Lørdag 12. mai 2018
PÅ VIPPEN IGJEN: Anbudskonflikt har lammet luftambulansene i nord. KrF kan avgjøre om anbudet oppheves. Her KrFs partileder Knut Arild Hareide og KrF-representant Olaug Bollestad. FOTO: CHRISTOPHER OLSSØN
• Ambulansefly står etter anbudsprosess • KrF vurderer å støtte ny organisering
Kan stanse anbud i lufta
PÅ VIPPEN: KrF åpner for å støtte anbudsstopp i luftambulanse­tjenesten.

Helse

Fly står på bakken og Forsvarets ambulansehelikopter er satt i beredskap for å sikre liv og helse etter anbudskonflikt i luftambulansetjenesten.

Krisa kommer fordi piloter og fagfolk har søkt seg vekk fra ambulansetjenesten. De ønsker ikke å jobbe for det svenske selskapet Babcock som vant anbudet om å drive luftambulansetjenestene fra selskapet Lufttransport i fjor.

Krisa er varslet. Som Klassekampen skrev fredag, konkluderte regjeringens akuttutvalg i 2015 med at man burde utrede offentlig drift, fordi anbud ville gjøre beredskapen sårbar.

Tirsdag behandler Stortinget et hasteforslag fra Rødt, ment for å få slutt på kaoset. Partiet foreslår å annullere anbudet med Babcock.

Forlenge avtalen med Lufttransport.

Utrede og forberede offentlig drift av tjenesten.

Arbeiderpartiet, Senterpartiet og SV stilte seg raskt bak forslaget om å annullere anbudet, da det ble stilt onsdag forrige uke. De er også positive til å utrede en slutt på anbudsprosessene, selv om det er noe uenighet om hva som bør være ordlyden i vedtaket.

Fakta

Luftambulansekrisa:

• Det er krise i luftambulansetjenesten etter Babcock Scandinavian Airambulance (BSAA) vant anbudet om å drifte luftambulansene fra Lufttransport.

• BSAA skal etter planen ta over i 2019, men bare 14 piloter har søkt på de 97 stillingene i selskapet, på grunn av dårligere lønn og vilkår.

• Piloter og fagfolk har søkt seg bort og fly står på bakken. Fredag satte Forsvaret inn et helikopter for å sikre beredskap.

KrF avgjør

Siden de rødgrønne partiene er enige, er det KrFs stemmer som avgjør luftambulansens framtid. Også der mener mange at anbudets tid bør være forbi.

– Vi er ikke fremmed for å kreve en utredning om å gå bort fra dagens anbud til fordel for mer langsiktige løsninger, sier Olaug Bollestad, stortingsrepresentant for KrF og leder i helse- og omsorgskomiteen.

Hun reagerer imidlertid på at Rødts forslag vil ekskludere ideelle aktører.

– Det er ikke gitt at staten selv må drive luftambulansene. Ideelle Norsk Luftambulanse har gjort et godt akuttmedisinsk arbeid i mange år. Jeg vil ikke binde meg til at det skal være det offentlige som må drive en slik tjeneste, sier Bollestad.

Hun understreker at KrF ikke vil konkludere på kravet om annullering eller utredning om ny organisering før helseministeren har redegjort om saken tirsdag.

Støtte i nord

KrFs fylkesledere i Nord-Norge mener man må finne en varig løsning på krisa i luftberedskapen.

– Nå trenger vi en løsning på denne akutte situasjonen. Så trenger vi en større diskusjon om anbudsutsettelse av helsetjenester. KrF bør støtte en utredning av offentlig drift av luftambulansen, sier Ingelin Noresjø, fylkesleder i KrF Nordland.

Svein Iversen, fylkesleder i Troms og Finnmark, har ikke tatt stilling til å utrede offentlig eie av beredskapen, men mener anbudet bør oppheves.

– Synet her i nord er at man bør gå for en annullering, uten at jeg vet om Stortingsgruppa har samme syn. Det er åpenbart at måten anbudet har blitt kjørt på har vært veldig uheldig, sier Iversen.

Han viser til at pilotene ikke fikk tilbud om å beholde jobb og vilkår når Babcock vant anbudet.

Åpen for endring

– Vi er åpne for å diskutere ordlyden i vårt forslag hvis det kan bidra til flertall, sier Bjørnar Moxnes, leder i Rødt.

– Det viktigste er å sikre et flertall for å få slutt på en farlig anbudspolitikk. Høyre­sidas ideologiske skylapper gjør at vi risikerer full krise og tap av livreddende kompetanse i hver anbudsrunde, sier Moxnes.

Han setter sin lit til at KrF vil komme opposisjonen i møte.

– Jeg har ingen tro på at Høie vil ta til vettet, men KrF burde være åpne for sunn fornuft. Anbud er ikke egnet for å oppfylle samfunnskritiske tjenester.

jos@klassekampen.no

Torsdag 24. januar 2019
KVOTER: Regjeringen har reservert 15 uker av for­eldrepermisjonen for fedrene. ­Mødrene synes er nok med 13 ukers fedrekvote, viser ny rapport fra Nav.
Onsdag 23. januar 2019
PÅ SIN POST: Knut Arild Hareide vil vokte KrFs primærpolitikk som leder for KrFs stortingsgruppe. Stortingsrepresentant Geir Jørgen Bekkevold mener ingen andre kan fylle rollen.
Tirsdag 22. januar 2019
SV I VINDEN: Medlemmene strømmer til opposisjonspartiene etter opprettelsen av den borgerlige firepartiregjeringen. Hos SV er veksten dobbelt så stor som hos Ap.
Mandag 21. januar 2019
NY VEG: Regjeringa ventar på Statens vegvesen si eiga vurdering av kva oppgåver private kan få. – Me har ei oppleving om at Vegvesenet blir riven i bitar, seier tillitsvald Alf Edvard Masternes.
Lørdag 19. januar 2019
BYENS MANN: Eliten er ikke vegetarianere som sykler til jobb i Oslo, men rikinger som påvirker regjeringen, sier SV-leder Audun Lysbakken i sitt svar til Trygve Slagsvold Vedum.
Fredag 18. januar 2019
NEDTUR: Bare 4 prosent av de ansatte i politiet mener de er mer tilgjengelige for folk nå enn før nær­politireformen.
Torsdag 17. januar 2019
FÅ FØDSLER: Barn av innvandrere har lavere fruktbarhet enn øvrig befolkning, viser ferske tall. Norsk­pakistanske Umar Ashraf opplever ikke barnepress.
Onsdag 16. januar 2019
UNNGÅR: Høyesterett viser politisk motvilje mot å behandle Svalbard-trakten, mener forsvarer Hallvard Østgård.
Tirsdag 15. januar 2019
DØVE: Alle miljøfaglege råd som er gitt før utlysing av nye oljeblokker dei fem siste åra, er ignorerte. Det viser ein gjennomgang frå Naturvernforbundet.
Mandag 14. januar 2019
TO ONDER: Øystein Dørum i NHO mener videre oppløsnings­tendenser i EU vil være verre for norsk økonomi enn brexit.