Lørdag 19. mai 2018
Toppmøteuro

• Nord-Korea har reagert på militærøvelsen «Max Thunder» mellom USA og Sør-Korea. Pyongyang har også truet med å avlyse toppmøtet mellom Kim Jong-un og Donald Trump i juni. Trump har lagt stor personlig prestisje i møtet med den nordkoreanske lederen, og Washington er nå i villrede om hvordan de skal svare på den nordkoreanske uroen. Amerikanerne forsøker å finne et svar som kan berolige, men desto mer de sier, desto verre blir det. USAs nasjonale sikkerhetsrådgiver John Bolton viste til «Libya-modellen fra 2003 og 2004» i et intervju med Fox News. Da avviklet Libya landets program for kjerne­fysiske-, kjemiske- og langdistansevåpen. Det førte til at USA normaliserte forholdet til Libya. Men i 2011 ble Libya angrepet og Gaddafi henrettet. Det er en påminning for Nord-Korea om hva som kan skje hvis man avstår fra kjernefysiske våpen uten tilstrekkelige sikkerhetsgarantier. Da Trump skulle helle olje på vannet etter Boltons uttalelser, økte han i stedet trusselnivået ved å si at Kim Jong-un ville lide samme skjebne som Gaddafi om han ikke fjernet atomvåpnene.

• Det er uvisst hva Nord-Korea tror de kan få ut av en avtale med USA. Høyst sannsynlig ser de for seg en gradvis nedbygging av kjerne­fysiske programmer, der man kontinuerlig bytter innrømmelser mot sikkerhetsgarantier og et varig og håndfast tøvær med Sør-Korea og USA. Mye tyder imidlertid på at Trump vil kreve umiddelbar destruering av alle kjernefysiske kapasiteter, inkludert alle raketter med lengre rekkevidde, noe Nord-Korea vil ha store problemer med innfri over natta. For Pyongyang er det også urovekkende at Washington nå har trukket seg fra avtalen med Iran. Når Kim Jong-un ser at USA truer Iran – et land som nettopp har forpliktet seg til ikke å utvikle atomvåpen – med militærmakt og regimeskifte, er det et varsko om at innrømmelser ikke nødvendigvis vil føre til økt sikkerhet og avspenning. Trump er i stedet mer opptatt av å få på plass kjappe løsninger som kan gi ham økt personlig prestisje. Nord-Korea trenger troverdige og langsiktige garantier, men er det noe USA ikke kan levere under Donald Trump, så er det troverdighet og langsiktighet.

Torsdag 24. januar 2019
• Et demonstrasjonstog for fri tilgang til fosterreduksjon ville ikke samlet mange. Likevel har protestene mot innskrenkningen av denne retten dominert den politiske debatten om regjeringsplattformen. Mange reagerer sterkt på måten endringen...
Onsdag 23. januar 2019
• For unge mennesker er det to ting som veier tungt når de vurderer å få barn: om forholdet går bra og økonomisk trygghet. Det svaret kan de fleste for så vidt tenke seg fram til selv, men det er også resultatet i en studie forskerne Anne...
Tirsdag 22. januar 2019
• Politikk kan iblant framstå som en dragkamp mellom fløyene, hvor én side får gjennomslag det ene året, før nye valg snur om på alt. I realiteten er det likevel slik at mye av det som vedtas blir stående, politiske skifter til tross. Det...
Mandag 21. januar 2019
• «Vi prøver å lure en hel befolkning, men mest oss selv, med å kalle dette en nærpolitireform.» Det skrev hovedverneombud for Sør-Øst politidistrikt, Bjørn Druglimo, på Politiforum denne helga. Han kommenterte funnene i en ny...
Lørdag 19. januar 2019
• Midt under regjeringsforhandlingene på Granavolden gjestgiveri inviterte lederne for de fire ungdomspartiene pressen for å formidle sitt budskap til den nye flertallsregjeringen. Nå er det på tide å kutte i statens utgifter, sa lederne for...
Fredag 18. januar 2019
• I perioden 1991 til 2018 gikk andelen innvandrere i den voksne befolkningen i Norge opp fra fem til 18 prosent. Nå har forskere ved Frisch-senteret på oppdrag for Arbeids- og sosialdepartementet undersøkt hvordan innvandringen har påvirket...
Torsdag 17. januar 2019
• SVs svenske søsterparti Vänsterpartiet vil fredag stemme avholdende og dermed gi parlamentarisk grunnlag for en ny regjering utgått av Socialdemokraterna og Miljöpartiet med Stefan Löfven som statsminister. Den nye regjeringen går svært...
Onsdag 16. januar 2019
• Både Sverige og Norge er i ferd med å få nye regjeringer. I Sverige består regjeringsunderlaget av partier som tradisjonelt har stått langt fra hverandre. I Norge er det ikke et samarbeid over blokk­grensene, men partiene som har...
Tirsdag 15. januar 2019
• Det er flere år siden vi i Klassekampen for første gang fikk høre at folk i norske helse- og omsorgs­institusjoner var organisert som selvstendig næringsdrivende. Vi har siden skrevet flere saker om de nye organisasjonsformene, hvor ganske...
Mandag 14. januar 2019
• I går kveld var det ugjenkallelig slutt. Klokka ni ble de siste gjestene husjet ut av Nasjonalgalleriet på Tullinløkka i Oslo. Museet har holdt åpent i 138 år, men føyer seg nå inn i rekken av norske praktbygg som er blitt tømt og forlatt...