Fredag 25. mai 2018
Ikke avhopper

• Den pensjonerte russiske etterretningsoffiseren Sergej Skripal ble 4. mars i år funnet bevisstløs på en benk i Salisbury i England sammen med sin 33 år gamle datter Julia. Begge er nå utskrevet fra sykehus. Skripal ble i 2006 dømt til 13 års fengsel i Russland for å ha spionert på vegne av britisk etterretning. Han har erkjent seg skyldig i spionasjen for Storbritannia. Da han hadde sonet halvparten av straffen, ble han i 2004 en del av en spionutvekslingsavtale mellom USA og Russland som gjorde at han fikk asyl i Storbritannia. Organisasjonen for forbud mot kjemiske våpen (OPCW) har fastslått at det ble benyttet nervegift, men har ikke konkludert med hvem som står bak. Britiske myndigheter har likevel anklaget Russland for angrepet og har utvist en rekke russiske diplomater. Mange land, også Norge, har gjort det samme.

• I siste nummer av Weekend­avisen kaster tidligere kultur- og utenriksredaktør i Jyllands-Posten Flemming Rose nytt lys over saken. Det er riktig at Russland tidligere har likvidert avhoppere og fiender, skriver han, men det er ikke relevant i denne saken fordi Skripal ikke var en avhopper. Rose viser til at det ikke finnes et eneste tilfelle der Sovjetunionen eller Russland har forsøkt å myrde en utvekslet spion. Ifølge etterretningseksperter skyldes det en uskreven regel i spionverdenen. Stater er interessert i å få sine spioner hjem når de blir avslørt. Hvis man går med på utvekslinger, skal man kunne regne med at spionene blir latt i fred etter utleveringen. Hvis Storbritannia derfor kan framlegge bevis for at attentatet mot Skripal var utført på ordre fra Kreml, vil ingen stater lenger utveksle spioner med Moskva. Hvorfor skulle de det, hvis de ikke har garantier for at Moskva ikke hevner seg på dem, spør Rose. Hvis Russland likevel står bak, er det grunn til å spørre hvorfor Putin ville gjøre noe så radikalt, bare for å ramme en spion som var avslørt for 14 år siden, var benådet og utlevert og neppe hadde flere hemmeligheter å dele. Per i dag har London ennå ikke lagt fram bevis. Inntil slike foreligger, gjenstår det faktum at Norge og andre vestlige land har utvist russiske diplomater bare på antakelser.

Torsdag 24. januar 2019
• Et demonstrasjonstog for fri tilgang til fosterreduksjon ville ikke samlet mange. Likevel har protestene mot innskrenkningen av denne retten dominert den politiske debatten om regjeringsplattformen. Mange reagerer sterkt på måten endringen...
Onsdag 23. januar 2019
• For unge mennesker er det to ting som veier tungt når de vurderer å få barn: om forholdet går bra og økonomisk trygghet. Det svaret kan de fleste for så vidt tenke seg fram til selv, men det er også resultatet i en studie forskerne Anne...
Tirsdag 22. januar 2019
• Politikk kan iblant framstå som en dragkamp mellom fløyene, hvor én side får gjennomslag det ene året, før nye valg snur om på alt. I realiteten er det likevel slik at mye av det som vedtas blir stående, politiske skifter til tross. Det...
Mandag 21. januar 2019
• «Vi prøver å lure en hel befolkning, men mest oss selv, med å kalle dette en nærpolitireform.» Det skrev hovedverneombud for Sør-Øst politidistrikt, Bjørn Druglimo, på Politiforum denne helga. Han kommenterte funnene i en ny...
Lørdag 19. januar 2019
• Midt under regjeringsforhandlingene på Granavolden gjestgiveri inviterte lederne for de fire ungdomspartiene pressen for å formidle sitt budskap til den nye flertallsregjeringen. Nå er det på tide å kutte i statens utgifter, sa lederne for...
Fredag 18. januar 2019
• I perioden 1991 til 2018 gikk andelen innvandrere i den voksne befolkningen i Norge opp fra fem til 18 prosent. Nå har forskere ved Frisch-senteret på oppdrag for Arbeids- og sosialdepartementet undersøkt hvordan innvandringen har påvirket...
Torsdag 17. januar 2019
• SVs svenske søsterparti Vänsterpartiet vil fredag stemme avholdende og dermed gi parlamentarisk grunnlag for en ny regjering utgått av Socialdemokraterna og Miljöpartiet med Stefan Löfven som statsminister. Den nye regjeringen går svært...
Onsdag 16. januar 2019
• Både Sverige og Norge er i ferd med å få nye regjeringer. I Sverige består regjeringsunderlaget av partier som tradisjonelt har stått langt fra hverandre. I Norge er det ikke et samarbeid over blokk­grensene, men partiene som har...
Tirsdag 15. januar 2019
• Det er flere år siden vi i Klassekampen for første gang fikk høre at folk i norske helse- og omsorgs­institusjoner var organisert som selvstendig næringsdrivende. Vi har siden skrevet flere saker om de nye organisasjonsformene, hvor ganske...
Mandag 14. januar 2019
• I går kveld var det ugjenkallelig slutt. Klokka ni ble de siste gjestene husjet ut av Nasjonalgalleriet på Tullinløkka i Oslo. Museet har holdt åpent i 138 år, men føyer seg nå inn i rekken av norske praktbygg som er blitt tømt og forlatt...