Klassekampen.no
Torsdag 24. mai 2018
HVA SA DU? Det er lettest å lære seg nye språk som barn, men vinduet for å lære kan være større enn tidligere antatt. FOTO: PETER VAN DER SLUIJS
For gammel til å lære nye språk?
Har du ikke lært et nytt språk før du begynner på skolen, er det for seint, sies det. Men stemmer det egentlig?

Læring

Mange har erfart at det å lære et nytt språk blir vanskeligere med årene. Samtidig er det forbausende å se hvor raskt barn lærer språk, med både riktig uttale og en grammatikkbruk som kan være nesten for riktig. Forskerne har lenge operert med en «kritisk periode» for språklæring, men man har ikke visst nøyaktig hvor lang den er. Blir det vanskeligere å lære et språk skikkelig allerede etter femårsalderen, eller går skillet ved puberteten?

Språkquiz på Facebook

En større studie ved MIT, der man ved hjelp av en finurlig designet språkquiz på nettet fikk inn data fra 670.000 mennesker, kom fram til et overraskende resultat: «Språkvinduet» kan vare helt fram til 17–18 årsalderen, selv om det beste er at man begynner å lære det nye språket før man er ti.

Testen gjaldt grammatikk, og ikke aksent (som også synes å ha en kritisk periode). En språkquiz på engelsk ble lagt ut på Facebook, der en del spørsmål var designet for å teste ut typiske grammatikkfeil som ikke-innfødte brukere gjerne gjør. Testen tok cirka ti minutter, og hadde også lagt inn en del spørsmål bare for å gjøre den underholdende og få flere til å ta den.

Etterpå skulle deltakerne opplyse hvor gamle de var nå, og når de begynte å lære engelsk. På den måten fikk man et godt tverrsnitt av folk i ulike stadier av språk­læring, og med et vidt spenn i når de begynte.

Vinduet lukkes

Det er selvsagt mulig at noen språk er vanskeligere enn andre, men med dette forbeholdet viste testen at de som begynner å lære et nytt språk ved tiårsalderen eller før, vil kunne lære dette språket like godt som de som har det som morsmål. Men selv de som begynner senere i tenårene, kan lære det nesten like bra. Etter 17–18 årsalderen, derimot, blir det straks vanskeligere.

Men hvorfor lukkes vinduet når tenårene ebber ut? Det mest sannsynlige er at det da skjer en endring i hjernens plastisitet, dens evne til å danne nye nettverk. Men forskerne mener det også kan ha kulturell eller sosiale grunner: Det er gjerne da man begynner på voksenlivet, begynner i arbeid, eller som fulltidsstudent i et spesialisert emne. Da blir det mindre tid til å lære et nytt språk. Studien er publisert i Cognition.

viten@klassekampen.no

Artikkelen er oppdatert: 11. juni 2018 kl. 15.07