Onsdag 9. mai 2018
ETTERRETNING: Overvåkingsflyene på Andøya er en sentral del av Forsvarets overvåking av russiske ubåter. Her er Orion-flyet «Jøssing» parkert på maritim sløyfe inne på Andøya flystasjon. FOTO: JOHN TRYGVE TOLLEFSEN
Forsvarets operative hovedkvarter kaller Andøya for Natos viktigste flybase i nord:
Legger hemmelig plan
Undersak

Bekrefter at Forsvaret lager plan

Sjefen for Forsvarets operative hovedkvarter (FOH), Rune Jakobsen, ønsker ikke å kommentere det graderte dokumentet som Klassekampen gjengir i dag. Han skriver likevel i en e-post at «fra hans ståsted som operativ styrkesjef, så spiller de operative flatene på Andøya en viktig rolle i en krisesituasjon der vi er avhengige av å motta alliert støtte».

Jakobsen bekrefter at det pågår «et arbeid rundt bruken av baser/infrastruktur knyttet til beredskap og alliert forsterkning. Sjef FOH har i denne sammenheng gitt sine innspill til Forsvarssjefen, og saken er nå til behandling i Forsvarsdepartementet. Vi kan ikke kommentere enkeltheter i dette arbeidet».

FOH-sjefen understreker at «hvor mye av arealene og hvilken infrastruktur som fortsatt skal være tilgjengelig etter at stasjonen legges ned, er ikke bare et operativt spørsmål, men også et kostnadsspørsmål som blir kommunisert til Forsvarssjefen».

Jakobsen legger vekt på at dette er «harde prioriteringer som legges til forsvarssjefen» og at «Stortinget har vedtatt at Andøya flystasjon skal legges ned, og aktiviteten flyttes til Evenes. Forsvaret, og sjef FOH forholder seg selvfølgelig til dette».

NATO: Forsvaret jobber med en plan der Andøya blir den viktigste basen for Nato-fly i Nord-Norge. Dermed ­ryker størstedelen av regjeringens innsparinger ved å legge ned basen.

FORSVARET

Regjeringen vil spare fire milliarder kroner ved å legge ned Andøya flystasjon og flytte driften av Forsvarets overvåkingsfly til Evenes. Nedleggelsen har skapt mye sinne i Nord-Norge, og motstanden mot beslutningen er stor.

Nå har Klassekampen fått tilgang til et gradert dokument som spenner bein for store deler av denne innsparingsplanen:

Samtidig som Stortinget diskuterer nedleggelsen av flyplassen på Andøya, jobber Forsvaret med en beredskapsplan der driften på Andøya beholdes – for å kunne ta imot allierte fly og styrker ved krig eller krise.

Årsaken er at flyplassen på Andøya blir sett på som avgjørende for å kunne ta imot forsterkninger fra Nato i en krisesituasjon.

Fakta

Striden om Andøya:

• Høyre og Frp inngikk et forlik med Ap om Forsvarets langtidsplan i 2016. Det innebærer at flystasjonen på Andøya blir nedlagt når dagens Orion overvåkingsfly erstattes av nye overvåkingsfly. Disse skal i stedet ha base på Evenes.

• Med Forsvarets flystasjon forsvinner 300 arbeidsplasser.

• Flere partier har krevd ny gjennomgang av saken. I dag skal stortingsgruppa i Ap avgjøre om beslutnings­grunnlaget var godt nok.

• Nå kommer det fram at Forsvarets operative hovedkvarter likevel legger planer for å beholde Andøya som beredskapsbase.

Andøya den v­iktigste basen

«Etter saneringen (av) den militære infrastrukturen ved Bodø lufthavn, og på grunn av kapasitetsbegrensninger ved Evenes og Bardufoss vil Andøya i fremtiden være den viktigste basen for å understøtte allierte forsterkninger på NATOs Nordflanke».

Det betyr at de militære flyplassene på Evenes og Bardufoss ikke vil ha plass til å ta imot mange nok fly fra Nato-allierte i tilfelle krise – og at det i stedet er til Andøya at allierte skal fly inn.

Det slår Forsvarets operative hovedkvarter (FOH) fast i et hemmeligstemplet dokument Klassekampen har fått tilgang til.

FOH ønsker ikke å kommentere dokumentet og understreker at det er internt og sikkerhetsgradert. Se undersak for FOH-sjef Rune Jakobsens generelle kommentarer om Andøya-nedleggelsen.

Høyere beredskap

I dokumentet beskrives behovet for en beredskapsbase på Andøya.

«De operative behovene omfatter i prinsippet hele dagens operative infrastruktur, og på grunn av de korte beredskapstidene for allierte forsterkningsstyrker må klartiden for infrastrukturen også være kortere enn det som er tilfelle i dag», heter det.

Ifølge FOH må altså beredskapen på Andøya i framtida være høyere enn det den er i dag.

Koster 2,7 milliarder

I Langtidsplanen for Forsvaret anslår Forsvarsdepartementet at «videreføring av Andøya som beredskapsbase i 20 år (...) koste om lag 2,7 mrd. kroner mer enn en nedleggelse kombinert med samling av ressursene på Evenes».

Dersom Forsvarets operative hovedkvarter får gjennomslag for å opprettholde Andøya som beredskapsbase, forsvinner dermed store deler av de planlagte innsparingene.

innenriks@klassekampen.no

Tirsdag 22. januar 2019
SV I VINDEN: Medlemmene strømmer til opposisjonspartiene etter opprettelsen av den borgerlige firepartiregjeringen. Hos SV er veksten dobbelt så stor som hos Ap.
Mandag 21. januar 2019
NY VEG: Regjeringa ventar på Statens vegvesen si eiga vurdering av kva oppgåver private kan få. – Me har ei oppleving om at Vegvesenet blir riven i bitar, seier tillitsvald Alf Edvard Masternes.
Lørdag 19. januar 2019
BYENS MANN: Eliten er ikke vegetarianere som sykler til jobb i Oslo, men rikinger som påvirker regjeringen, sier SV-leder Audun Lysbakken i sitt svar til Trygve Slagsvold Vedum.
Fredag 18. januar 2019
NEDTUR: Bare 4 prosent av de ansatte i politiet mener de er mer tilgjengelige for folk nå enn før nær­politireformen.
Torsdag 17. januar 2019
FÅ FØDSLER: Barn av innvandrere har lavere fruktbarhet enn øvrig befolkning, viser ferske tall. Norsk­pakistanske Umar Ashraf opplever ikke barnepress.
Onsdag 16. januar 2019
UNNGÅR: Høyesterett viser politisk motvilje mot å behandle Svalbard-trakten, mener forsvarer Hallvard Østgård.
Tirsdag 15. januar 2019
DØVE: Alle miljøfaglege råd som er gitt før utlysing av nye oljeblokker dei fem siste åra, er ignorerte. Det viser ein gjennomgang frå Naturvernforbundet.
Mandag 14. januar 2019
TO ONDER: Øystein Dørum i NHO mener videre oppløsnings­tendenser i EU vil være verre for norsk økonomi enn brexit.
Lørdag 12. januar 2019
ØKER MEST: – Vi snur ikke kappa etter vinden. Det er vinden som har snudd, sier Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum.
Fredag 11. januar 2019
FALL: For ti år siden var Finnmark landets mest fruktbare fylke. Nå føder kvinnene der nesten like få barn som i Oslo.