Klassekampen.no
Lørdag 9. juni 2018
Kandidatproduksjon

HØYERE UTDANNING

Borte er distrikt. Borte er Telemark. Borte er høgskole. Borte er fag og utdanning og kompetanse og etterutdanning og videreutdanning. Borte alt sammen. Nå er det bare kandidatproduksjon.

Jeg har sett i styrepapirene til styreinnkalling 15. juni for Universitetet Sørøst-Norge. Det første styremøtet for Norges nyeste universitet.

Det er dypt deprimerende å se at når en skal vurdere et fagområde studiestedet Bø har hatt siden 1973, så er det eneste en snakker om kandidatproduksjon. Nå skal det nedlegges i løpet av tre år, skriver tre ansatte i gårsdagens Klassekampen.

Det er sjokkerende også at den eneste himmel en har over det nye universitet i denne saken er noen tall. Det er kanskje gått av mote nå å snakke om vyer. Men hva er det dette styret ser? Hva er det de ser framover og bakover? Hva tenker de når det kommer til stykket? Hvem representerer de egentlig? Hvor er stemmene til alle dem som vet at det er viktig for Telemark å ha et historiefag?

Unescos verdensarvliste har vi kommet inn på, men kan ikke i 2018 bestemme at vi har råd til å ha et historiefag. Telemark har lagt ned industriproduksjon, og vi har fått en verdensarv. Men om Norges nyeste universitet legger ned kandidatproduksjon i Telemark, blir det i hvert fall ikke til noen verdensarv. I forvaltningen av Unescos verdensarv trenger vi et universitets historiefag med fagpersoner og det de kan gi av både dybde og bredde. I sin forsknings dybde og sin undervisning bredde.

Skal ikke dette fylket som snart skal gå sammen med Vestfold, få beholde et fagmiljø som har betydd så mye? I min bokhylle har jeg alle utgivelsene til Telemark historie. Et viktig bindemiddel og måte å nå ut til de mange interesserte. En uvurderlig ressurs har de vært for lokalhistoriemiljøene i fylket. Vi har et skoleverk som alltid trenger påfyll til sine lærere. Vi har de mange lokalhistorielag. Vi har museene i fylket og Skien vil satse sterkere på Ibsen. Vi har reiselivet. Alt dette tilsier at vi har bruk for et historisk fagmiljø i Telemark.

Historie i Bø har spilt en svært aktiv rolle i formidling og stått for solid faglighet. Vi har en fortid, og vi kan ikke løpe fra at den er med oss.

Helt ærlig; jeg vet ikke hva kandidatproduksjon er. Jeg vet bare noe om hvor viktig det er for våre tanker og forestillinger i dag at vi når vi er her og nå, evner å se bakover når vi ser framover. Vi trenger historikere til det. Telemark må få beholde sitt historiefag studiested Bø i Norges nyeste universitet.

Jeg snakker ikke for min syke mor. Jeg er ikke historiker og bor ikke i Bø. Jeg har bare levd lenge nok til å ikke forstå at Norges nyeste universitet produserer kandidater. Litt sykt.

torun.be@online.no

Artikkelen er oppdatert: 11. juni 2018 kl. 14.01