Fredag 15. juni 2018
Arbeidsfolk

• Mímir Kristjánsson skriver i boka «Hva ville Gerhardsen gjort?» at Arbeiderpartiet tidligere så seg selv som en representant for «det store arbeidende folk». Ja, partiet kompromisset med storkapitalen, men kontrakten med velgerne var at det skulle ivareta interessene til arbeidende mennesker i by og bygd. I gårsdagens Klassekampen omtalte vi en undersøkelse Norstat har gjort på oppdrag for Arthur Svenssons stiftelse for faglige rettigheter. Svensson var mangeårig formann for Norsk Kjemisk Industriarbeiderforbund, som etter sammenslutningen med Norsk Olje- og Petrokjemisk Fagforbund ble fagforbundet Industri Energi. Undersøkelsen viser at halvparten av velgerne mener norske politikere i liten eller meget liten grad er opptatt av å bedre situasjonen for vanlige lønnstakere. Bare 16 prosent mener politikerne er opptatt av dette.

• Det er ikke store variasjoner mellom landsdelene, men de som har minst tillit til politikerne på dette området, er bosatt i Nord-Norge og Østlandet utenom Oslo. Også på Vestlandet er tiltroen til at politikerne representerer vanlige arbeidstakere liten. Samtidig er folk bekymret for at arbeidstakeres rettigheter og lønninger er under press i store deler av verden. Nesten 60 prosent av de spurte er i stor grad eller i svært stor grad bekymret for arbeidstakernes rettigheter og lønn. Den manglende tiltroen til at norske politikere arbeider for å forbedre forholdene for vanlige arbeidstakere må karakteriseres som et ganske sikkert funn, ettersom tilliten til politikerne og Stortinget ellers er relativ høy i Norge.

• Det er umulig å skru historias hjul tilbake, men det er ganske åpenbart at politikk ikke foregår i et klassemessig tomrom. Politiske veivalg tjener ofte den ene eller den andre samfunnsgruppe, enten det handler om arbeidsmiljølov, skattepolitikk, fiskerilov eller tollvern for norskprodusert mat. Det må alltid gjøres avveininger mellom ulike hensyn, men politikk er også interessepolitikk: Hvem er det som tjener eller taper? Dessverre er det ofte de velhavende som vinner. Derfor trengs det flere politikere som tar på seg jobben med å representere «det store arbeidende folk».

Tirsdag 13. november 2018
• I går skrev avisa Vårt Land om alkoholservering på styresamlinger i de statlige helseforetakene. På tre styresamlinger i Helse Nord drakk de frammøtte alkohol for nesten 60.000 kroner, viser tall avisa har hentet inn. Det er ikke ny...
Mandag 12. november 2018
• Før helga meldte utenriksminister Ine Eriksen Søreide at Norge ikke vil inngå nye avtaler om eksport av forsvarsmateriell til Saudi-Arabia. I en e-post til NTB skrev hun at «[g]runnen for dette tiltaket er en helhetsvurdering av den siste...
Lørdag 10. november 2018
• I den svært EU-positive boka «Vi som elsker Europa» legger forfatteren Stein Inge Jørgensen stor vekt på at EU nå har fått en tyngre sosial profil. Han viser til at det i EU-traktatens artikkel 3 står at EU skal jobbe for sosialt...
Fredag 9. november 2018
• Kort tid etter at nestleder i Kristelig Folkeparti Kjell Ingolf Ropstad hadde etterlyst gjennomslag om abort i regjering, kvitterte statsminister Erna Solberg at KrF i forhandlinger med Høyre må få sette «et verdipreg på en felles...
Torsdag 8. november 2018
• Så var vi igjen kommet til den tida på året da vi kårer Norges rikeste mennesker ved å ettergå skattelistene. I år kunne vi dessuten notere oss en ny rekord: Investoren Kim Wahl er første nordmann med en årsinntekt på over én milliard...
Onsdag 7. november 2018
• Riksrevisjonen la i går fram sin rapport om kontroll av statlige selskaper i Norge. Der framgår det at lønnsveksten for ledere i statseide selskaper i mange tilfeller ligger langt over nivået regjeringen har gitt signaler om. Undersøkelsen...
Tirsdag 6. november 2018
• Da Kristelig Folkepartis landsstyre møttes 28. september i år, var det ikke bare for å høre hvilken retning partileder Knut Arild Hareide ønsket å ta partiet i. Landsstyret vedtok også nye politiske prioriteringer for partiet. Blant disse...
Mandag 5. november 2018
• Knut Arild Hareide tapte kampen om KrFs retningsvalg på landsmøtet fredag. Han mente KrF i de viktigste sakene sto nærmere Sp og Ap enn Venstre, Høyre og Frp. Ved å ta et nytt skritt til høyre ville partiet miste enda flere velgere. Et...
Lørdag 3. november 2018
• I Karl Ove Knausgårds essay «Om sannhet», som Klassekampen trykket for to år siden, skildrer han en telefonoppringing fra fakta­sjekk­avdelingen i New York Times. I en tekst til den amerikanske avisa hadde Knausgård skrevet at barna maste...
Fredag 2. november 2018
• I dag møtes Kristelig Folkeparti til ekstraordinært landsmøte for å avgjøre partiets retningsvalg. Partileder Knut Arild Hareide har lagt all prestisje inn på å få partiet med seg i regjeringsforhandlinger med Arbeiderpartiet og...