Tirsdag 15. mai 2018
TYDELIGGJØRING: Styreleder i Norsk Komponistforening Jørgen Karlstrøm tar med forslag til vedtektsendringer til generalforsamlingen 25. mai.
Norsk Komponistforening vil tydeliggjøre skillet mellom organisasjonen og stipendkomiteen:
Rydder i vedtektene
Norsk Komponistforening tar grep og åpner for at eksterne kan sitte i ­stipendkomiteen til Statens kunstnerstipend.

Kultur

Det siste årets intensive diskusjoner om hvem som skal få bli medlem i en kunstnerorganisasjon og hvem som skal bestemme hvilke kunstnere som skal få stipender, har tilsynelatende ført til et lite skred av vedtektsendringer i kunstnerorganisasjonene.

På generalforsamlingen i mars besluttet Forfatterforeningen å nedsette en komité som skal vurdere medlemskriteriene og komme med konkrete forslag til vedtektsendringer, og i april vedtok Norske Barne- og ungdomsbokforfattere å åpne opp for flere medlemmer.

Neste helg er det Norsk Komponistforenings tur til å avholde generalforsamling, og også der står flere vedtektsendringer på plakaten.

Et av forslagene medlemmene skal stemme over er om vedtektene skal endres slik at det blir helt tydelig at også ikke-medlemmer skal kunne sitte i stipendkomiteen, som fordeler Statens kunstnerstipend til komponister. Dette har ikke vært helt klart i vedtektene så langt.

– Det har for så vidt vært mulig at ikke-medlemmer kan sitte i stipendkomiteen med de eksisterende vedtektene også, men styret foreslår endringen for å fjerne en eventuell usikkerhet om spørsmålet, sier styreleder i Norsk Komponistforening Jørgen Karlstrøm.

Fakta

Organisasjonsdebatt:

• 25. mai avholder Norsk Komponistforening generalforsamling, der flere vedtektsendringer skal stemmes over.

• I vedtektene foreslår styret og legge til følgende setning om stipendkomiteen: «Ved innstilling til og sammensetning av stipendkomiteen skal det legges vekt på at en bred kunstnerisk og faglig kompetanse er representert. Også fagpersoner uten medlemskap i foreningen er valgbare til stipendkomiteen dersom de i kraft av sin faglige kompetanse tilfredsstiller kriteriene for medlemskap».

I kjølvannet av diskusjoner

Før jul fikk tidligere kulturminister Linda Hofstad Helleland (H) banket gjennom et forslag i Stortinget som har skapt harme blant kunstnerne: Debatten om den såkalte oppnevningsretten handler om at kunstnerorganisasjonene ikke lenger skal ha rett til å oppnevne medlemmer til komiteene som fordeler Statens kunstnerstipend for de ulike kunstnergruppene.

Nylig stilte nåværende kulturminister Trine Skei Grande (V) saken i bero på grunn av kunstnernes sterke motvilje mot vedtaket.

Det er i kjølvannet av disse diskusjonene om oppnevningsretten det siste året, at ønsket om å presisere at statens stipendordninger er for alle komponister, har meldt seg, forteller Karlstrøm.

Han sier forslaget om å åpne opp stipendkomiteene for eksterne likevel ikke er ment som en forberedelse til å fratas oppnevningsretten.

– Vi ønsker å beholde oppnevningsretten, og vi vil sikre at den faglige vurderingen alltid skal ligge til grunn for tildeling av stipend. Dette oppdraget har vi forvaltet i mange år. Men vi tror likevel en slik tydeliggjøring kan være fint å formalisere.

Også medlemskriteriene mykes opp i styrets forslag til vedtektsendringer. I dag krever vedtektene at søkeren «kan dokumentere en fyldig og faglig tilfredsstillende kunstnerisk produksjon og aktivitet som komponist».

Dette er foreslått endret til at søkeren kan dokumentere «profesjonell aktivitet som enten komponist, lydkunstner, arrangør, eller forfatter av tekst til musikk».

Praksis hos de fleste

Endringene styret i Norsk Komponistforening foreslår, gjenspeiler praksis hos flertallet av kunstnerorganisasjonene, forteller Anders Hovind, som er leder i Kunstnernettverkets arbeidsutvalget, en sammenslutning av 20 kunstnerorganisasjoner. Hovind er også nestleder i Musikernes Fellesorganisasjon (MFO), og forteller at dagens praksis er å finne de best egnede medlemmene, uavhengig av medlemskap. I dag er det ett av medlemmene i stipendkomiteen som ikke er organisert hos MFO.

– Dette er noe vi også har påpekt utad for å vise at den laugstankegangen som gjerne trekkes fram, egentlig ikke stemmer overens med virkeligheten – de aller fleste kunstnerorganisasjonene i nettverket holder i dag stipendkomiteene sine åpne for eksterne, sier Hovind.

– Det er likevel ikke alle organisasjonene som praktiserer dette. Oppfordrer Kunstnernettverket flere til å endre vedtektene?

– Kunstnernettverket er et veldig sammensatt nettverk, der flere av organisasjonene også har opptakskriterier, og der hver enkelt løser oppdraget fra staten på litt ulike måter. Det må vi ha respekt for. Det er ikke ønskelig at Kunstnernettverket skal legge press på kunstnerorganisasjonene. Vi er en konsensusbasert organisasjon.

Styreleder i Norske Billedkunstnere Hilde Tørdal mener det er en god idé at kunstnerorganisasjonene som i dag ikke eksplisitt påpeker at stipendkomiteene er åpne for ikke-medlemmer gjør en vedtektsendring.

– Det kan absolutt være lurt at dette presiseres, slik at det blir tydelig hva som er gjeldende praksis. Det ligger i oppdraget at man skal være åpne for alle kunstnere, også utenfor egen medlemsmasse.

Nopa åpner ikke opp

Likevel er det ikke alle foreninger som planlegger å åpne for eksterne i stipendkomiteen i vedtektene. Norsk komponistforenings søsterorganisasjon Norsk forening for komponister og tekstforfattere (Nopa), har fremdeles bare egne medlemmer i komiteen som fordeler Statens kunstnerstipend, forteller styreleder Ingrid Kindem.

– Vi har en generell diskusjon på gang på dette, og våre tillitsvalgte er tydelig instruert på at de skal ivareta alle komponister og tekstforfattere, uavhengig av medlemskap. Men vi oppnevner bare Nopa-medlemmer til komiteen som fordeler statens stipender. Dette er for å sikre at medlemmene har den kunnskapen som skal til for å gjøre et godt arbeid, sier Kindem.

astrid.hygen.meyer@klassekampen.no

Tirsdag 13. november 2018
25.000 abonnenter kan miste papir­avisa dersom regjeringen går for et kompromissforslag som mediebransjen selv har spilt inn.
Mandag 12. november 2018
Litteraturprofessor Marianne Egeland mener det er vanskelig å se hvem som fører ordet i høstens kjendis­bøker.
Lørdag 10. november 2018
Etter en storstilt digitalisering av skolen er Bærum kommune klar for neste skritt: kutt i skolebibliotek­tjenesten.
Fredag 9. november 2018
Sentrale personer i motstandsbevegelsen ble varslet om deportasjonen av de norske jødene høsten 1942, men varslene ble ignorert. Det viser Marte Michelet i boka «Hva visste hjemmefronten?».
Torsdag 8. november 2018
Stig Aasvik har jobbet som skyggeskriver i 15 år. Likevel synes han det er trist at kjendis­intervjuer i bokform får så høye opplagstall.
Onsdag 7. november 2018
Denne høsten har en rekke norske kjendiser gjort det skarpt i bokmarkedet. Men bare et fåtall av dem har skrevet boka si selv.
Tirsdag 6. november 2018
Joshua French kan tjene flere millioner kroner på sin foredragsturné landet rundt. Flere kulturhus har hatt kvaler med å gi den drapsdømte nordmannen en talerstol.
Mandag 5. november 2018
Mats Grorud har laga animasjonsfilm om å leva 70 år i flyktningleir.
Lørdag 3. november 2018
Joshua French kan tjene fire millioner kroner på foredragsturneen sin. – Han er helt i toppklassen nå, sier markeds­føringsekspert.
Fredag 2. november 2018
Nikolaj Frobenius mener filmen «Mordene i Kongo» unnlater å plassere Moland og French politisk. De sto på ytre høyrefløy, hevder han.