Lørdag 16. juni 2018
Utdanning

• Andelen innbyggere med høyere utdanning har aldri vært høyere i Norge, skriver Kommunal Rapport basert på tall fra Statistisk sentralbyrå. 33,4 prosent av befolkningen over 16 år har nå minst treårig høyere utdanning fra universitet eller høyskole. Ikke overraskende er andelen høyt utdannete størst i Oslo-området, der Bærum (52,5 prosent), Oslo (50,7), Asker (49,6), Nesodden (45,4), Ås (43,9) og Oppegård (43,7) er de fem kommunene med flest innbyggere med høyere utdanning i hele landet. Deretter følger Trondheim, Stavanger, Bergen og Tromsø. Det er for øvrig verdt å merke seg at vi her snakker om dem som har tatt minst treårig høyere utdanning; andelen med lang universitets- eller høyskoleutdanning er fremdeles under 10 prosent. Det er også store variasjoner. Dess lenger ut i distriktene du kommer, dess færre har høyere utdanning. På Røst, Beiarn og Værøy i Nordland har for eksempel under 15 prosent høyere utdanning.

• Selv om stadig flere går på høyskole eller universitet, har det store flertallet i Norge – 66 prosent – ikke slik utdanning. Likevel snakkes det ofte som om «alle» har det, kanskje fordi de som sitter i sentrale posisjoner, som oftest har en slik bakgrunn. De fleste store medier har tilholdssted i Oslo og de som jobber der er stort sett bosatt i hovedstaden eller i kommunene rundt. Der møter de likesinnede både på jobb og i fritida. De fleste ansatte i stat og departement og de mange rådgiverne rundt partiene på Stortinget kommer også fra det samme sjiktet og bor i de samme områdene. Da er det lett å tenke at «alle» andre også har samme utdanning, lønnsnivå og virkelighetsoppfatning. Men slik er det ikke. To av tre er eller har vært lønnsmottakere i vanlige yrker uten høyere utdanning. Det er derfor på høy tid at partiene og mediene tar dette inn over seg. Vi har alle et ansvar for at synspunktene og interessene til det store flertallet blir gjenspeilt og representert i den offentlige debatten og i politikken. I dag legges altfor ofte premissene av høyt utdannete i et visst sosialt sjikt, som lever i utvalgte deler av landet, mens viktige problemstillinger som folk med en helt annen bakgrunn har, står i fare for å forsvinne under horisonten.

Tirsdag 13. november 2018
• I går skrev avisa Vårt Land om alkoholservering på styresamlinger i de statlige helseforetakene. På tre styresamlinger i Helse Nord drakk de frammøtte alkohol for nesten 60.000 kroner, viser tall avisa har hentet inn. Det er ikke ny...
Mandag 12. november 2018
• Før helga meldte utenriksminister Ine Eriksen Søreide at Norge ikke vil inngå nye avtaler om eksport av forsvarsmateriell til Saudi-Arabia. I en e-post til NTB skrev hun at «[g]runnen for dette tiltaket er en helhetsvurdering av den siste...
Lørdag 10. november 2018
• I den svært EU-positive boka «Vi som elsker Europa» legger forfatteren Stein Inge Jørgensen stor vekt på at EU nå har fått en tyngre sosial profil. Han viser til at det i EU-traktatens artikkel 3 står at EU skal jobbe for sosialt...
Fredag 9. november 2018
• Kort tid etter at nestleder i Kristelig Folkeparti Kjell Ingolf Ropstad hadde etterlyst gjennomslag om abort i regjering, kvitterte statsminister Erna Solberg at KrF i forhandlinger med Høyre må få sette «et verdipreg på en felles...
Torsdag 8. november 2018
• Så var vi igjen kommet til den tida på året da vi kårer Norges rikeste mennesker ved å ettergå skattelistene. I år kunne vi dessuten notere oss en ny rekord: Investoren Kim Wahl er første nordmann med en årsinntekt på over én milliard...
Onsdag 7. november 2018
• Riksrevisjonen la i går fram sin rapport om kontroll av statlige selskaper i Norge. Der framgår det at lønnsveksten for ledere i statseide selskaper i mange tilfeller ligger langt over nivået regjeringen har gitt signaler om. Undersøkelsen...
Tirsdag 6. november 2018
• Da Kristelig Folkepartis landsstyre møttes 28. september i år, var det ikke bare for å høre hvilken retning partileder Knut Arild Hareide ønsket å ta partiet i. Landsstyret vedtok også nye politiske prioriteringer for partiet. Blant disse...
Mandag 5. november 2018
• Knut Arild Hareide tapte kampen om KrFs retningsvalg på landsmøtet fredag. Han mente KrF i de viktigste sakene sto nærmere Sp og Ap enn Venstre, Høyre og Frp. Ved å ta et nytt skritt til høyre ville partiet miste enda flere velgere. Et...
Lørdag 3. november 2018
• I Karl Ove Knausgårds essay «Om sannhet», som Klassekampen trykket for to år siden, skildrer han en telefonoppringing fra fakta­sjekk­avdelingen i New York Times. I en tekst til den amerikanske avisa hadde Knausgård skrevet at barna maste...
Fredag 2. november 2018
• I dag møtes Kristelig Folkeparti til ekstraordinært landsmøte for å avgjøre partiets retningsvalg. Partileder Knut Arild Hareide har lagt all prestisje inn på å få partiet med seg i regjeringsforhandlinger med Arbeiderpartiet og...