Klassekampen.no
Mandag 11. juni 2018
HVA ER IKKE AV PLAST? Ikke mye på norske sykehus.
Plast så langt du ser

GJENVINNING

Er helsevesenet i Norge miljøverstinger?

Etter et uhell ble jeg innlagt noen dager på sykehuset i Gjøvik hvor alle var imponerende dyktige «engler». Men jeg var overrasket over at det ikke var noe system for sortering av plast! Det ble blandet med restavfall!

Jeg ble fortalt at dette var tatt opp med ledelsen, uten at det førte til forandring. To pleiersker på morgenstellet med heldekkende plastforklær kastet forklærne i søppelbøtta etter stellet. Nye forklær før neste seng.

Dette er naturligvis fordi alt skal være sterilt og en ikke skal overføre eventuell smitte. Men det fins papirforklær!

Det ville nesten vært lettere å se hva som ikke var av plast på sykehuset. Mye var beregnet på engangsbruk.

En kan forstå at plast sparer en for en del arbeid og penger til vaskeriet. Men ikke bland det med restavfallet! Dette gjelder ikke bare sykehuset, men alle helseinstitusjoner.

Dette er vel en jobb for MDG?