Klassekampen.no
Fredag 11. mai 2018
Er ingen ting hellig lenger?

Det heter gjerne at den generasjonen jeg tilhører – de såkalte sekstiåttere – har brutt ned alle konservative normer, og at de henga seg til narkotika, uhemmet sex, gitarspill og det som verre var. Slik har kjernefamilien blitt oppløst, studenter sier du til sine professorer, og kvinner gjør mer enn å stå ved kjøkkenbenken og føde barn.

Akkurat når vi trodde at det ikke kunne bli verre, kommer en sjokkartet melding om at Stortinget rett og slett har vedtatt at kongen ikke lenger er hellig. Riktignok blei forslaget lagt fram av noen Høire-representanter, men det viser bare hvor langt inn i borgerlige kretser forfallet har nådd. En trøst er det at kongen fortsatt ikke kan lastes eller anklages. Og fortsatt står det jo i Grunnloven at Nato er hellig og at Sylvi Listhaug er ulastelig.

Men hva har kongen med 1968 å gjøre? Jo, giftet kanskje ikke Harald og Sonja seg i dette opprørsåret, til og med i et slags forsinket pubertets­opprør mot den daværende kongen, som på dette tidspunkt fortsatt var hellig.

Men sammenhengen stopper ikke her. Fra en høyst pålitelig kilde er det meg fortalt at den sosialistiske «formannen» i Studentersamfundet blei invitert til vielsen i Oslo domkirke, men at han høflig meldte avbud til kabinettssekretær Bommen. Han ville visst så gjerne, men så kolliderte det leit nok med en bedriftsfotballkamp for laget til Pax forlag. Motstanderen hadde en framskutt spiss som en tungvekter måtte sette seg på.

Det stanset ikke her. Det radikale styret ville gi de nygifte en gave, det vakreste de hadde, nemlig Hans Majestet Grisen – akademikernes skytsengel – i egen figur. Men han var ikke til å oppdrive; konservative augurer hadde sørget for å låse han inn på et hemmelig sted før bermen stormet inn. Flere med Griseordener, som Libertas-generalen Trygve de Lange, hadde for lengst levert inn sin orden i protest mot de nye tidene.

Slik kan det mimres, også uten rødvin, som det sømmer seg et medlem av Forbundet mot rusgift. Og snart er det mange gåstoler å se i 1. mai-togene.

torelinne.eriksen@hioa.no

Artikkelen er oppdatert: 15. mai 2018 kl. 10.29