Klassekampen.no
Torsdag 3. mai 2018
MÅLRETTET: Lederen i finanskomiteen, Henrik Asheim (H), mener det er en god idé å senke inflasjonsmålet, mens opposisjonen er imot. FOTO: OLE BERG-RUSTEN, NTB SCANPIX
• ØKONOMEN SVARER
Inflasjonsmål
Er det smart å senke inflasjonsmålet?

Regjeringen senket nylig inflasjonsmålet fra 2,5 til 2,0 prosent. Nå har hele opposisjonen på Stortinget uttalt seg mot endringen – til forargelse for Høyres Henrik Asheim, som mener det er uhørt å overprøve ekspertenes råd, og NHO-økonom Øystein Dørum, som synes politikere ikke skal diskutere saker som påvirker valutamarkedet.

Men spørsmålet er: Er det en god idé å senke inflasjonsmålet?

Begrunnelsen for å senke målet er todelt:

1. Da det gamle målet ble fastsatt, sto vi overfor innfasing av oljeinntekter i offentlig sektor. Dette ville svekke Norges konkurransekraft, og for å skjerme eksportnæringen ville man gjøre dette gjennom inflasjon heller enn styrket kronekurs. Siden denne perioden er forbi, er det ingen grunn til å ha et særnorsk mål – og de fleste andre land har mål på to prosent.

2. Inflasjonen i Norge er som regel nærmere to enn 2,5 prosent. Det gir mening å ha et mål i tråd med det man klarer å oppnå. Men det reiser spørsmål om sentralbankens faktiske kontroll over inflasjonen (som vi får svare på en annen gang)

På den annen side er det flere argumenter mot å senke målet:

1. Når inflasjonsmålet er lavere, må renten økes på et tidligere tidspunkt. Det vil påvirke sysselsettingen negativt, styrke kronekursen og svekke konkurranseevnen til eksportnæringen. Renteøkning er uheldig for folk med gjeld. Siden vi har en usedvanlig høy gjeldsgrad i Norge, kan konsekvensene, privat- og makroøkonomisk, av renteøkninger bli store.

2. Med lavere inflasjon er man nærmere deflasjon (at prisene faller), som er svært uheldig for økonomisk aktivitet – en situasjon eurosonen, Storbritannia og USA har vært borti de siste årene.

3. Et lavere inflasjonsmål innskrenker rommet i lønnsforhandlingene mellom partene i arbeidslivet – fordi lønnsnivået er avgjørende for inflasjonen.

4. Inflasjon omfordeler fra folk med formue til folk med gjeld, fordi pengeverdien reduseres. Lavere inflasjon er i de formuendes interesse.

Det må understrekes at endringen ikke er stor, men disse momentene tyder på at det i beste fall ikke er entydig riktig å sette inflasjonsmålet ned.

Selv ble jeg overrasket da jeg leste nyheten, fordi mange økonomer og sentralbankfolk, deriblant USAs sentralbanksjef inntil nylig, Janet Yellen, har luftet ideen om å heve målet.

Men siden en viktig begrunnelse for våre eksperter er at vi skal gjøre som alle andre, får vi vel bare sette målet opp igjen om andre sentralbanker begynner med det.

Artikkelen er oppdatert: 15. mai 2018 kl. 13.09