Klassekampen.no
Torsdag 3. mai 2018
INGEN DANS PÅ FJELLBLOMSTER: Pikaen, en slektning av kaninen som lever i Rocky Mountains, er utrydningstruet. FOTO: FRÉDÉRIC DULUDE-DE BROIN, WIKIMEDIA COMMONS
Det utsatte livet på toppene
Flere unike arter i fjellkjedene står i fare for å bli helt borte i løpet av noen år.

Økologi

Fjellkjeder har gjerne unike artsmangfold, fordi de tilbyr ulike klimasoner nært hverandre, samtidig som de danner isolerte «øyer», som muligjør evolusjon av unike arter. Rocky Mountains er typisk i så måte. Mest kjent er grizzlybjørnen, men det finnes andre karakteriske arter her – tykkhornsauen, fjellgeit, fjellkaribu – også slike som ikke finnes andre steder.

Et liv i snøen

Felles for mange av disse dyrene, er at de er tilpasset et liv i snøen. For grizzlybjørnen gjelder dette om vinteren, da den bruker snøen som dekke for sitt hi, der den ligger i dvale. Snøen er den beste isolasjon mot kulde, men kortere snøperioder gjør at dvaleperiodene kortes ned. Andre dyr som trives i snøen her, er jerv og gaupe. Begge beveger seg lett i snø, og kan følge sporene etter sine byttedyr der. En viktig del av jervens føde er frosne kadavre, som den kan lukte gjennom seks meter med snø, og grave seg fram til.

Disse rovdyrenes byttedyr er også slike som er tilpasset snøen. Snøsko-haren har ekstra store labber, som navnet sier, men har fått et nytt problem: Den skifter farge (fra brun til hvit og tilbake) etter dagslengden, men grunnet kortere snøperioder, kommer de nå i utakt med omgivelsene, noe som gjør dem til et lett bytte. Et annet byttedyr, som gjemmer seg nede i steinur og under snø, er murmeldyret. Som navnet antyder, er også dette et dyr som tilbringer vinteren i dvaletilstand.

På vei ut av verden?

Det gjør også pikaen, som er helt unik for Rocky Mountains. Dette er en slektning av kaninen, men mindre og med mindre ører. Den har flyttet sitt leveområde stadig høyere opp, fordi den ikke tåler temperaturer over 25 grader. Problemet er at dens leveområde nå blir stadig mer innskrenket, fordi temperaturen i fjellene har steget raskere enn ellers i Nord-Amerika, og mange regner med at den vil forsvinne i løpet av dette århundret.

Det finnes unike fiskearter, som cutthroat-ørreten (Oncorhynchus clarkii), og insekter, som et par arter av familien steinfluer. En av disse (Zapada glacier) finnes kun i nærheten av breene i Glacier National Park, Montana. Den er ventet å forsvinne, sammen med breene her, kanskje allerede før år 2030. I tillegg er en mengde plantearter, tilpasset høyfjellet, truet av oppvarmingen.

viten@klassekampen

Artikkelen er oppdatert: 15. mai 2018 kl. 13.08