Klassekampen.no
Mandag 11. juni 2018
Grisen

Fagdommeren: Jeg erklærer retten for satt. Tiltalebeslutningen gjelder grisen Griselda, tiltalt for å ha spist sine åtte barn.

Rettens leder: Erklærer du deg for skyldig?

Grisen: Grynt grynt.

Forsvareren: Det bemerkes at tiltalte er en gris!

Aktor: Vi kaller nå inn første vitne, bonden.

Forhørsdommer: Så du at grisen spiste barna sine?

Bonden: Ja.

Forhørsdommer: Hvorfor stanset du ikke grisen?

Bonden: Jeg var redd for å bli spist selv.

Sakkyndige: Jeg mener at mordene virker helt bevisst gjennomførte.

Forhørsdommer: Griselda: Innrømmer du de faktiske forhold?

Grisen: Grynt grynt ...

Forhørsdommer: Herr dommer, dette er forakt for retten! Grisen viser med sin ekstremt grisete oppførsel at den overhodet ikke har respekt for den renslige rett!

Forsvareren: Den er bare en gris! Den kan ikke bedre!

Forhørsdommer: Og hvordan vet man det?

Grisen: Grynt grynt!

Forhørsdommer. Jeg kaller inn en ekspert på grisetale.

Høyesterettsdommeren: Vi kaller inn griseeksperten!

(Griseeksperten setter seg slik at han sitter foran grisen, men på trygg avstand. Grisen holdes i bånd.)

Grisen: Grynt grynt!

Forhørsdommeren: Hva sier grisen?

Griseeksperten: Den sier at den liker bacon.

Forhørsdommeren: Betyr det at den vil spise enda flere grisebarn?

Griseeksperten: Antakelig.

Forsvarsadvokaten: Mine herrer! Den forestillingen er en farse! En gris kan ikke noe for at den er en gris!

Høyesterettsdommeren: Griseeksperten innleder nå forhør av grisen, på vegne av anklageren, Den Store Purka.

Griseeksperten: Innrømmer du de faktiske forhold?

Grisen: Grynt grynt.

Griseeksperten: Grisen innrømmer de faktiske forhold.

Forsvarsadvokaten: Den har bare gjort det dens instinkter krever av den!

Høyesterettsdommeren: Juryen vil nå trekke seg tilbake.

Aktor: Min sluttprosedyre er at det ikke er noen tvil om skyldspørsmålet.

Forsvareren: Jeg vil forsvare grisens rett til å være gris!

Høyesterettsdommeren: Dommerne vil nå trekke seg tilbake.

Høyesterettsdommeren: Griselda dømmes til en straff av enogtyve år, for å ha spist sine egne barn. Tre ukers grynting vil bli trukket fra straffen. Det er ingen formildende omstendigheter i saken.

Den grisen gryntet gudsjammerlig da man førte den bort.

henning.ness@icloud.com