Onsdag 9. mai 2018
ETTERRETNING: Overvåkingsflyene på Andøya er en sentral del av Forsvarets overvåking av russiske ubåter. Her er Orion-flyet «Jøssing» parkert på maritim sløyfe inne på Andøya flystasjon. FOTO: JOHN TRYGVE TOLLEFSEN
Forsvarets operative hovedkvarter kaller Andøya for Natos viktigste flybase i nord:
Legger hemmelig plan
Undersak

Bekrefter at Forsvaret lager plan

Sjefen for Forsvarets operative hovedkvarter (FOH), Rune Jakobsen, ønsker ikke å kommentere det graderte dokumentet som Klassekampen gjengir i dag. Han skriver likevel i en e-post at «fra hans ståsted som operativ styrkesjef, så spiller de operative flatene på Andøya en viktig rolle i en krisesituasjon der vi er avhengige av å motta alliert støtte».

Jakobsen bekrefter at det pågår «et arbeid rundt bruken av baser/infrastruktur knyttet til beredskap og alliert forsterkning. Sjef FOH har i denne sammenheng gitt sine innspill til Forsvarssjefen, og saken er nå til behandling i Forsvarsdepartementet. Vi kan ikke kommentere enkeltheter i dette arbeidet».

FOH-sjefen understreker at «hvor mye av arealene og hvilken infrastruktur som fortsatt skal være tilgjengelig etter at stasjonen legges ned, er ikke bare et operativt spørsmål, men også et kostnadsspørsmål som blir kommunisert til Forsvarssjefen».

Jakobsen legger vekt på at dette er «harde prioriteringer som legges til forsvarssjefen» og at «Stortinget har vedtatt at Andøya flystasjon skal legges ned, og aktiviteten flyttes til Evenes. Forsvaret, og sjef FOH forholder seg selvfølgelig til dette».

NATO: Forsvaret jobber med en plan der Andøya blir den viktigste basen for Nato-fly i Nord-Norge. Dermed ­ryker størstedelen av regjeringens innsparinger ved å legge ned basen.

FORSVARET

Regjeringen vil spare fire milliarder kroner ved å legge ned Andøya flystasjon og flytte driften av Forsvarets overvåkingsfly til Evenes. Nedleggelsen har skapt mye sinne i Nord-Norge, og motstanden mot beslutningen er stor.

Nå har Klassekampen fått tilgang til et gradert dokument som spenner bein for store deler av denne innsparingsplanen:

Samtidig som Stortinget diskuterer nedleggelsen av flyplassen på Andøya, jobber Forsvaret med en beredskapsplan der driften på Andøya beholdes – for å kunne ta imot allierte fly og styrker ved krig eller krise.

Årsaken er at flyplassen på Andøya blir sett på som avgjørende for å kunne ta imot forsterkninger fra Nato i en krisesituasjon.

Fakta

Striden om Andøya:

• Høyre og Frp inngikk et forlik med Ap om Forsvarets langtidsplan i 2016. Det innebærer at flystasjonen på Andøya blir nedlagt når dagens Orion overvåkingsfly erstattes av nye overvåkingsfly. Disse skal i stedet ha base på Evenes.

• Med Forsvarets flystasjon forsvinner 300 arbeidsplasser.

• Flere partier har krevd ny gjennomgang av saken. I dag skal stortingsgruppa i Ap avgjøre om beslutnings­grunnlaget var godt nok.

• Nå kommer det fram at Forsvarets operative hovedkvarter likevel legger planer for å beholde Andøya som beredskapsbase.

Andøya den v­iktigste basen

«Etter saneringen (av) den militære infrastrukturen ved Bodø lufthavn, og på grunn av kapasitetsbegrensninger ved Evenes og Bardufoss vil Andøya i fremtiden være den viktigste basen for å understøtte allierte forsterkninger på NATOs Nordflanke».

Det betyr at de militære flyplassene på Evenes og Bardufoss ikke vil ha plass til å ta imot mange nok fly fra Nato-allierte i tilfelle krise – og at det i stedet er til Andøya at allierte skal fly inn.

Det slår Forsvarets operative hovedkvarter (FOH) fast i et hemmeligstemplet dokument Klassekampen har fått tilgang til.

FOH ønsker ikke å kommentere dokumentet og understreker at det er internt og sikkerhetsgradert. Se undersak for FOH-sjef Rune Jakobsens generelle kommentarer om Andøya-nedleggelsen.

Høyere beredskap

I dokumentet beskrives behovet for en beredskapsbase på Andøya.

«De operative behovene omfatter i prinsippet hele dagens operative infrastruktur, og på grunn av de korte beredskapstidene for allierte forsterkningsstyrker må klartiden for infrastrukturen også være kortere enn det som er tilfelle i dag», heter det.

Ifølge FOH må altså beredskapen på Andøya i framtida være høyere enn det den er i dag.

Koster 2,7 milliarder

I Langtidsplanen for Forsvaret anslår Forsvarsdepartementet at «videreføring av Andøya som beredskapsbase i 20 år (...) koste om lag 2,7 mrd. kroner mer enn en nedleggelse kombinert med samling av ressursene på Evenes».

Dersom Forsvarets operative hovedkvarter får gjennomslag for å opprettholde Andøya som beredskapsbase, forsvinner dermed store deler av de planlagte innsparingene.

innenriks@klassekampen.no

Onsdag 17. juli 2019
UFORUTSIGBART: Bare en tredel helsefagarbeidere har full stilling. De yngste og de eldste jobber mest deltid. – Vi trenger flere folk på jobb, sier helsefagarbeider Jørgen Aanerud.
Tirsdag 16. juli 2019
MEDISIN: På havbunnen utenfor Bjørnøya har forskere funnet et dyr ikke ulikt en juledekorasjon. Det har molekyler som kan drepe kreft­celler effektivt.
Mandag 15. juli 2019
BYGGER UT: Siden 2000 har antall ­bygninger i strandsonen økt med 20 prosent. Kommunene klarer ikke ­forvalte det nasjonale ansvaret, mener Norsk Friluftsliv.
Lørdag 13. juli 2019
RETUR: Utlendingsnemnda konkluderte at kurdiske Jumaah Hameed ikke var i fare for forfølgelse. Kort tid etter returen til Irak, ble Hameed torturert, hevder han.
Fredag 12. juli 2019
COMEBACK KID: Per Sandberg advarer mot «nasjonalistiske krefter» i Frp og hinter om politisk comeback i et annet parti til valget i 2021.
Fredag 12. juli 2019
ANSPENT: Onsdag forsøkte Iran å ta en britisk oljetanker i arrest, sier det britiske forsvarsdepartementet. Iran avfeier anklagene, men en iransk forsker advarer mot en ny oljetankerkrig.
Torsdag 11. juli 2019
KRITISK: Motstanden mot nasjonal ramme for vindkraft er stor i dei kommunane som ligg i dei veleigna områda. Kommunestyra og ord­førarar seier nei.
Onsdag 10. juli 2019
DØMT: Byrådet i Oslo har som mål å få flest mulig i fast stilling. Nå er kommunen dømt to ganger i retten etter å ha nektet en barnehageansatt fra et bemanningsbyrå fast jobb.
Tirsdag 9. juli 2019
VARSLER: Ap ­bekrefter at det i 2019 har kommet nye varsler om seksuell trakassering, men nekter å oppgi antallet. Også Rødt, Sp, MDG, Frp og KrF har fått ulike typer varsler i år.
Mandag 8. juli 2019
SER TIL VENSTRE: MDG kaller seg blokkuavhengig, men er negative til høyresamarbeid i de fem største byene etter valget.