Onsdag 6. juni 2018
ADVARER: Facebook har tatt positive steg i kampen mot falske nyheter og ekkokamre, men de er absolutt ikke kommet langt nok, mener jurist og forfatter Cass Sunstein.
Jussprofessor Cass Sunstein advarer mot algoritme­styrte nyhetsstrømmer i sosiale medier:
Et forsvar for tilfeldigheter
Tilfeldigheter utvider horisonten vår. Med sosiale medier blir det færre slike uventede møter, frykter årets vinner av Holbergprisen, Cass Sunstein.

HOLBERG­PRISEN

– Spør hvem som helst om de viktigste tingene som har skjedd i livene deres de siste ti årene. Svaret er som regel at mye skyldes tilfeldigheter.

Med blikket vendt ned i bordplaten, bort fra den lysende fjorden nedenfor universitetsbygningen på Sydnes i Bergen, er Cass Sunstein først og fremst ydmyk. Han deler årets holbergpris med alle som har hjulpet til på veien.

– Det tok mellom 500–2000 lærere, venner, studenter, kollegaer og familie å få til dette. Å vite at det vi har gjort, betyr noe for noen, gjør meg mer enn ydmyk. Det er svært givende. Hvis noen av ideene er nyttige for noen, er det fantastisk.

Sunstein er for en akademisk A-kjendis å regne. Forskeren, som av Holberg-komiteen omtales som «en av vår tids mest vidtfavnende, innovative og toneangivende», er venn av Barack Obama og jobbet for hans administrasjon i fire år.

Han har gitt ut nærmere 50 bøker, deriblant bestselgeren «Nudge», og er blitt nevnt i diskusjonen rundt utnevnelsene til amerikansk høyesterett.

Den milde amerikanske juristen får i dag Holbergprisen for «sitt innflytelsesrike arbeid innen statsrett og demokratiteori, rettsvitenskap, atferdsøkonomi og offentlig politikk, forvaltningsrett og risikoregulering».

Fakta

Holbergprisen 2019:

• Den amerikanske jussprofessoren Cass Sunstein er årets vinner av Holbergprisen.

• Han er grunnlegger og direktør for Harvard Law Schools program for atferdsøkonomi og offentlig politikk.

• Har gitt ut en rekke bøker. Mest kjent er «Nudge: Improving Decisions about Health, Wealth, and Happiness» fra 2008, skrevet sammen med økonomen Richard H. Thaler.

• Holbergprisen deles ut til forskere innen humaniora, samfunnsvitenskaper, juss eller teologi.

«Star Wars» og demokrati

Jussprofessoren er kjent for å ha en meget bred interessesfære. Han har rettet sitt forskerblikk og -penn mot alt fra «Star Wars» og dyrs rettigheter til Bob Dylans sangtekster og populariteten til artisten Taylor Swift.

– Alle følger nok en sti som passer dem. Jeg har prøvd å gå i dybden på noen store tema, men noen ganger møter jeg på tematikk som gjør meg nysgjerrig. Da er jeg veldig åpen for å skrive om noe helt annet.

Et av temaene er sosiale medier. Hans siste bok, «#Republic» fra 2017, tar opp hvordan sosiale medier strømlinjeformer vår felles demokratiske virkelighet. Hvordan mennesker søker like mennesker, og dermed møter færre annerledestenkende.

– Boka er grunnleggende bekymret for at Facebook og andre ikke har reflektert nok over sin rolle i et demokratisk samfunn. De har vært for ukritiske i måten de har gitt folk informasjon om det de ønsker seg, og bare det de ønsker seg.

– En treårings verden

For Sunstein er det forunderlig at ikke Facebook tidligere forsto risikoen da de begynte å tilby såkalte algoritme­styrte nyhetsstrømmer tilpasset hver bruker.

– En verden der man bare får det man på forhånd vil ha, er litt som en treårings bilde av verden.

Problemet med denne individuelle tilpasningen er kjent: Man blir bare eksponert for informasjon og inntrykk man på forhånd kan tro man er interessert i.

– Slik skapes et ekkokammer. Risikoen for mange samfunn er at folk baserer beslutningene sine bare på informasjon som bekrefter deres egne synspunkter. Hører man aldri motargumenter, forsterkes synspunktet, og man skifter heller aldri mening. Forsøk har vist at dette kan føre til mer ekstreme holdninger.

Forskjell gir framskritt

I sin argumentasjon for hvorfor kritikken av Facebook er viktig, lener amerikaneren seg blant annet på John Stuart Mill. Den engelske filosofen skrev i 1848 om menneskelig utvikling at «det er neppe mulig å overdrive verdien (…) av menneskelig kontakt mellom personer ulike fra en selv, og med tenkemåter og handlinger ulike dem man er vant med».

– For et individuelt liv er det bra å få horisonten utvidet. Går du på gata i en by, vil du ende opp med å se ting som du aldri har valgt å se, men som vil interessere deg, forundre deg, påvirke deg. Slik er livet.

– Ditt argument er nettopp at slike møter er vitale for menneskets utvikling?

– Selv om John Stuart Mill skriver om internasjonal handel, er min tanke om sitatet at ethvert menneske i løpet av en måned mest sannsynlig vil ha et uventet møte med en nyhetsartikkel om noe de ikke har hørt om eller tenkt på før. Å utsette seg selv for slike møter er viktig, sier prisvinneren.

– Tilfeldigheter gjør at du møter venner, kollegaer og partnere. Så mye i livet er definert av slike tilfeldige møter. Jeg tror vi undervurderer hvor viktige disse tilfeldig­hetene er for våre liv.

Sunstein mener utviklingen innen sosiale medier har begrenset antallet slike møter. Men han ser bedring.

Etter å ha gitt ut «#Republic», ble han selv invitert flere ganger til Silicon Valley av Facebook for å forklare sitt perspektiv.

– Jeg er samtidig full av beundring for prosjektet Facebook og de som jobber der, og jeg ser tegn til endring. De har tatt positive steg i kampen mot falske nyheter og ekkokamre, men de er absolutt ikke kommet langt nok..

kultur@klassekampen.no

Artikkelen er oppdatert: 6. juni 2018 kl. 10.33
Tirsdag 22. januar 2019
Dagbladet vil søke om pressestøtte. Dersom avisa innlemmes i ordningen, kan den ende opp med å motta en rekordhøy sum på over 50 millioner kroner.
Mandag 21. januar 2019
Selvpubliserte bøker finner veien inn til forlagseide nettbokhandler. Kan gjøre det vanskeligere for leserne å navigere på nett, mener Anne Oterholm.
Lørdag 19. januar 2019
Den nye regjeringen vil samle all medie­støtte, også til NRK, i en felles pott. Dermed kan den interne kampen om støttekronene bli tøffere, frykter Lands­laget for lokalaviser.
Fredag 18. januar 2019
Mediebransjen vil ha slutt på at folk bruker medie­arkivet Atekst som alternativ til å kjøpe et avisabonnement. Nå er det ikke lenger mulig å lese dagferske nyheter i arkivet.
Torsdag 17. januar 2019
Støtteordningen som skulle lokke Hollywood til Norge, hadde bare norske mottakere i 2018. – Neppe i tråd med intensjonen, sier økonom som utredet ordningen.
Onsdag 16. januar 2019
Forfattere som klarer å markedsføre seg selv, trenger ikke tradisjonelle forlag, mener Arne Berggren. Nå går han inn i styret til selvpubliseringstjenesten Boldbooks.
Tirsdag 15. januar 2019
Forfatterforbundet håper regjeringen vil gi dem tilgang til midler fra bibliotek­vederlaget. Forslaget møter skepsis fra utvalget som i dag fordeler potten på rundt 110 millioner kroner.
Mandag 14. januar 2019
– Jeg har langt større tro på selvpublisering enn på å eie et mellomstort tradisjonelt forlag, sier Arve Juritzen.
Lørdag 12. januar 2019
Dagbladets to siste grafikere ble oppsagt i fjor sommer. Denne uka havnet saken i tingretten. – Et eklatant brudd på norsk lov, sier LO-advokatene.
Fredag 11. januar 2019
Under andre verdenskrig var hjemstedet til forfatter Bjørnstjerne Bjørnson propagandasentral for nazistene. Det bør Aulestad-museet opplyse om, mener litteraturprofessor Marianne Egeland.