Lørdag 12. mai 2018
Ungdomskrim

• Aps stortingsrepresentant Jan Bøhler fra Oslo ble i går intervjuet i Klassekampen om ungdomskriminaliteten i hovedstadens østlige bydeler, som vokser fordi politiet taper kampen mot gjengene. Han mener det er en åpenbar sammenheng mellom den økte aktiviteten i de organiserte kriminelle miljøene og veksten i ungdomskriminaliteten. «Så lenge gjengledere får gå rundt frie og franke og flæsje med fine biler og tusenlapper, så blir de dessverre kriminelle forbilder. Den viktigste forebyggingen er å ta bakmennene før de rekrutterer flere unge fra fattige kår», sier justispolitikeren og «ombudsmannen» for Oslo øst. Like interessant er hans svar på rapporten fra Salto, som er et samarbeidsprosjekt mellom Oslo kommune og Oslo politidistrikt, der det påpekes at fattigdom er en viktig forklaring på problemene. «Vi kan ikke ha sånne generelle diskusjoner og samtidig la bakmennene gå fri», sier Bøhler som er lei av nok en «metadebatt».

• Selvfølgelig er det store problemer med fattigdom, trangboddhet, store søskenflokker og foreldrenes forhold til hjelpeapparatet og det offentlige Norge. Men innsats for fattigdomsbekjempelse og boligbygging tar tid og er ingen erstatning for målrettede tiltak her og nå. Klassesamfunnet kan ikke trylles vekk, heller ikke av venstresideretorikk. Det vil alltid finnes familier som sliter, og barn og ungdom som vokser opp under vanskelige forhold. Nettopp fordi det er slik, er det så viktig å ta tak i problemene når de oppstår og sørge for at folk selv kan utnytte de mange ressursene som finnes. Klassekampen hadde for eksempel denne uka en sak om ungdommer som selv har vært med på å starte fritidsklubb på Haugenstua i Stovner bydel, for øvrig med støtte fra Sparebankstiftelsen. På plakaten på døra står det: «13–18 år leg. plikt. 100 prosent rusfritt. Bauers (politiet) kjører deg hjem hvis du har drikki eller røyka». En basal forutsetning for å skape gode oppvekstvilkår – ikke minst for dem som tjener minst og bor i utsatte områder – er å stoppe kriminelle nettverk som selger dop til mindreårige og rekrutterer barn til salg. Det krever innsats mot gjengkriminalitet og et tilstedeværende og lokalt forankret politi.

Torsdag 24. januar 2019
• Et demonstrasjonstog for fri tilgang til fosterreduksjon ville ikke samlet mange. Likevel har protestene mot innskrenkningen av denne retten dominert den politiske debatten om regjeringsplattformen. Mange reagerer sterkt på måten endringen...
Onsdag 23. januar 2019
• For unge mennesker er det to ting som veier tungt når de vurderer å få barn: om forholdet går bra og økonomisk trygghet. Det svaret kan de fleste for så vidt tenke seg fram til selv, men det er også resultatet i en studie forskerne Anne...
Tirsdag 22. januar 2019
• Politikk kan iblant framstå som en dragkamp mellom fløyene, hvor én side får gjennomslag det ene året, før nye valg snur om på alt. I realiteten er det likevel slik at mye av det som vedtas blir stående, politiske skifter til tross. Det...
Mandag 21. januar 2019
• «Vi prøver å lure en hel befolkning, men mest oss selv, med å kalle dette en nærpolitireform.» Det skrev hovedverneombud for Sør-Øst politidistrikt, Bjørn Druglimo, på Politiforum denne helga. Han kommenterte funnene i en ny...
Lørdag 19. januar 2019
• Midt under regjeringsforhandlingene på Granavolden gjestgiveri inviterte lederne for de fire ungdomspartiene pressen for å formidle sitt budskap til den nye flertallsregjeringen. Nå er det på tide å kutte i statens utgifter, sa lederne for...
Fredag 18. januar 2019
• I perioden 1991 til 2018 gikk andelen innvandrere i den voksne befolkningen i Norge opp fra fem til 18 prosent. Nå har forskere ved Frisch-senteret på oppdrag for Arbeids- og sosialdepartementet undersøkt hvordan innvandringen har påvirket...
Torsdag 17. januar 2019
• SVs svenske søsterparti Vänsterpartiet vil fredag stemme avholdende og dermed gi parlamentarisk grunnlag for en ny regjering utgått av Socialdemokraterna og Miljöpartiet med Stefan Löfven som statsminister. Den nye regjeringen går svært...
Onsdag 16. januar 2019
• Både Sverige og Norge er i ferd med å få nye regjeringer. I Sverige består regjeringsunderlaget av partier som tradisjonelt har stått langt fra hverandre. I Norge er det ikke et samarbeid over blokk­grensene, men partiene som har...
Tirsdag 15. januar 2019
• Det er flere år siden vi i Klassekampen for første gang fikk høre at folk i norske helse- og omsorgs­institusjoner var organisert som selvstendig næringsdrivende. Vi har siden skrevet flere saker om de nye organisasjonsformene, hvor ganske...
Mandag 14. januar 2019
• I går kveld var det ugjenkallelig slutt. Klokka ni ble de siste gjestene husjet ut av Nasjonalgalleriet på Tullinløkka i Oslo. Museet har holdt åpent i 138 år, men føyer seg nå inn i rekken av norske praktbygg som er blitt tømt og forlatt...