Fredag 15. juni 2018
OPPRØRER: Fylkesordfører Ragnhild Vassvik (Ap) fortsetter kampen mot fylkessammenslåing av Troms og Finnmark. Her overleverer hun resultatet av avstemmingen om fylkessammenslåing til statsminister Erna Solberg i mai. Foto: Vidar Ruud, NTB scanpix
Representantene fra Troms kan ende opp med å bestemme alt for det nye fylket:
Staten truer Finnmark
BØYER IKKE AV: Finnmark vil møte trusler fra regjeringen med sivil ulydighet. Regjeringen lover represalier.

fylkesreformen

Ingenting tyder på at Finnmark vil foreta seg noe for å bli slått sammen med Troms.

22. juni innkaller kommunalminister Monica Mæland til det første møtet i fellesnemnda som skal samordne og forberede fylkessammenslåing. Troms har valgt sine 19 representanter, men Finnmark nekter å utpeke sine 17.

Om ikke lista er klar til den 22. vil «departementet måtte sørge for en beslutningsdyktig fellesnemnd», heter det i et krast brev fra statsråd Mæland.

Riset bak speilet kommer også frem:

Om ikke Finnmark utpeker medlemmer til fellesnemnd, vil departementet gjøre det. Da vil forskriften bli endret, og antallet skal fordeles etter innbyggertall, noe som vil gi Troms et stort flertall.

Fakta

Fylkessammenslåing:

• En folkeavstemning i Finnmark viser at 87 prosent sier nei til å slå sammen fylket med Troms. Valgdeltakelsen var 58 prosent.

• Et flertall på Stortinget har to ganger bestemt at de to fylkene skal slå seg sammen.

• Kristelig Folkeparti sitter på vippen og vil tvinge utvalgte fylker sammen, mens kommunene skal få bestemme selv.

• Kommunaldepartementet gir Finnmark frist til 22. juni med å utpeke sammenslåingsnemnd.

Sivil ulydighet

Finnmark fylkesting skal ha møte dagen før møtet statsråden har innkalt til.

I dag skal Arbeiderpartiets gruppe i fylkestinget møtes for å diskutere saken. Ingenting tyder på at de vil gå inn for å nedsette en fellesnemnd.

I et brev til statsministeren gjør fylkesordfører Ragnhild Vassvik (Ap) det klart at sivil ulydighet kommer til å bli benyttet.

– Resultatet av folkeavstemningen, der 87 prosent sa nei, gir fylkestinget og meg et utvetydig mandat til å fortsette motstanden mot sammenslåingsprosessen. Folkets mening gir regjeringen og Stortinget bare en fornuftig utvei – å oppheve tvangsvedtaket, skriver Vassvik.

Hun mener det er umulig å gjøre noe annet enn avvikle planene om tvangssammenslåing.

Fylkesordføreren reagerer sterkt på brevet fra kommunalministeren som hun kaller et «trusselbrev».

– Jeg tolker brevet som et mer eller mindre desperat forsøk fra Mæland og regjeringen på å tre tvangssammenslåinga nedover hodet på finnmarkingene, sier hun.

Kan ikke oppnevne

Jussprofessor Peter Ørebech slår i en betenkning fast at regjeringen bryter loven om de selv velger medlemmer til Finnmarks fellesnemnd.

– Inndelingsloven gir Stortinget rett til å beslutte regioner og størrelsen på disse. Men fellesnemnda som skal forberede det praktiske, skal velges av de ulike regionene. Vi har et basisprinsipp med kommunalt selvstyre, og så lenge Finnmark ikke gir fullmakt til regjeringen, kan den ikke utpeke medlemmer, sier Ørebech, som er professor i rettsvitenskap ved Norges arktiske universitet.

– Uten en fullmakt vil prosessen stoppe opp, og situasjonen er låst, sier han.

Fylkespolitiker Jens Ingvald Olsen (Rødt) er valgt inn i fylkesnemnda i Troms og er veldig betenkt over hvordan Finnmark behandles.

– Truslene fra Monica Mæland er en utilbørlig provokasjon, og som folkevalgt reagerer jeg sterkt på dette, sier Olsen.

– Om ikke Finnmark selv velger medlemmer, har ikke statsråden andre muligheter enn å sende melding til Stortinget om at sammenslåing ikke lar seg gjennomføre. Da må Stortinget behandle saken på nytt, sier han.

Vil gi Troms flertall

Statssekretær Aase Marthe Horrigmo i Kommunal- og moderniseringsdepartementet går tilbake på det statsråden skreiv om å utnevne fellesnemnd.

«Regjeringen forholder seg til gjeldende lover og regler. Finnmark fylkesting plikter etter inndelingslova å velge medlemmer til fellesnemnda. Dersom Finnmark fylkesting ikke velger medlemmer, vil departementet vurdere å endre forskriften slik at sammensetningen, antall medlemmer, av nemnda speiler innbyggertallet i de to fylkeskommunene. Det er ikke slik at departementet skal velge medlemmer til fellesnemnda. Dette er i så tilfelle en misforståelse», skriver hun til Klassekampen.

Regjeringen har ikke tenkt til å skrote sammenslåingen:

«Dersom departementet endrer forskriften vil det i tilfelle være for å gi Troms et større flertall i fellesnemnda, slik at fellesnemnda kan være et beslutningsdyktig organ med bare medlemmene valgt fra Troms fylkesting til stede. Dersom Finnmark på et senere tidspunkt velger å utpeke medlemmer, så vil de kunne delta i fellesnemndas arbeid», skriver Horrigmo.

rapp@klassekampen.no

Tirsdag 13. november 2018
VISJON: Torgeir Knag Fylkesnes vil styrke SVs nærings- og distriktsprofil. – Mitt største ønske for SV er at vi skal bli mer ambisiøse og mindre flinke, sier han.
Torsdag 8. november 2018
FRAFALL: Ungdom som faller ut av videregående fanges opp for seint, sier Jan Bøhler.
Onsdag 7. november 2018
SAMLING: Ap, Sp og SV har reint fleirtal i Klassekampens novembermåling. Etter å ha blitt vraka av KrF er Jonas Gahr Støre klar for å samkøyre med dei raudgrøne.
Mandag 5. november 2018
STRID: Når abortloven nå er på forhandlingsbordet, vil Senterpartiet fremme forslag om å fjerne den omstridte retten til tvillingabort. Ap går for fort i vranglås, mener Kjersti Toppe.
Lørdag 3. november 2018
DELT: Sentrale partifolk tror det kan ta tid å samle fløyene i KrF etter partiets skjebnelandsmøte på Gardermoen i går.
Fredag 2. november 2018
NEI: Dersom KrFs høyrefløy vinner fram på dagens skjebnemøte, forsvinner sentrum i norsk politikk, advarer Anne Enger.
Torsdag 1. november 2018
NEI: Erna Solbergs abortfrieri til KrF mangler flertall i Stortinget. – Min stemme for kvinnes rett til abort kan ikke forhandles bort, sier Venstres Abid Raja.
Fredag 26. oktober 2018
SPLITTELSE: Mens venstrefløyen i KrF «kjenner frosten gripe om rygg­raden», rikker ikke Sylvi Listhaugs siste utspill på høyrefløyen i partiet.
Tirsdag 23. oktober 2018
STERK I TROEN: Knut Arild Hareide hadde regnet med mellom tre og seks mandater fra Rogaland, men fikk ett. Nå står det om de usikre fylkene, som Oslo og Hordaland.
Mandag 22. oktober 2018
SKUFFET: Lokallagsleder Inge Takle Mæstad frykter en dypere splittelse i partiet etter det knusende Hareide-neder­laget i Rogaland. Han beskylder nestleder Olaug Bollestad for å opptre illojalt.