Klassekampen.no
Fredag 8. juni 2018
Les boka?

anti­semittisme

I Klassekampem 6. mai har Cato Schiøtz en polemikk mot min fremstilling av Rudolf Steiners syn på raser og jødedom uten å forholde seg til dokumentasjonen i boken «En antisemitt trer frem. Alf Larsen og Jødeproblemet».

Igjen skyver han det Trond Berg Eriksen og Rune Slagstad har skrevet i andre sammenhenger foran seg. Jeg forslår at han i stedet setter seg inn i forutsetningene for Alf Larsens antisemittisme ved å lese boken, som i denne sammenheng gjelder som sakspapirer.

Schiøtz legger vekt på at Steiners syn på jøder og raser var vanlig i hans samtid. Det er riktig. Men det bør også sies at ikke alle delte dette synet. Poenget her er koblingen mellom Steiner og Alf Larsens antisemittisme.

Larsen hadde flere kilder til sin holdning i spørsmålet, men en av dem var Steiners skrifter, som har en sammensatt virkningshistorie i Norge, og tydeligvis mer sammensatt enn Schiøtz vil ta innover seg. Larsens antisemittiske manuskript inngår i denne virkningshistorien og dokumentasjonen foreligger i «En antisemitt trer frem».

j.e.e.hansen@ifikk.uio.no

Artikkelen er oppdatert: 11. juni 2018 kl. 14.29