Tirsdag 22. mai 2018
Dyr ballek

• «Det jeg ikke makter i egenskap av menneske», skriver Karl Marx, «det makter jeg gjennom pengene». Det hjelper ikke å ha et kall, påpeker han, hvis du ikke også har økonomi til å realisere det: «Hvis jeg føler et kall til å studere, men ikke har penger til det, har jeg ikke noe kall til å studere, dvs. ikke noe virksomt, sant kall.» Det samme gjelder, viser det seg, innenfor idretten. Lørdag brakte Aften­posten en interessant artikkel om økende klasseskiller på hoved­stadens fotballbaner. For ti år siden dominerte spillere fra Oslo øst på kretslag og aldersbestemte landslag. De siste årene har vestkant­ungdommen tatt over. I reportasjen ble dette satt i sammenheng med hvor mange årsverk klubbene har i barne- og ungdomsfotballen. Hypotesen er at barn fra rike by­deler får bedre oppfølging av klubbene, og derfor presterer bedre teknisk og taktisk.

• Lyn Fotball, med tilhold ved Sognsvann, troner øverst med hele 13 årsverk i barne- og ungdoms­fotballen. Tar man bussen østover i en tjue minutters tid, kan man stige av på Linderud, der det lokale idrettslaget ikke har en eneste ansatt. Dette er ytterpunktene, men tendensen er klar: I de åtte rikeste bydelene har klubbene ti ganger så mange årsverk til spillerutvikling som klubbene i de ni fattigste. Lyn kan tillate seg å kreve 11.000 kroner i treningsavgift fra en trettenåring som spiller på første­laget. Det er umulig for klubber lenger øst. Trolig er prisen for høy også for mange familier i Lyns eget rekrutteringsområde. En rapport fra Norges Fotballforbund (NFF) bekrefter at treningsavgiftene har steget de siste årene: Fra 2011 til 2017 ble det 9 prosent færre k­lubber i det billigste sjiktet og 9 prosent flere i det dyreste.

• Vi liker å tenke på idretten som en klasseløs arena, der talent, innsats og «kall» trumfer sosial bakgrunn. Aftenpostens tall viser at så ikke er tilfelle. Klubbene kan ikke løse dette problemet selv; samfunnet må sette inn tiltak for å hjelpe lavinntektsfamilier. Men det er aldri gitt at slike tiltak kommer barna direkte til gode. NFF burde derfor vurdere å innføre en makspris på deltakelse i barnefotballen.

Torsdag 24. januar 2019
• Et demonstrasjonstog for fri tilgang til fosterreduksjon ville ikke samlet mange. Likevel har protestene mot innskrenkningen av denne retten dominert den politiske debatten om regjeringsplattformen. Mange reagerer sterkt på måten endringen...
Onsdag 23. januar 2019
• For unge mennesker er det to ting som veier tungt når de vurderer å få barn: om forholdet går bra og økonomisk trygghet. Det svaret kan de fleste for så vidt tenke seg fram til selv, men det er også resultatet i en studie forskerne Anne...
Tirsdag 22. januar 2019
• Politikk kan iblant framstå som en dragkamp mellom fløyene, hvor én side får gjennomslag det ene året, før nye valg snur om på alt. I realiteten er det likevel slik at mye av det som vedtas blir stående, politiske skifter til tross. Det...
Mandag 21. januar 2019
• «Vi prøver å lure en hel befolkning, men mest oss selv, med å kalle dette en nærpolitireform.» Det skrev hovedverneombud for Sør-Øst politidistrikt, Bjørn Druglimo, på Politiforum denne helga. Han kommenterte funnene i en ny...
Lørdag 19. januar 2019
• Midt under regjeringsforhandlingene på Granavolden gjestgiveri inviterte lederne for de fire ungdomspartiene pressen for å formidle sitt budskap til den nye flertallsregjeringen. Nå er det på tide å kutte i statens utgifter, sa lederne for...
Fredag 18. januar 2019
• I perioden 1991 til 2018 gikk andelen innvandrere i den voksne befolkningen i Norge opp fra fem til 18 prosent. Nå har forskere ved Frisch-senteret på oppdrag for Arbeids- og sosialdepartementet undersøkt hvordan innvandringen har påvirket...
Torsdag 17. januar 2019
• SVs svenske søsterparti Vänsterpartiet vil fredag stemme avholdende og dermed gi parlamentarisk grunnlag for en ny regjering utgått av Socialdemokraterna og Miljöpartiet med Stefan Löfven som statsminister. Den nye regjeringen går svært...
Onsdag 16. januar 2019
• Både Sverige og Norge er i ferd med å få nye regjeringer. I Sverige består regjeringsunderlaget av partier som tradisjonelt har stått langt fra hverandre. I Norge er det ikke et samarbeid over blokk­grensene, men partiene som har...
Tirsdag 15. januar 2019
• Det er flere år siden vi i Klassekampen for første gang fikk høre at folk i norske helse- og omsorgs­institusjoner var organisert som selvstendig næringsdrivende. Vi har siden skrevet flere saker om de nye organisasjonsformene, hvor ganske...
Mandag 14. januar 2019
• I går kveld var det ugjenkallelig slutt. Klokka ni ble de siste gjestene husjet ut av Nasjonalgalleriet på Tullinløkka i Oslo. Museet har holdt åpent i 138 år, men føyer seg nå inn i rekken av norske praktbygg som er blitt tømt og forlatt...