Fredag 18. mai 2018
Vakkert

• Mandag satte 92-årige Magna Enbusk fra Bugøynes i Sør-Varanger seg på en buss hyret inn av bygdelaget. Det gjorde hun sammen med en rekke andre eldre, som ikke hadde anledning til å stemme digitalt i folkeavstemningen om sammenslåingen av Finnmark og Troms til ett fylke. Etter ti mil i bussen fikk hun avgitt sin nei-stemme. Da kommunestyret i Loppa stemte mot at kommunen skulle delta i folkeavstemningen, organiserte frivillige båt som kjørte rundt for å sikre at folk fikk stemt.

• Det er mulig vi er preget av at dette skrives på nasjonaldagen 17. mai, der vi feirer det norske folkestyret, men det er umulig å ikke bli litt rørt over slike historier. Det er rett og slett noe svært vakkert over at folk setter himmel og hav i bevegelse for å sikre at alle skal få sagt sin mening i en sak de føler berører dem sterkt. Det som derimot ikke er like vakkert, er responsen fra politiske myndigheter. Regjeringen har gjort det klart at det er uaktuelt å lytte til hva folket i Finnmark måtte mene om hvordan de skal styres. Ikke bare det, kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland har gjort det klart at om ikke finnmarkingene gir seg og blir med på tvangssammenslåingen, vil det gå ut over dem: Da vil hun vektlegge kun folketall når fellesnemnda for det nye fylket skal settes sammen.

• Alle forventet at folkeavstemningen i Finnmark ville gi et nei-­flertall mot sammenslåing. Det færre hadde forutsett, var hvor ekstremt rungende dette flertallet er: 87 prosent av dem som stemte, stemte nei, og det var nei-flertall i samtlige kommuner. Oppslutningen om avstemningen var betydelig høyere enn oppslutningen om lokalvalg i fylket. Det skal en egen type elitisme til for å mene at en så soleklar tilbakemelding fra befolkningen i et fylke er irrelevant. Skal festtalene om demokrati bety noe, må det ha noe å si når et på alle måter massivt flertall av den berørte befolkningen er mot en avgjørelse, særlig når argumentene for denne avgjørelsen er mildt sagt svake. Vi håper både regjeringen og Stortinget tar fornuften fatt og legger tvangssammenslåingen på is.

Torsdag 24. januar 2019
• Et demonstrasjonstog for fri tilgang til fosterreduksjon ville ikke samlet mange. Likevel har protestene mot innskrenkningen av denne retten dominert den politiske debatten om regjeringsplattformen. Mange reagerer sterkt på måten endringen...
Onsdag 23. januar 2019
• For unge mennesker er det to ting som veier tungt når de vurderer å få barn: om forholdet går bra og økonomisk trygghet. Det svaret kan de fleste for så vidt tenke seg fram til selv, men det er også resultatet i en studie forskerne Anne...
Tirsdag 22. januar 2019
• Politikk kan iblant framstå som en dragkamp mellom fløyene, hvor én side får gjennomslag det ene året, før nye valg snur om på alt. I realiteten er det likevel slik at mye av det som vedtas blir stående, politiske skifter til tross. Det...
Mandag 21. januar 2019
• «Vi prøver å lure en hel befolkning, men mest oss selv, med å kalle dette en nærpolitireform.» Det skrev hovedverneombud for Sør-Øst politidistrikt, Bjørn Druglimo, på Politiforum denne helga. Han kommenterte funnene i en ny...
Lørdag 19. januar 2019
• Midt under regjeringsforhandlingene på Granavolden gjestgiveri inviterte lederne for de fire ungdomspartiene pressen for å formidle sitt budskap til den nye flertallsregjeringen. Nå er det på tide å kutte i statens utgifter, sa lederne for...
Fredag 18. januar 2019
• I perioden 1991 til 2018 gikk andelen innvandrere i den voksne befolkningen i Norge opp fra fem til 18 prosent. Nå har forskere ved Frisch-senteret på oppdrag for Arbeids- og sosialdepartementet undersøkt hvordan innvandringen har påvirket...
Torsdag 17. januar 2019
• SVs svenske søsterparti Vänsterpartiet vil fredag stemme avholdende og dermed gi parlamentarisk grunnlag for en ny regjering utgått av Socialdemokraterna og Miljöpartiet med Stefan Löfven som statsminister. Den nye regjeringen går svært...
Onsdag 16. januar 2019
• Både Sverige og Norge er i ferd med å få nye regjeringer. I Sverige består regjeringsunderlaget av partier som tradisjonelt har stått langt fra hverandre. I Norge er det ikke et samarbeid over blokk­grensene, men partiene som har...
Tirsdag 15. januar 2019
• Det er flere år siden vi i Klassekampen for første gang fikk høre at folk i norske helse- og omsorgs­institusjoner var organisert som selvstendig næringsdrivende. Vi har siden skrevet flere saker om de nye organisasjonsformene, hvor ganske...
Mandag 14. januar 2019
• I går kveld var det ugjenkallelig slutt. Klokka ni ble de siste gjestene husjet ut av Nasjonalgalleriet på Tullinløkka i Oslo. Museet har holdt åpent i 138 år, men føyer seg nå inn i rekken av norske praktbygg som er blitt tømt og forlatt...