokonferansen omtaler seg selv som Norges viktigste møteplass for alle som er opptatt av klima. Men hvis vanlige folk skal med, må prisen ned, sier Natur og Ungdom.
Fredag 9. november 2018
FALL: Gapet mellom nivået på den statlige bostøtten og boutgifter i storbyene har økt dramatisk, viser ny rapport. Byene får en ekstraregning på flere hundre millioner.
Torsdag 8. november 2018
FRAFALL: Ungdom som faller ut av videregående fanges opp for seint, sier Jan Bøhler.
Torsdag 8. november 2018
KLAR MELDING: Leder for FNs klimapanel Hoesung Lee vil nødig fremstå alarmistisk. Men forskningen er entydig: Vi har dårlig tid, sier han.