Klassekampen.no
Lørdag 9. juni 2018
Ikke høre, ikke se

ARBEIDER­PARTIET

Etter å ha lest Mímir Kristjánsson om hva Gerhardsen ville gjort i dagens Ap, sitter jeg igjen med en stor glede over at vi hadde slike folk i landet.

At Gerhardsen var den beste politiske håndverkeren vi har hatt tror jeg er korrekt. Som håndverker må en ha hjelp av andre for å reise byggverket. Det hadde Gerhardsen, som fant de beste folkene for å bygge landet.

Ingen av arbeidersangene pekte på fortida som løsninger på framtida, sier Espen Barth-Eide i saken om «Stoltenbergianerne» forrige helg. Han glemmer at det da var klassesamfunnet som var problemet. Arbeiderbevegelsen var et resultat av fortidens klassesamfunn hvor folk sto med lua i hånda.

For oss som er en del av arbeiderklassen i dag er det tvert imot framtida og nåtida sine løsninger som er problemet. Arbeidersangene er på nytt aktuelle.

Stoltenbergianerne er tilhengere av høyresidens «løsninger». Dereguleringer er jo det Ap har drevet med siden Brundtland, i tillegg til skattekutt og privatiseringer, som er nyliberalismens trepåler.

Få, om noen, er motstandere av internasjonalt samarbeid – som ser ut til å være kronargumentet for Barth Eide. Men EU er ikke svaret, når vi ser hvordan denne udemokratiske og korrupte institusjonen bryter ned alt av velferd i Europas land. Hvorfor vil ikke Ap føre en politikk som hindrer dette?

balfsdot@bbnett.no

Artikkelen er oppdatert: 11. juni 2018 kl. 14.01