Tirsdag 12. juni 2018
Innvandring

• Det politiske landskapet endrer seg sterkt i flere land. I Sverige, som har riksdagsvalg til høsten, tegnes det nå et bilde av tre nærmest jevnstore partier, Socialdemokraterna, Moderaterna og Sverigedemokraterna. På forrige ukes Novus-måling for SVT får Sverigedemokraterna 21,9 prosent oppslutning, rett bak Socialdemokraterna på 23,8 prosent. Moderaterna ligger på 21,1 prosent. Kanskje enda mer oppsiktsvekkende er en måling fra det norske byrået Sentio, som er gjort på oppdrag fra den innvandringskritiske nettavisa Nyheter i Dag. Der er Sverigedemokraterna landets største parti med en oppslutning på hele 26,1 prosent. Bakgrunnstallene LO har, viser at Sverigedemokraterna gjør store innhogg blant fagbevegelsens velgere. Dette skjer selv om Sverigedemokraterna i flere saker har stemt sammen med de borgerlige mot forslag fra den svenske fagbevegelsen. Sosialdemokratenes hovedstrategi er å vise at Sverigedemokraterna ikke er et parti som tjener vanlige folks interesser. Sosialdemokratenes leder Stefan Löfven har også stått i spissen for en innstramming av innvandringspolitikken, men heller ikke dette har gitt større uttelling.

• Det står nå strid i alle de nordiske sosialdemokratiske partiene om innvandringspolitikken. Det ene hovedsynspunktet er at sosialdemokratene taper på å ha en restriktiv innvandringspolitikk fordi de alltid vil bli overbudt av høyrepopulistiske partier. Da er det bedre å forene seg med den delen av opposisjonen som ønsker en liberalisering. Det andre hovedsynspunktet er at innvandringspolitikken er den viktigste grunnen til at sosialdemokratene går tilbake og at det derfor er avgjørende å gjenvinne tilliten på dette viktige politikkområdet. I Danmark fører sosialdemokratene en relativt stram innvandringspolitikk. I Sverge har de strammet betydelig inn, men taper likevel støtte. I Norge vet vi rett og slett ikke hvor Ap ender. Det er sterke krefter som vil at partiet skal være en liberal kraft i innvandringspolitikken, mens kreftene som drar i motsatt retning, er like sterke. Kanskje vi får et tydeligere svar når partiets innvandringsutvalg kommer med sine forslag i august.

Onsdag 1. april 2020
• Danmarks statsminister Mette Frederiksen holdt mandag en lang og følelsesladet tale til det danske folk. Hun kunne fortelle at de strenge tiltakene regjeringen har iverksatt nå ser ut til å virke. Målet har vært å hindre en overbelastning...
Tirsdag 31. mars 2020
• Da kompensasjonsordningen for kriserammede bedrifter ble lagt fram før helga, var finansminister Jan Tore Sanner (H) og nærings­minister Iselin Nybø (V) flankert av representanter for Virke, LO, NHO og Finans Norge. Tiltakene mot...
Mandag 30. mars 2020
• Diskusjonen om hvor godt vi i Norge var rustet til å møte den pågående koronapandemien er i gang. Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum tok i VG før helga til orde for en gjennomgang av norsk beredskap, blant annet innenfor tilgang på medisiner...
Lørdag 28. mars 2020
• For få uker siden kunne ingen forutse den dramatiske situasjonen Norge og verden nå befinner seg i: Helsetjenester i land etter land overbelastes av syke pasienter, samfunn stenges ned til et minimum, børsene faller og folk mister jobbene...
Fredag 27. mars 2020
• Norge mangler smittevernutstyr og legemidler for å bekjempe koronaviruset. VG meldte i går at kommunene trenger 1,8 millioner munnbind og 5,2 millioner hansker. Vårt Land skriver denne uka at situasjonen er en helt annen i Finland. Der...
Torsdag 26. mars 2020
• Finanstilsynet har i et brev bedt Finansdepartementet kreve at banker og forsikringsselskaper stanser utbetaling av utbytte for 2019. Tilsynet viser til uroa i finansmarkedene og de dårlige økonomiske utsiktene i kjølvannet av koronakrisa,...
Onsdag 25. mars 2020
• Norge mangler ikke risikoanalyser, og i de fleste av disse er en pandemisk influensa blant de mest sannsynlige krisescenarioene. I 2019-rapporten «Analyser av krisescenarioer» skisserer Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap et...
Tirsdag 24. mars 2020
• «Det er krevende tider. Den største utfordringen er tilgang på arbeidskraft». Det er nok mange norske bedrifter som er misunnelige på denne situasjonsbeskrivelsen fra bondesamvirket Gartnerhallen. Mens noen teller på knappene og sender ut...
Mandag 23. mars 2020
• Stortingets koronakomité, der alle partiene er representert, kom lørdag til enighet om en lov som gjør det mulig å styre landet effektivt i en krisetid. Uventede hendelser som krever umiddelbare tiltak, kan oppstå. Det kan for eksempel...
Lørdag 21. mars 2020
• I 2018 solgte staten seg helt ut av SAS. Daværende næringsminister Torbjørn Røe Isaksen gjorde det klart at staten ikke hadde andre interesser i SAS enn å ta ut utbytte om forretningen gikk godt. I dag ligger Isaksen hjemme med...