Tirsdag 22. mai 2018
MUNNKURV: I dag demonstrer Utdanningsforbundet, her ved leder Steffen Handal, Skolenes landsforbund og Norsk Lektorlag sammen for ytringsfriheten sin. FOTO: TOM HENNING BRATLIE
Lærerne demonstrerer for ytringsfrihet:
Aksjon for mer frihet
RETTIGHET: Selv om datoen viser 2018, ser Utdannings­forbundet seg i dag nødt til å aksjonere for sin menneskerett til å ytre seg fritt på arbeidsplassen.

utdanning

– I etterkant av Malkenes-saken har veldig mange av våre medlemmer ønsket å ytre seg og vise støtte til ytringsfriheten. Derfor lager vi denne markeringen for et godt ytringsklima, ikke bare i Osloskolen, men i hele landet, sier leder i Utdanningsforbundet Steffen Handal.

Oslo-lærer Simen Malkenes fikk reprimande av skolens rektor etter at han deltok på et radioprogram og fortalte om en typisk skoletime og nevnte elevene sine med første bokstav i fornavnet. Elever følte seg krenket, og skolen startet en prosess mot Malkenes.

Saken har ført til debatt om ytringsfrihet for lærere, og lærer­organisasjonene har gått til det uvanlige skrittet å invitere til en markering for ytringsfrihet utenfor Stortinget i dag.

– Føles det rart å måtte demonstrere for ytringsfrihet i Norge i 2018?

– På en måte kan du si det, men samtidig ser vi at ytringsfriheten er under press også i andre sektorer og i enda større grad i andre land. Ytringsfriheten må kjempes for hele tida og kan ikke tas for gitt. Det er spesielt viktig at lærere og ledere i skoler og barne­hager er seg det ansvaret bevisst.

Fakta

Ytringsfrihet i skolen:

• Lærer i Oslo, Simon Malkenes, fortalte 5. mars om en typisk skoletime i radioprogrammet «Dagsnytt 18». Elever ble benevnt med forbokstav.

• Malkenes sine elever skrev i et avisinnlegg at programmet opplevdes krenkende for dem. Skolen opprettet derfor en sak basert på opplæringslovens krav om at lærere ikke skal krenke elever.

• Saken endte med at Malkenes fikk reprimande av skolens rektor.

• I dag avholder Utdanningsforbundet en markering for ytringsfrihet i skolen foran Stortinget. På rådhuset i hovedstaden blir det avholdt en høring om ytringsfrihet i skolene i kommunen.

Oppvask i Oslo

Utdanningsforbundet, Skolenes landsforbund og Norsk Lektorlag står bak markeringen foran Stortinget i dag klokka 18.30.

Handal sier at Malkenes-saken ikke er unik, og at flere lærere har blitt møtt med motbør fra arbeidsgivere etter å ha ytret seg.

– Vi vet at både lærere og ledere i norsk skole er usikre på om de kan ytre seg. Vi har altfor mange eksempler på at lærere og ledere som ytrer seg kritisk opplever represalier, sier han.

Forbundslederen tror læreres ytrings­frihet kan begrenses fordi lederne er redd for at ytringer kan skade skolenes omdømme.

– Jeg tror et ønske om at virksomheten skal framstå som vellykket og uten feil gjør at man fristes til å legge bånd på kritiske ytringer. Særlig i situasjoner der skoler kan oppleve at økonomien blir truet dersom skolen får et uheldig rykte. I Oslo-skolen er det karakterbasert opptak og pengene følger eleven, og da blir omdømmet svært viktig, sier han.

Handal mener skoleierne bør gå igjennom sine retningslinjer for å undersøke om de begrenser lærernes ytringsfrihet.

– Alle skoler og kommuner bør gå igjennom sine retningslinjer for å sikre seg at det ikke blir lagt hindre for ansattes ytringsfrihet. Så tror jeg også vi alle må tenke igjennom at ytringsfriheten er der for å brukes når det er krevende og når man sier noe som ikke alle er enige i. I de tilfellene må vi alle opptre prinsipielt. Det er også noen markørsaker som er svært viktige, og der ledere har et spesielt ansvar for å forsvare ytringer som oppleves som krevende, sier Handal.

Bakgrunnen for saken mot Malkenes var den relativt ferske paragrafen i opplæringsloven som sier at skolen har plikt til å sette i gang saker mot lærere dersom det er mottatt varsler om at de har krenket elever.

Handal mener også man bør se på paragrafen på nytt i lys av debatten om ytringsfrihet.

Politikerne i hovedstaten har også engasjert seg i debatten om ytringsfrihet, og kultur- og utdanningskomiteen avholder åpen høring om temaet i dag.

Viktig for allmennheten

Lærerlederen oppfordrer lærere og skoledere om å delta i samfunnsdebatten, og at deres stemmer er viktige for å skape en best mulig skole.

– Lærere har et stort ansvar for barn og unge, og allmennheten bør kjenne til det vi opplever i vår hverdag. Også ting som kan oppleves som problematisk for ledere, politikere og samfunnet.

Handal tror ikke det er tilfeldig at akkurat lærerne havnet i sentrum for en ytringsfrihetsdebatt:

– Vi er en yrkesgruppe som ytrer seg mye. Min bestefar var lærer under krigen, og den gangen sto lærerne opp mot nazistene som ville at lærerne skulle undervise etter nazistene pipe. Min opplevelse er at lærerprofesjonen alltid har vært svært opptatt av oppdraget sitt og de grunnleggende verdiene som utdanningen bygger på.

innenriks@klassekampen.no

Artikkelen er oppdatert med rettelse av tidspunktet for markeringen foran Stortinget.

Artikkelen er oppdatert: 22. mai 2018 kl. 10.21
Torsdag 24. januar 2019
KVOTER: Regjeringen har reservert 15 uker av for­eldrepermisjonen for fedrene. ­Mødrene synes er nok med 13 ukers fedrekvote, viser ny rapport fra Nav.
Onsdag 23. januar 2019
PÅ SIN POST: Knut Arild Hareide vil vokte KrFs primærpolitikk som leder for KrFs stortingsgruppe. Stortingsrepresentant Geir Jørgen Bekkevold mener ingen andre kan fylle rollen.
Tirsdag 22. januar 2019
SV I VINDEN: Medlemmene strømmer til opposisjonspartiene etter opprettelsen av den borgerlige firepartiregjeringen. Hos SV er veksten dobbelt så stor som hos Ap.
Mandag 21. januar 2019
NY VEG: Regjeringa ventar på Statens vegvesen si eiga vurdering av kva oppgåver private kan få. – Me har ei oppleving om at Vegvesenet blir riven i bitar, seier tillitsvald Alf Edvard Masternes.
Lørdag 19. januar 2019
BYENS MANN: Eliten er ikke vegetarianere som sykler til jobb i Oslo, men rikinger som påvirker regjeringen, sier SV-leder Audun Lysbakken i sitt svar til Trygve Slagsvold Vedum.
Fredag 18. januar 2019
NEDTUR: Bare 4 prosent av de ansatte i politiet mener de er mer tilgjengelige for folk nå enn før nær­politireformen.
Torsdag 17. januar 2019
FÅ FØDSLER: Barn av innvandrere har lavere fruktbarhet enn øvrig befolkning, viser ferske tall. Norsk­pakistanske Umar Ashraf opplever ikke barnepress.
Onsdag 16. januar 2019
UNNGÅR: Høyesterett viser politisk motvilje mot å behandle Svalbard-trakten, mener forsvarer Hallvard Østgård.
Tirsdag 15. januar 2019
DØVE: Alle miljøfaglege råd som er gitt før utlysing av nye oljeblokker dei fem siste åra, er ignorerte. Det viser ein gjennomgang frå Naturvernforbundet.
Mandag 14. januar 2019
TO ONDER: Øystein Dørum i NHO mener videre oppløsnings­tendenser i EU vil være verre for norsk økonomi enn brexit.