Lørdag 23. juni 2018
Finnmark

• Torsdag ble det klart at regjeringen overkjører finnmarkingenes krav om stopp i sammenslåings­prosessen med Troms. I stedet setter kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland (H) ned en fellesnemnd for Troms og Finnmark, der representantene fra Troms er vedtaksdyktige selv uten at en eneste representant fra Finnmark er til stede. For å sitere Helga Pedersen, leder av Tana Arbeiderparti: «Det er nesten så man ikke tror det. At en regjering kan tillate seg å være så arrogant og så utrolig lite lydhør for befolkningen.»

• Vedtaket fra Mæland kom som en lynkjapp respons på at et flertall i Finnmark fylkesting torsdag stemte for å ikke sende noen medlemmer til den nevnte fellesnemnda. I ryggen hadde fylkestings­representantene resultatet fra en folkeavstemning i mai om sammenslåingen, der ikke mindre enn 87 prosent av befolkningen i Finnmark stemte nei. Det ville vært veldig spesielt om fylkestinget i Finnmark ikke skulle tatt hensyn til det som er et usedvanlig tydelig signal fra eget fylke om at man ikke ønsker en sammenslåing med Troms. Dersom det lokale folke­styret skal ha noen som helst verdi, må fylkestingsrepresentantenes mandat være å representere befolkningen som har valgt dem inn, ikke å la seg redusere til kun å være nyttige verktøy for den til enhver tid sittende regjering. Det er derfor uhørt at Mæland kommer med denne type straffetiltak som respons på et helt legitimt, demo­kratisk vedtak fra fylkestinget.

• I den nedsatte fellesnemnda har nå Troms 19 plasser og Finnmark ni. I og med at Finnmark ikke sender noen representanter, vil det si at minst 14 fra Troms må møte for at nemnda skal være vedtaksdyktig. Flere Troms-representanter har gitt signaler om at de ikke vil stille uten at Finnmark er med. Flasketuten peker nå på Arbeiderpartiet. Skal Troms Ap stille seg solidarisk med sine partifeller i nabofylket og droppe fellesnemnda, som ikke lenger er felles? Eller vil de velge å gi Høyre og Frp drahjelp til å få gjennomført en tvers gjennom udemokratisk tvangssammen­slåing av våre to nordligste fylker? De gjør klokt i å velge det første.

Lørdag 17. november 2018
• Samtidig som forslaget til brexit-avtale river og sliter i britene, blåser det opp til ny strid om EØS-avtalen i fagbevegelsen her hjemme. I går signerte lederne i Fellesforbundet og Norsk Transportarbeiderforbund en avtale om...
Fredag 16. november 2018
• «Gratulerer! Theresa May har lyktes med å forene en dypt splittet nasjon. Alle er enige om at avtalen hun har kommet opp med er forferdelig», skriver Martin Wolf i Financial Times. Ambrose Evans-Pritchard i The Telegraph sammenlikner den...
Torsdag 15. november 2018
• Osloskolens ubestridte sjef gjennom 18 år, Astrid Søgnen, går 1. desember over i en ny stilling i kommunen. Dermed har høstens intensiverte strid mellom Oslos utdanningsetat og byråd endt slik den kanskje måtte: Skolebyråd Inga Marte...
Onsdag 14. november 2018
• Under markeringen for avslutningen av første verdenskrig i Paris søndag gikk Frankrikes president Emmanuel Macron til kraftig angrep på nasjonalisme. I talen han holdt for de frammøtte, omtalte han nasjonalisme som et svik og «en...
Tirsdag 13. november 2018
• I går skrev avisa Vårt Land om alkoholservering på styresamlinger i de statlige helseforetakene. På tre styresamlinger i Helse Nord drakk de frammøtte alkohol for nesten 60.000 kroner, viser tall avisa har hentet inn. Det er ikke ny...
Mandag 12. november 2018
• Før helga meldte utenriksminister Ine Eriksen Søreide at Norge ikke vil inngå nye avtaler om eksport av forsvarsmateriell til Saudi-Arabia. I en e-post til NTB skrev hun at «[g]runnen for dette tiltaket er en helhetsvurdering av den siste...
Lørdag 10. november 2018
• I den svært EU-positive boka «Vi som elsker Europa» legger forfatteren Stein Inge Jørgensen stor vekt på at EU nå har fått en tyngre sosial profil. Han viser til at det i EU-traktatens artikkel 3 står at EU skal jobbe for sosialt...
Fredag 9. november 2018
• Kort tid etter at nestleder i Kristelig Folkeparti Kjell Ingolf Ropstad hadde etterlyst gjennomslag om abort i regjering, kvitterte statsminister Erna Solberg at KrF i forhandlinger med Høyre må få sette «et verdipreg på en felles...
Torsdag 8. november 2018
• Så var vi igjen kommet til den tida på året da vi kårer Norges rikeste mennesker ved å ettergå skattelistene. I år kunne vi dessuten notere oss en ny rekord: Investoren Kim Wahl er første nordmann med en årsinntekt på over én milliard...
Onsdag 7. november 2018
• Riksrevisjonen la i går fram sin rapport om kontroll av statlige selskaper i Norge. Der framgår det at lønnsveksten for ledere i statseide selskaper i mange tilfeller ligger langt over nivået regjeringen har gitt signaler om. Undersøkelsen...