Lørdag 26. mai 2018
40 år

• Neste uke er det 40 år siden loven om selvbestemt abort ble vedtatt i Stortinget. Loven var en oppdatering av tidligere lover om svangerskapsavbrudd, som krevde behandling i nemnd. Den nye loven sikret at kvinner selv fikk råderett over egen seksualitet og forplantning. Det er en milepæl i kampen for kvinnefrigjøring. Dersom kvinner ikke selv kan bestemme om de skal ha barn eller ikke, reduseres ikke bare deres livsmuligheter og helse, men også barnas. I dag blir det store flertallet av norske barn født fordi de er ønsket. Det er en frihetsrevolusjon for kvinner og et betydelig framskritt for hele samfunnet.

• Parallelt med kampen for lovendring opprettet Sosialistiske legers forening Klinikk for seksuell opplysning tidlig på 1970-tallet, beskrevet av lege Astor Reigstad i en kronikk i avisa i går. Arbeidet for å spre kunnskap om prevensjon, forplantning og seksualitet gikk hele tida hånd i hånd med kampanjen for lovendring. Det har båret frukter. I dag er aborttallene historisk lave og synkende, særlig blant yngre kvinner. Mette Løkeland ved Abortregisteret i Folkehelseinstituttet forklarer nedgangen med at unge kvinner er flinkere til å bruke prevensjon. De siste 15 årene har det også vært en sterk utbygging av helsestasjoner slik at ungdom får kunnskap om og tilgang på statlig subsidiert prevensjon.

• Kampen for selvbestemt abort var en sosialistisk kampsak, drevet fram av SV og Arbeiderpartiet i samarbeid med kvinnebevegelsen. Stortingsflertallet var knappest mulig: Med bare én stemmes overvekt gikk loven gjennom. I dag står loven fjellstøtt i Norge, med støttespillere langt inn i de fleste partiene. Ikke engang Kristelig Folkeparti går lenger inn for å endre grunnpilarene i loven, men begrenser seg til å holde fram hensynet til legers samvittighet, slik partiet gjorde da det brukte sin vippeposisjon til å kreve utvidet reservasjonsrett ved henvisning til abort for fastleger i 2014. Forslaget falt etter store, folkelige protester. Kvinner i Høyre var også rasende fordi deres eget parti var villig til å gi KrF en slik seier. Striden den gang viser at abortloven står svært sterkt i Norge i dag.

Tirsdag 22. januar 2019
• Politikk kan iblant framstå som en dragkamp mellom fløyene, hvor én side får gjennomslag det ene året, før nye valg snur om på alt. I realiteten er det likevel slik at mye av det som vedtas blir stående, politiske skifter til tross. Det...
Mandag 21. januar 2019
• «Vi prøver å lure en hel befolkning, men mest oss selv, med å kalle dette en nærpolitireform.» Det skrev hovedverneombud for Sør-Øst politidistrikt, Bjørn Druglimo, på Politiforum denne helga. Han kommenterte funnene i en ny...
Lørdag 19. januar 2019
• Midt under regjeringsforhandlingene på Granavolden gjestgiveri inviterte lederne for de fire ungdomspartiene pressen for å formidle sitt budskap til den nye flertallsregjeringen. Nå er det på tide å kutte i statens utgifter, sa lederne for...
Fredag 18. januar 2019
• I perioden 1991 til 2018 gikk andelen innvandrere i den voksne befolkningen i Norge opp fra fem til 18 prosent. Nå har forskere ved Frisch-senteret på oppdrag for Arbeids- og sosialdepartementet undersøkt hvordan innvandringen har påvirket...
Torsdag 17. januar 2019
• SVs svenske søsterparti Vänsterpartiet vil fredag stemme avholdende og dermed gi parlamentarisk grunnlag for en ny regjering utgått av Socialdemokraterna og Miljöpartiet med Stefan Löfven som statsminister. Den nye regjeringen går svært...
Onsdag 16. januar 2019
• Både Sverige og Norge er i ferd med å få nye regjeringer. I Sverige består regjeringsunderlaget av partier som tradisjonelt har stått langt fra hverandre. I Norge er det ikke et samarbeid over blokk­grensene, men partiene som har...
Tirsdag 15. januar 2019
• Det er flere år siden vi i Klassekampen for første gang fikk høre at folk i norske helse- og omsorgs­institusjoner var organisert som selvstendig næringsdrivende. Vi har siden skrevet flere saker om de nye organisasjonsformene, hvor ganske...
Mandag 14. januar 2019
• I går kveld var det ugjenkallelig slutt. Klokka ni ble de siste gjestene husjet ut av Nasjonalgalleriet på Tullinløkka i Oslo. Museet har holdt åpent i 138 år, men føyer seg nå inn i rekken av norske praktbygg som er blitt tømt og forlatt...
Lørdag 12. januar 2019
• Senterpartiet går forbi Fremskrittspartiet og blir Norges tredje største parti på både TV 2s og Klassekampens parti­barometre. Det viser at velgerne slutter opp om partiet alle snakker om for tida, selv om partileder Trygve Slagsvold Vedum...
Fredag 11. januar 2019
• Det er i ferd med å oppstå et flertall i det britiske parlamentet som styrer mot at Storbritannia forblir i EU til tross for det klare folkeavstemningsresultatet. To ganger i løpet av den siste uka har statsminister Theresa May tapt...