Torsdag 14. juni 2018
Norskfødte med innvandrerforeldre opplever ofte mer diskriminering
27 prosent av norskfødte med innvandrerforeldre sier at de har blitt diskriminert i arbeidslivet, utdanning eller helsevesen.
Publisert: 14 Juni 10:26
27 prosent av norskfødte med innvandrerforeldre sier at de har blitt diskriminert i arbeidslivet, utdanning eller helsevesen.
Til sammenligning opplevde 19 prosent av gruppas foreldre å ha blitt diskriminert. Det viser en oppfølgingsrapport på SSBs levekårsundersøkelse fra 2016.
Særlig norskfødte med pakistanske foreldre opplever seg diskriminert i arbeidslivet.
– 28 prosent av de med foreldre fra Pakistan har opplevd å ha blitt diskriminert på arbeidsplassen i løpet av det siste året. 25 prosent i forbindelse med ansettelse. Henholdsvis 14 prosent og 9 prosent av de med foreldre fra Vietnam opplever det samme, sier seniorrådgiver Signe Vrålstad i SSB til NTB.

Noe lavere tillitRapportens utvalg består av norskfødte i alderen 16 til 39 år med foreldre født i Pakistan, Vietnam, Tyrkia og Sri Lanka. På spørsmål om i hvilken grad folk flest er til å stole på, svarer den norske befolkningen i snitt 7 på skalaen 0–10. Den aktuelle gruppa svarer i snitt 6.1 på det samme spørsmålet.
– Mennesker med bakgrunn fra Tyrkia og Pakistan har lavere tillit til andre mennesker enn resten av de spurte. De har også noe lavere tillit til det politiske systemet, rettsvesenet og politiet, sier Vrålstad.

Godt utdannede boligeiereSSB-rapporten viser for øvrig at norskfødte med innvandrerforeldre har mer til felles med den norske befolkningen enn foreldrene.
Generasjonen har sterkere tilhørighet til Norge enn foreldrenes opprinnelsesland, og høyere deltakelse i høyere utdanning enn både innvandrere og befolkningen generelt.
– Rapporten viser at norskfødte med innvandrerforeldre har gjennomgående bedre levekår enn innvandrere. De har en høyere eierandel på bolig enn norskfødte med norske foreldre på samme alder, og er bedre stilt økonomisk enn innvandrere. De opplever også økonomien sin som bedre enn det innvandrere i Norge gjør, forklarer Vrålstad.

SekulariseringNorskfødte med innvandrerforeldre har et over gjennomsnittlig nært forhold til religion. Dette gjelder særlig de med bakgrunn fra de muslimske landene Tyrkia og Pakistan.
Samtidig ser SSB en økt sekularisering som også gjelder denne gruppa, samt de med foreldre fra Sri Lanka og Vietnam.
«De som ikke lenger har den tro de er vokst opp i, går ikke over til andre religioner», heter det i rapporten.

Drikker mindre alkoholEt annet trekk for nordmenn med innvandrerforeldre er at de drikker mer enn den foregående generasjonen. 40 prosent svarer at de har drukket alkohol det siste året.
Tallet er bare halvparten tallet for jevnaldrende i resten av befolkningen.
– Det er store forskjeller i drikkevaner som
gjenspeiler familiens landbakgrunn. De med foreldre fra Vietnam drikker i like
stor grad som den jevnaldrende befolkningen. Men svært få kvinner med foreldre
fra Pakistan oppgir å ha drukket alkohol, sier Anne Berit Dalgard, rapportens redaktør, om tallene.
– Selv om vi ser forskjeller mellom de fire utvalgslandene, kan vi nok trygt konkludere med at norskfødte med innvandrerforeldre fra disse landene er bedre integrert enn far og mor, sier Dalgard.
(©NTB)
Onsdag 19. desember 2018
Nasjonalmuseet gikk glipp av inntil 90 millioner kroner til kunstnerisk utsmykking. Finansdepartementet satte foten ned for samarbeid mellom museet og Kunst i offentlige rom.
Onsdag 19. desember 2018
KRAV: Sterke ­krefter i KrF jobber for at partiet skal kreve utviklingsministeren og et nytt ut­viklingsdepartement i ny regjering.
Onsdag 19. desember 2018
• Regjeringen, LO og NHO presenterte i går en ny avtale om inkluderende arbeidsliv, som skal gjelde de neste fire årene. Den nye avtalen er utvidet og skal gjelde hele arbeidslivet. Målet med avtalen er å kutte sykefraværet med ti prosent.
Onsdag 19. desember 2018
JULESTRID: Kan Donald Trumps lyssky forretningsimperium og valgkampanje tåle lyset fra USAs elite-aktorer?
Tirsdag 18. desember 2018
Svenske og danske historikere er ikke overrasket over temperaturen i Michelet-debatten. – Det handler om den klassiske friksjonen mellom journalister og historikere, sier Lars M. Andersson.
Tirsdag 18. desember 2018
• Ville du synes det var ubehagelig dersom du hadde en sønn eller datter som ville gifte seg med en innvandrer? Statistisk sentralbyrå (SSB) har stilt et representativt utvalg nordmenn dette og andre spørsmål om holdninger til innvandring i...
Tirsdag 18. desember 2018
UTÅLMODIGE: De er lettet over enighet i Polen, men Klassekampens klima­panel er også skuffet over resultatet.
Tirsdag 18. desember 2018
TILBAKE: Arbeiderpartiet i Troms og Finnmark går inn i fylkessammenslåingen med planene klare for en rask omgjøring.
Mandag 17. desember 2018
FRAMTIDSFRYKT: Nordmenn flest uroar seg mest for klimaendringar og svekka velferdsstat, ifølge eit notat frå tankesmia Agenda.
Mandag 17. desember 2018
HJEM IGJEN: Etter FNs klimatoppmøte i Katowice er det nå opp til hvert enkelt land å heve ambisjonene om utslippskutt.