Tirsdag 5. juni 2018
Demokrati

• Frank Rossavik skrev i Aftenposten i forrige uke om den politiske krisa i Italia, der han med rette hevdet at moderne demokratier er noe mer enn folkestyre, det siste forstått som at flertallets vilje skal skje. Andre elementer er makt­deling som sørger for at ikke én person eller én regjering har frie hender, uavhengige medier, som gir grunnlag for kritisk journalistikk og fri debatt, uavhengige dom­stoler, som garanterer borgernes rettssikkerhet, samt lover og andre ordninger som gir ulike mindretall rettigheter, før han avslutter med at «kjernen i demokratiet er at flertallet bestemmer (mest)». Rossavik har helt rett i at et demokrati ikke bare betyr at flertallet bestemmer. I våre politiske systemer er det maktdeling mellom lovgivende, dømmende og utøvende makt. Verken Stortinget, regjeringen eller andre myndigheter kan gripe inn i dømmende virksomhet eller påvirke domstolenes avgjørelser. Vi har også ytrings- og organisasjonsfrihet og sterke minoritetsrettigheter.

• Hvis vi tar det norske demokratiet som eksempel, er det likevel slik at makten til syvende og sist utgår fra «folket», gjennom valg til Stortinget. Som Eirik Holmøyvik har vist i boka «Maktfordeling 1814» har vi ikke et maktfordelingssystem der deler av makten har en annen kilde enn folket, for eksempel slik balansesystemet til Montesquieu opprinnelig var tenkt, der kongen, adelen og de folke­valget balanserte og delte makten mellom seg. Selvfølgelig er det en maktfordeling, der regjering, domstol og Stortinget spiller ulike roller, men den lovgivende, folkevalgte makten er den overordnete og grunnleggende som hele systemets legitimitet hviler på. Det gjør at regjeringen må gå når den ikke lenger har flertall i Stortinget, og domstolene må dømme i tråd med lovene de folkevalgte vedtar. Det som kjennetegner utviklede demokratier er at det finnes begrensninger på hva og hvor raskt de folkevalgte kan endre politikken. I noen saker kreves det for eksempel tre firedels flertall, og forslag til grunnlovsendringer må legges fram i én stortingsperiode for å vedtas i den neste med to tredelers flertall. Likevel hviler makten i siste instans på «folkerepresentasjonen».

Onsdag 19. desember 2018
• Regjeringen, LO og NHO presenterte i går en ny avtale om inkluderende arbeidsliv, som skal gjelde de neste fire årene. Den nye avtalen er utvidet og skal gjelde hele arbeidslivet. Målet med avtalen er å kutte sykefraværet med ti prosent.
Tirsdag 18. desember 2018
• Ville du synes det var ubehagelig dersom du hadde en sønn eller datter som ville gifte seg med en innvandrer? Statistisk sentralbyrå (SSB) har stilt et representativt utvalg nordmenn dette og andre spørsmål om holdninger til innvandring i...
Mandag 17. desember 2018
• Fredag vedtok Kongen i statsråd at Siv Jensen er inhabil i saker som angår Johan H. Andresen. Årsaken er at Andresen leier ut en hytte på Grimsøya i Oslofjorden til Frp-lederen – trolig til langt under markedspris. Siden leieforholdet ble...
Lørdag 15. desember 2018
• Den norske offentligheten deler seg i synet på den franske protestbevegelsen som har fått navnet «de gule vestene». Er de voldelige opportunister som ødelegger for en flott president, eller småfolk som uttrykker legitim bekymring når nye...
Fredag 14. desember 2018
• Onsdag stemte folkevalgte i den svenske Riksdagen gjennom et nytt budsjettet for 2019. Med knapt flertall var det budsjettet fra de borgerlige partiene Moderaterna og Kristdemokraterna som vant, mot forslaget fra dagens rødgrønne...
Torsdag 13. desember 2018
• I Oslo Høyres alternative budsjett for hovedstaden foreslår partiet å spare inn 48 millioner på renovasjon allerede fra 2019, skriver Dagsavisen. Det viser at Høyre besitter frekkhetens nådegave. Det var deres byråd som i sin tid ga...
Onsdag 12. desember 2018
• Den som vet hvordan pølser lages og anbudsprosesser går for seg, får aldri en rolig natts søvn igjen. I høst har flere aviser sett nærmere på bakgrunnen for at britiske Go-Ahead vant anbudet på...
Tirsdag 11. desember 2018
• Hvordan redde Europa fra EU-kritiske populister? Blant dem som har forsøkt å svare på det spørsmålet, er Frankrikes president Emmanuel Macron. Han kom til makten med en ambisiøs reformplan for unionen, som skulle sikre økonomisk stabilitet...
Mandag 10. desember 2018
• «Kanskje må vi søke i genene for å finne svar på Solvangs oppførsel i disse debattene.» Setningen er hentet ut av en klage til Kringkastingsrådet på programleder for NRKs «Debatten» Fredrik Solvang. Solvang og andre profilerte journalister...
Lørdag 8. desember 2018
• Natt til fredag ble justisminister Tor Mikkel Waras hus og bil tagget ned med hakekors og ordet rasist. I tillegg ble bilens bensintank forsøkt påtent. Den ansvarlige er i skrivende stund ikke tatt, og både politi og justisministeren selv...