Fredag 4. mai 2018
Strid i EU

• Det er strid i EU om hvordan unionen skal takle svekkelsen av rettsstatsprinsipper i Ungarn og Polen. Ungarn har nektet å akseptere flertallsbeslutninger i EU om fordeling av flyktninger og asyl­søkere og blir anklaget for endringer i valgloven, ensretting av mediene og for å gjøre det vanskelig for Central European University i Budapest, som er finansiert av mangemilliardæren George Soros. Polen er anklaget for svekkelse av et uavhengig rettsvesen, som gir mulighet for politisk påvirkning av domstolene. I tilfellet Polen har EU-kommisjonen åpnet en prosess for å utløse paragraf 7 i EU-traktaten, som kan føre til at et medlemsland blir fratatt stemmeretten. Dette gjøres med henvisning til paragraf 2, som viser til verdiene EU bygger på: respekt for menneskelig verdighet, frihet, demokrati, likestilling, rettsstatsprinsipper og respekt for menneskerettighetene, herunder mindretallets rettigheter.

• Ungarn og Polen vil gjensidig stemme mot å bruke paragraf 7. De viser til at de omstridte politiske vedtakene er gjort i tråd med demokratiske prinsipper og landenes konstitusjoner og ligger innenfor det nasjonalstatene har rett til å bestemme. Ungarns statsminister Viktor Orbán motsetter seg at EU skal ha rett til å fordele flyktninger etter majoritetsprinsippet og mener Ungarn opptrer i henhold til Schengen-avtalen. Orbán viser til at en rekke andre land ikke oppfyller kravene – uten at de blir møtt på samme måte som Ungarn. I hele EU-området føres det nå en svært restriktiv flyktning- og asylpolitikk.

• EU-kommisjonen la denne uka fram forslag til langtidsbudsjett for sjuårsperioden fra 2021 til 2027. Her foreslås det at Brussel skal få makt til å stanse utbetalinger og fryse økonomiske programmer til land man mener undergraver rettsstatlige prinsipper. Den nye sanksjonsmuligheten er tiltenkt land som Polen og Ungarn. Samtidig som det står strid om den politiske utviklingen i disse landene, er det også en dragkamp om hvor sterk overstatlig makt EU skal ha. Polen, Ungarn og flere andre sentraleuropeiske land motsetter seg den overnasjonale utviklingen og sverger i stedet til ideen om et nasjonenes Europa.

Tirsdag 22. januar 2019
• Politikk kan iblant framstå som en dragkamp mellom fløyene, hvor én side får gjennomslag det ene året, før nye valg snur om på alt. I realiteten er det likevel slik at mye av det som vedtas blir stående, politiske skifter til tross. Det...
Mandag 21. januar 2019
• «Vi prøver å lure en hel befolkning, men mest oss selv, med å kalle dette en nærpolitireform.» Det skrev hovedverneombud for Sør-Øst politidistrikt, Bjørn Druglimo, på Politiforum denne helga. Han kommenterte funnene i en ny...
Lørdag 19. januar 2019
• Midt under regjeringsforhandlingene på Granavolden gjestgiveri inviterte lederne for de fire ungdomspartiene pressen for å formidle sitt budskap til den nye flertallsregjeringen. Nå er det på tide å kutte i statens utgifter, sa lederne for...
Fredag 18. januar 2019
• I perioden 1991 til 2018 gikk andelen innvandrere i den voksne befolkningen i Norge opp fra fem til 18 prosent. Nå har forskere ved Frisch-senteret på oppdrag for Arbeids- og sosialdepartementet undersøkt hvordan innvandringen har påvirket...
Torsdag 17. januar 2019
• SVs svenske søsterparti Vänsterpartiet vil fredag stemme avholdende og dermed gi parlamentarisk grunnlag for en ny regjering utgått av Socialdemokraterna og Miljöpartiet med Stefan Löfven som statsminister. Den nye regjeringen går svært...
Onsdag 16. januar 2019
• Både Sverige og Norge er i ferd med å få nye regjeringer. I Sverige består regjeringsunderlaget av partier som tradisjonelt har stått langt fra hverandre. I Norge er det ikke et samarbeid over blokk­grensene, men partiene som har...
Tirsdag 15. januar 2019
• Det er flere år siden vi i Klassekampen for første gang fikk høre at folk i norske helse- og omsorgs­institusjoner var organisert som selvstendig næringsdrivende. Vi har siden skrevet flere saker om de nye organisasjonsformene, hvor ganske...
Mandag 14. januar 2019
• I går kveld var det ugjenkallelig slutt. Klokka ni ble de siste gjestene husjet ut av Nasjonalgalleriet på Tullinløkka i Oslo. Museet har holdt åpent i 138 år, men føyer seg nå inn i rekken av norske praktbygg som er blitt tømt og forlatt...
Lørdag 12. januar 2019
• Senterpartiet går forbi Fremskrittspartiet og blir Norges tredje største parti på både TV 2s og Klassekampens parti­barometre. Det viser at velgerne slutter opp om partiet alle snakker om for tida, selv om partileder Trygve Slagsvold Vedum...
Fredag 11. januar 2019
• Det er i ferd med å oppstå et flertall i det britiske parlamentet som styrer mot at Storbritannia forblir i EU til tross for det klare folkeavstemningsresultatet. To ganger i løpet av den siste uka har statsminister Theresa May tapt...