Onsdag 20. juni 2018
Norden

• Danskene er nå blant de mest EU-positive i Europa, så lenge de får beholde de særskilte forbeholdene overfor unionen. Danmark har tatt forbehold mot å delta i EUs forsvarssamarbeid, euroen, overstatlig rettspolitikk og mot at unionsborgerskapet erstatter statsborgerskapet. Hver gang forbeholdene blir tatt opp til avstemning, stemmer danskene for å opprettholde dem. Det kan tyde på at danskene ser positivt på et europeisk samarbeid, men likevel er opptatt av å opprettholde stor grad av nasjonal suverenitet. Samtidig ses ikke EU-medlemskapet som det beste av alle verdener. En ny måling viser at 44,5 prosent av danskene foretrekker et nordisk forbund framfor EU-medlemskap, som får støtte av 36,2 prosent.

• Målingen viser at det er flertall for et nordisk forbund i alle regioner. Blant velgerne til Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Enhedslisten, Liberal Alliance og Alternativet er det flertall for nordisk forbund, mens det er flertall for dansk EU-medlemskap blant velgerne til Venstre, Radikale Venstre og De konservative. Socialistisk Folkepartis velgere er delt på midten. Hvis det er lov å tolke en slik meningsmåling, er ikke begeistringen for EU overveldende. Hvis det hadde eksistert et bedre alternativ, ville mange dansker ha ønsket seg det.

• Det nordiske samarbeidet har lange tradisjoner, men ved avgjørende korsveier har det blitt valgt bort. Norden er en naturlig geografisk enhet, med sterke felles kulturelle og språklige bånd. I dagens betente internasjonale situasjon der Norden står i fare for å trekkes inn i en stormaktskonfrontasjon, vil det også være naturlig å samordne forsvarsressursene. Etter krigen var det planer om å skape et skandinavisk forsvarsforbund, men forsøket strandet på at Norge og Danmark i stedet valgte medlemskap i Nato. Det samme skjedde da de nordiske landene valgte forskjellige tilknytningsform til Den europeiske union. EUs nåværende utvikling i retning en føderal stat bør være en anledning til igjen å reise en diskusjon om alternativer til EU som har folkelig støtte og legitimitet. Det har det nordiske samarbeidet i hele Norden.

Tirsdag 13. november 2018
• I går skrev avisa Vårt Land om alkoholservering på styresamlinger i de statlige helseforetakene. På tre styresamlinger i Helse Nord drakk de frammøtte alkohol for nesten 60.000 kroner, viser tall avisa har hentet inn. Det er ikke ny...
Mandag 12. november 2018
• Før helga meldte utenriksminister Ine Eriksen Søreide at Norge ikke vil inngå nye avtaler om eksport av forsvarsmateriell til Saudi-Arabia. I en e-post til NTB skrev hun at «[g]runnen for dette tiltaket er en helhetsvurdering av den siste...
Lørdag 10. november 2018
• I den svært EU-positive boka «Vi som elsker Europa» legger forfatteren Stein Inge Jørgensen stor vekt på at EU nå har fått en tyngre sosial profil. Han viser til at det i EU-traktatens artikkel 3 står at EU skal jobbe for sosialt...
Fredag 9. november 2018
• Kort tid etter at nestleder i Kristelig Folkeparti Kjell Ingolf Ropstad hadde etterlyst gjennomslag om abort i regjering, kvitterte statsminister Erna Solberg at KrF i forhandlinger med Høyre må få sette «et verdipreg på en felles...
Torsdag 8. november 2018
• Så var vi igjen kommet til den tida på året da vi kårer Norges rikeste mennesker ved å ettergå skattelistene. I år kunne vi dessuten notere oss en ny rekord: Investoren Kim Wahl er første nordmann med en årsinntekt på over én milliard...
Onsdag 7. november 2018
• Riksrevisjonen la i går fram sin rapport om kontroll av statlige selskaper i Norge. Der framgår det at lønnsveksten for ledere i statseide selskaper i mange tilfeller ligger langt over nivået regjeringen har gitt signaler om. Undersøkelsen...
Tirsdag 6. november 2018
• Da Kristelig Folkepartis landsstyre møttes 28. september i år, var det ikke bare for å høre hvilken retning partileder Knut Arild Hareide ønsket å ta partiet i. Landsstyret vedtok også nye politiske prioriteringer for partiet. Blant disse...
Mandag 5. november 2018
• Knut Arild Hareide tapte kampen om KrFs retningsvalg på landsmøtet fredag. Han mente KrF i de viktigste sakene sto nærmere Sp og Ap enn Venstre, Høyre og Frp. Ved å ta et nytt skritt til høyre ville partiet miste enda flere velgere. Et...
Lørdag 3. november 2018
• I Karl Ove Knausgårds essay «Om sannhet», som Klassekampen trykket for to år siden, skildrer han en telefonoppringing fra fakta­sjekk­avdelingen i New York Times. I en tekst til den amerikanske avisa hadde Knausgård skrevet at barna maste...
Fredag 2. november 2018
• I dag møtes Kristelig Folkeparti til ekstraordinært landsmøte for å avgjøre partiets retningsvalg. Partileder Knut Arild Hareide har lagt all prestisje inn på å få partiet med seg i regjeringsforhandlinger med Arbeiderpartiet og...