Mandag 7. mai 2018
Farida-saken

• Rett før helga ble det kjent at Utlendingsnemnda (Une) har vedtatt at Farida og foreldrene likevel ikke får komme tilbake til Norge. Den afghanske familien bor i Kabul etter å ha blitt tvangsutsendt fra Norge i 2015 fordi Une ikke trodde på foreldrenes forklaring på hvorfor de søkte asyl. Familien og deres støttespillere gikk til sak mot staten. Tre rettsinstanser, sist Høyesterett, har gitt klagerne rett i at Une har feilbehandlet saken og at familien har blitt fratatt flyktningstatus på feil grunnlag. Det er derfor oppsiktsvekkende at Une fatter det samme vedtaket på nytt, denne gangen begrunnet med at forholdene er tryggere i Afghanistan. I Dagbladet kom det i går fram at det nye vedtaket har blitt fattet av nemndsleder Johan Berg alene. Mye tyder på at her har prestisje gått foran menneskelige hensyn.

• For det første er det grunn til å gjøre som tidligere spesialutsending for FN til Afghanistan, Kai Eide, har gjort på Twitter, å sette spørsmålstegn ved at det nå skal være trygt for familien. Vurderingen bygger på at familiens hjemdistrikt Jaghuri anses som stabilt. Dette er imidlertid en høyst selektiv sikkerhetsvurdering. I provinsen som Jaghuri ligger i, Ghazni, er det tvert imot svært urolig. I 2017 rapporteres det at Ghazni fortsatt har markant høyere konfliktnivå enn andre provinser.

• For det andre er det spesielt at Une ikke innretter seg etter dommene, og begår «forvaltningsmessig mytteri», slik advokat Arild Humlen, som har lang erfaring med asylsaker, kalte det. Lettvint framstår det også når en sak der tre rettsinstanser har slått fast at det har blitt gjort feil, blir behandlet på nytt av nemndleder alene, og ikke med full nemndbehandling. I denne saken der nå tolv år gamle Farida allerede har fått deler av barndommen ødelagt på grunn av saksbehandlingsfeil, burde Une inntatt en langt mer ydmyk posisjon og latt høyesterettsdommen komme familien til gode. Unes lettvinthet rundt egne feil står i grell kontrast til de brutale konsekvensene dette har fått for et barn som har levd fire lange barneår i Norge, og som bør få komme hjem.

Tirsdag 22. januar 2019
• Politikk kan iblant framstå som en dragkamp mellom fløyene, hvor én side får gjennomslag det ene året, før nye valg snur om på alt. I realiteten er det likevel slik at mye av det som vedtas blir stående, politiske skifter til tross. Det...
Mandag 21. januar 2019
• «Vi prøver å lure en hel befolkning, men mest oss selv, med å kalle dette en nærpolitireform.» Det skrev hovedverneombud for Sør-Øst politidistrikt, Bjørn Druglimo, på Politiforum denne helga. Han kommenterte funnene i en ny...
Lørdag 19. januar 2019
• Midt under regjeringsforhandlingene på Granavolden gjestgiveri inviterte lederne for de fire ungdomspartiene pressen for å formidle sitt budskap til den nye flertallsregjeringen. Nå er det på tide å kutte i statens utgifter, sa lederne for...
Fredag 18. januar 2019
• I perioden 1991 til 2018 gikk andelen innvandrere i den voksne befolkningen i Norge opp fra fem til 18 prosent. Nå har forskere ved Frisch-senteret på oppdrag for Arbeids- og sosialdepartementet undersøkt hvordan innvandringen har påvirket...
Torsdag 17. januar 2019
• SVs svenske søsterparti Vänsterpartiet vil fredag stemme avholdende og dermed gi parlamentarisk grunnlag for en ny regjering utgått av Socialdemokraterna og Miljöpartiet med Stefan Löfven som statsminister. Den nye regjeringen går svært...
Onsdag 16. januar 2019
• Både Sverige og Norge er i ferd med å få nye regjeringer. I Sverige består regjeringsunderlaget av partier som tradisjonelt har stått langt fra hverandre. I Norge er det ikke et samarbeid over blokk­grensene, men partiene som har...
Tirsdag 15. januar 2019
• Det er flere år siden vi i Klassekampen for første gang fikk høre at folk i norske helse- og omsorgs­institusjoner var organisert som selvstendig næringsdrivende. Vi har siden skrevet flere saker om de nye organisasjonsformene, hvor ganske...
Mandag 14. januar 2019
• I går kveld var det ugjenkallelig slutt. Klokka ni ble de siste gjestene husjet ut av Nasjonalgalleriet på Tullinløkka i Oslo. Museet har holdt åpent i 138 år, men føyer seg nå inn i rekken av norske praktbygg som er blitt tømt og forlatt...
Lørdag 12. januar 2019
• Senterpartiet går forbi Fremskrittspartiet og blir Norges tredje største parti på både TV 2s og Klassekampens parti­barometre. Det viser at velgerne slutter opp om partiet alle snakker om for tida, selv om partileder Trygve Slagsvold Vedum...
Fredag 11. januar 2019
• Det er i ferd med å oppstå et flertall i det britiske parlamentet som styrer mot at Storbritannia forblir i EU til tross for det klare folkeavstemningsresultatet. To ganger i løpet av den siste uka har statsminister Theresa May tapt...