Klassekampen.no
Lørdag 19. mai 2018
Usant fra Orona

HEISMONTØRSTREIK

Medlemmene i heismontørklubben på Orona Norway AS er i streik for opprettelse av tariffavtale. Bedriften aksepterer ikke annet enn en husavtale. De mener åpenbart at 1800-tallets arbeidsliv er å foretrekke. Samling av arbeidere på tvers av bedriftene er tydeligvis en uting. De skyr AFP-ordningen, og hevder at den vil bli avviklet i nær framtid. Dessuten vil denne ordningen visstnok sette bedriften i økonomiske vansker. Den viktigste årsaken til bedriftens innbitte motstand mot tariffavtale er redselen for at det de betegner som «moderne» bedriftsvirksomhet, sosial dumping, skal komme til å opphøre. Tilbake til start for fagbevegelsen og arbeidsvilkår har visst blitt moderne.

Bedriftens talsperson hevder i Klassekampen den 12. mai at de ikke driver innleievirksomhet. De prøver å dekke seg bak betegnelsen underentreprise. Dette er et skalkeskjul, og nok et eksempel på at de opptrer på samme useriøse måte som andre i bygningsbransjen som bedriver sosial dumping. Orona benytter i hovedsak to utenlandskregistrerte bedrifter, den polske Gruppa Zedd og det spanske Ruical. Ingen av disse har egen ledelse i Norge, og de oppdrag som utføres er under ledelse av Orona. Altså fordekt egenvirksomhet.

Det er kanskje ikke så rart at bedriften unngår sannheten når deres virksomhet ikke tåler dagens lys.

terje.skog@gmail.com

Artikkelen er oppdatert: 11. juni 2018 kl. 14.53