Lørdag 2. juni 2018
TJUVLÅN: Ansvarlig redaktør Arne Reginiussen i Finnmark Dagblad har opplevd at NRK lager fritt tilgjengelige nettsaker basert på artikler som ligger bak betalingsmur i hans egen avis. FOTO: FINNMARKSPOSTEN
Finnmark Dagblad beskylder NRK for å «kopiere» saker som ligger bak betalingsmur i lokalaviser:
Ut å stjæle lokalnyheter
Undersak

– I beste fall unyansert

Grethe Gynnild-Johnsen, distriktsdirektør i NRK, mener statskanalen ikke skal være i direkte konkurranse med lokalaviser.

Hun svarer i en e-post at kritikken fra Finnmark Dagblad ikke stemmer.

«Den er i beste fall unyansert. Hendelsesnyheter av betydning er ofte fellesnyheter, det dekker alle mediehusene. NRK har også klare spilleregler for sitering og kreditering av nyheter som andre mediehus har og som vi ønsker å sitere fra.» skriver Gynnhild-Johnsen.

Distriktsdirektøren mener NRK har forbedret sin praksis rundt sitering.

«Hvis vi tråkker over grensene, så setter vi pris på klare tilbakemeldinger. Disse har det vært få av de siste årene etter at vi skjerpet inn vår praksis for noen år siden. Det er også uenighet i Finnmark om hva som er riktig hva angår påstanden om at NRK ‘stjeler’ stoff.»

– Skal NRK være en direkte konkurrent til lokal­aviser på levering av tekst og bilde på nett?

– Nei. Vi skal være et supplement til hverandre. Sammen skal vi utgjøre mediemangfold i distriktene. NRKs distriktskontorer er regionale, ikke lokale. NRK skal ikke være lokalavis. Vi samarbeider også svært godt med lokale og regionale mediehus landet rundt, og gir tilgang på video og lyd der det er behov og der nyhetene er av felles interesse.»

Lokalaviser er kritiske til Medietil­synets rapport om NRKs digitale innhold. – NRK undergraver hele vår forretningsmodell, sier redaktøren i Finnmark Dagblad.

MEDIER

Høringsuttalelsene til Medietilsynets rapport «NRKs bidrag til mediemangfoldet» er nå klare. Spesielt lokalavisene mener rapporten har klare mangler. De mener at tilsynet overser at NRK er blitt en unødvendig farlig konkurrent på lokale nyheter.

– Det ser ikke ut til at Medie­tilsynet har forstått alvoret. Selv om de har fått beskjed mange ganger fra en rekke redaktører over hele landet om hvordan NRK oppfattes, så nekter de å ta det innover seg, sier Arne Reginiussen, ansvarlig redaktør i Finnmark Dagblad.

– De sier bare at det ikke er slik. Det er også påpekt en rekke faktiske feil i rapporten, sier han.

Både hans avis og andre lokalaviser opplever at NRK lager egne saker basert på artikler som ligger bak betalingsmur i lokalaviser.

Fakta

NRK kritiseres:

• Medietilsynets rapport fra april hevdet at NRK ikke påvirker mediemangfoldet negativt.

• Nye høringsuttalelser er kritiske til rapporten.

• Blant annet mener Finnmark Dagblad at NRK åpent deler nyheter funnet bak deres betalingsmur.

• NRK avviser kritikken.

– Jakter klikk

Rapporten fra Medietilsynet ble lagt fram i april. Der var en av konklusjonene at «NRKs tilstedeværelse på nett ser ikke ut til å medføre vesentlige konkurransebegrensninger i de markedene som er analysert».

– NRK er de siste årene blitt en aggressiv konkurrent på tekst og bilder på nett. Vi merker at de i mye større grad «jakter klikk» og nedprioriterer radio og tv, sier Reginiussen.

– De blir stadig mer lik de tradisjonelle mediene på deres nettsatsing. Jeg mener NRK, som er finansiert over skatteseddelen, bør komplementere de øvrige mediene framfor å forsøke å utkonkurrere dem.

Redaktøren ber om at det blir tatt grep.

– Medietilsynet må se på rollen NRK har og prøve å fortelle dem hva som er oppdraget deres. De må legge rammer som sikrer at NRK ikke vrir ressursene til å bli lik avisene.

Går på økonomien løs

En typisk hverdagssituasjon i en lokalavis i Finnmark beskrives slik i høringsuttalelsen: «Tonny som fikk stortorsk i Kjøllefjord meldte iFinnmark om 6. april bak pluss. Dagen etter kommer NRK med tilnærmet samme poenger åpent med tekst og bilder.»

En rekke slike konkrete saker listes opp. Fra værfaste Tom fra Moss på Nordkapp til ras i Stallogargo i Kvalsund. Samtlige ble først publisert bak betalingsmur i lokalavis, for siden å dukke opp gratis på nrk.no.

Flere aviser forteller om liknende opplevelser. Oppland Arbeiderblad skriver i høringen: «NRKs distriktskontor henter sitt innhold i betydelig grad fra vårt betalte og eksklusive tilbud og legger mer eller mindre det samme innholdet åpent og fritt tilgjengelig i sine kanaler.»

I Finnmark går det på økonomien løs.

– Dette er et stort problem for oss som lever av digitale abonnenter. Lokalavis­markedet, kanskje spesielt i Finnmark, er svært skjørt med små marginer. I et begrenset reklamemarked med lite næringsliv, er bruker­inntektene enda viktigere, sier Reginiussen.

– Bør bli flinkere

Medietilsynet er glad for at deres rapport om NRK har skapt debatt og engasjement. I en e-post påpeker direktør Mari Velsand at det ikke er gjort spesifikke analyser av konkurransesituasjonen i Finnmark, og at hun dermed ikke konkret kan uttale seg om Finnmark.

Hun gjentar i steder konklusjonen fra rapporten:

«Når det er sagt, er det ingen ting i alle de ulike analysene vår rapport bygger på som underbygger påstanden om at det er NRKs tilstedeværelse som legger vesentlige begrensninger på de lokale redaktørstyrte nettavisenes muligheter i markedet, og da ei heller at NRK negativt påvirker mediemangfoldet», skriver Velsand i en e-post.

– Skal NRK være en direkte konkurrent til lokalaviser på levering av tekst og bilde på nett?

«Det fremgår av NRKs oppdrag at NRK også skal formidle journalistikk på digitale plattformer og at NRK har et særlig ansvar for å dekke det geografiske mangfoldet i Norge gjennom et regionalt tilbud på radio, tv og nett.»

– Hvordan kan konkurransen mellom NRK og lokalavisene bli mindre økonomisk truende?

«Rapporten viser at NRK og lokalavisene på mange måter fyller ulike roller, og dermed i større grad er kompletterende enn substitutter og nære konkurrenter. Men vi påpeker også at det er viktig at NRK er åpen for samarbeid med eksempelvis lokalavisene, og at NRK bør bli flinkere til å lenke til andre medier for slik å styrke mediemangfoldet.»

kultur@klassekampen.no

Onsdag 19. desember 2018
Nasjonalmuseet gikk glipp av inntil 90 millioner kroner til kunstnerisk utsmykking. Finansdepartementet satte foten ned for samarbeid mellom museet og Kunst i offentlige rom.
Tirsdag 18. desember 2018
Svenske og danske historikere er ikke overrasket over temperaturen i Michelet-debatten. – Det handler om den klassiske friksjonen mellom journalister og historikere, sier Lars M. Andersson.
Mandag 17. desember 2018
Endringer i åndsverkloven gjør at flere kunstner­grupper må dele på samme vederlagspott. – Våre medlemmer vil sitte igjen med mindre, sier Jørgen Karlstrøm i Komponistforeningen.
Lørdag 15. desember 2018
Mens netthandel på bøker har tatt av i Sverige, foretrekker nordmenn fremdeles å handle bøker over disk.
Fredag 14. desember 2018
160 millioner kroner har det kostet å totalrenovere «Hestmanden». Nå må museumsskipet legge til kai fordi Kulturdepartementet ikke vil gi fem millioner kroner i økt støtte.
Torsdag 13. desember 2018
Mange var sikre på at Amazon ville etablere seg i Sverige denne høsten. Men satsingen lar vente på seg.
Onsdag 12. desember 2018
Finnmark fylkeskommune vil erstatte skolebibliotekarene med elevvakter og chatte­tjenester. Nå frykter Bibliotekforeningen at dette er starten på en ny trend.
Tirsdag 11. desember 2018
I medienes dekning av selvmord blir helsevesenet ofte utpekt som syndebukker, mener psykiatrisk sykepleier Rita Småvik. Hun frykter at det kan gjøre forebygging vanskeligere.
Mandag 10. desember 2018
MDG-politiker og forfatter Eivind Trædal har fått politiske motstandere på døra. Han mener grensa for aktivisme, også den kunstneriske, går ved dørstokken til folks privatliv.
Lørdag 8. desember 2018
Tilhengerne kaller det en revolusjon. Eks-statsråd Gudmund Hernes kaller det tøv. Hva handler moteordet «dybdelæring» om – dypest sett?