Onsdag 23. mai 2018
Generasjoner

• I dag blir det klart om de fagorganiserte i offentlig sektor sier ja til ny pensjonsavtale. Kritikerne hevder at den er usolidarisk fordi de eneste som vil tjene på den, er den fjerdeparten som greier å jobbe til de er 67 år eller lenger. De som må slutte før, vil tape. Denne uka legger også regjeringen fram forslag til justering av alderspensjonen. I år kan resultatet bli at pensjonistene vil tape, fordi økningen ikke vil holde tritt med prisstigningen. Pensjonistforbundets leder Jan Davidsen sier til VG at landets pensjonister risikerer å tape kjøpekraft for fjerde året på rad, noe han karakteriserer som en skandale.

• VGs politiske redaktør Hanne Skartveit hevder at regjeringen er altfor ettergivende overfor pensjonistene. «Regningen går til dagens barn og unge», hevder hun. Skartveit viser til at mange pensjonister lever gode liv, mens unge ikke kan ta en slik pensjonisttilværelse for gitt. «Dersom de unge, som bærer samfunnet med sin arbeidsinnsats, opplever at de eldre tar en uforholdsmessig stor del av godene, kan de miste tilliten til samfunnet de selv er en del av. Og etter hvert kanskje også viljen til å bidra», skriver hun. Skartveits hovedpoeng er at hvis regjeringen firer enda mer på prinsippene i pensjonsreformen, eller foretar kostbare endringer i regelverket, «så er det barna og barnebarna som får regningen».

• Det er riktig at finansieringen av pensjonen rent teknisk er basert på «pay-as-you-go»-prinsippet. Det vil si at det er dagens yrkesaktive som dekker utbetalingene til pensjonistene, akkurat slik dagens pensjonister gjorde da de var i yrkesaktiv alder. Det er likevel ikke slik at hvis man gjør systemet dårligere for dem som er eldre i dag, så vil det tjene de unge. Det er tvert imot. Når pensjonsordningen svekkes, noe Skartveit støtter, er det først og fremst de unge som blir skadelidende, fordi deres framtidige pensjon blir dårligere enn dagens. Det må sies å være en form for populisme når det sies at «barn og barnebarn får regningen» hvis ikke velferdsordninger for eldre svekkes. Den beste garantien dagens yrkesaktive har for å få gode pensjoner når de blir eldre, er å opprettholde gode pensjoner for dagens eldre.

Torsdag 24. januar 2019
• Et demonstrasjonstog for fri tilgang til fosterreduksjon ville ikke samlet mange. Likevel har protestene mot innskrenkningen av denne retten dominert den politiske debatten om regjeringsplattformen. Mange reagerer sterkt på måten endringen...
Onsdag 23. januar 2019
• For unge mennesker er det to ting som veier tungt når de vurderer å få barn: om forholdet går bra og økonomisk trygghet. Det svaret kan de fleste for så vidt tenke seg fram til selv, men det er også resultatet i en studie forskerne Anne...
Tirsdag 22. januar 2019
• Politikk kan iblant framstå som en dragkamp mellom fløyene, hvor én side får gjennomslag det ene året, før nye valg snur om på alt. I realiteten er det likevel slik at mye av det som vedtas blir stående, politiske skifter til tross. Det...
Mandag 21. januar 2019
• «Vi prøver å lure en hel befolkning, men mest oss selv, med å kalle dette en nærpolitireform.» Det skrev hovedverneombud for Sør-Øst politidistrikt, Bjørn Druglimo, på Politiforum denne helga. Han kommenterte funnene i en ny...
Lørdag 19. januar 2019
• Midt under regjeringsforhandlingene på Granavolden gjestgiveri inviterte lederne for de fire ungdomspartiene pressen for å formidle sitt budskap til den nye flertallsregjeringen. Nå er det på tide å kutte i statens utgifter, sa lederne for...
Fredag 18. januar 2019
• I perioden 1991 til 2018 gikk andelen innvandrere i den voksne befolkningen i Norge opp fra fem til 18 prosent. Nå har forskere ved Frisch-senteret på oppdrag for Arbeids- og sosialdepartementet undersøkt hvordan innvandringen har påvirket...
Torsdag 17. januar 2019
• SVs svenske søsterparti Vänsterpartiet vil fredag stemme avholdende og dermed gi parlamentarisk grunnlag for en ny regjering utgått av Socialdemokraterna og Miljöpartiet med Stefan Löfven som statsminister. Den nye regjeringen går svært...
Onsdag 16. januar 2019
• Både Sverige og Norge er i ferd med å få nye regjeringer. I Sverige består regjeringsunderlaget av partier som tradisjonelt har stått langt fra hverandre. I Norge er det ikke et samarbeid over blokk­grensene, men partiene som har...
Tirsdag 15. januar 2019
• Det er flere år siden vi i Klassekampen for første gang fikk høre at folk i norske helse- og omsorgs­institusjoner var organisert som selvstendig næringsdrivende. Vi har siden skrevet flere saker om de nye organisasjonsformene, hvor ganske...
Mandag 14. januar 2019
• I går kveld var det ugjenkallelig slutt. Klokka ni ble de siste gjestene husjet ut av Nasjonalgalleriet på Tullinløkka i Oslo. Museet har holdt åpent i 138 år, men føyer seg nå inn i rekken av norske praktbygg som er blitt tømt og forlatt...