Klassekampen.no
Fredag 27. april 2018
GÅR NEPPE TIL VENSTRE: Jonas Gahr Støre.
Mímir Kristjánssons råd til Ap er glassklart:
Venstre om!

Det minner mest om koketteri når Mímir Kristjánsson sier til «Politisk kvarter» at han ikke vil råde Ap til å gå verken til høyre eller venstre. Jeg kommer til saken.

Men først til noe som har irritert meg i lang tid. Fra venstresida får vi stadig høre hvor håpløst det er at Frp sier noe helt annet i sitt program enn hva de står for i regjering – nå sist i forbindelse med sukkeravgiften. Frp ble stifta til «sterk nedsettelse av skatter, avgifter og offentlige inngrep». Så sitter de samtidig i en regjering som økte sukkeravgiften med 83 prosent over natta! Ha ha! Bompengene har gått opp, ikke ned med Frp i regjering! For noen tullinger!

Det enkle faktum er at sånn fungerer enhver koalisjonsregjering. Ingen vil hevde at SV ikke slukte kameler gjennom åtte år i regjering med Ap og Sp. Sto det i SVs program at vi burde være medlem i Nato? Nei. Men regjerte de på en plattform som entydig slo fast at Nato-medlemskapet lå fast? Ja. Det samme med EØS.

Det er faktisk ingen grunn til å raljere over at Frp har andre primærstandpunkt enn hva de får gjennomslag for i selskap med Høyre og Venstre. Slik er koalisjonspolitikkens natur. Det kunne ikke SV gjøre noe med, og det kan ikke Frp gjøre noe med.

Mímir Kristjánsson er aktuell med «Hva ville Gerhardsen gjort?». Ei god og tankevekkende bok, uten at den bringer mye nytt til torgs. Gjennom 150 små boksider gjør Kristjánsson korte analyser, blant annet av valgresultat og sosioøkonomiske forhold i Arbeiderpartiet. Når får vi valget da Ap utelukkende har universitetsutdanna folk som listetopper, mens 70 prosent av folket altså ikke er representert?

Kristjánsson mener Norge er et klassesamfunn og vil tilbake til Gerhardsens kamp for «hele det store, arbeidende folk». Forfatteren mener Ap har mer å lære av mellomkrigstidas harde klassekamp enn av klassesamarbeidspolitikken Ap har ført helt siden krigen – en politikk som har blitt ført ut i det absurde gjennom utallige forlik med Høyre og Frp.

Kristjánsson har bakgrunn både fra Rødt og AUF, og hvilke råd gir han til Ap? Storstilt industrireisning i statlig regi, forbud mot velferdsprofitører, en tredje sektor i boligpolitikken der prisene reguleres av det offentlige, sekstimers arbeidsdag, flere statlige banker, utstrakt planøkonomi – og målet i solnedgangen: Det klasseløse samfunn.

Det blir meningsløst å si at disse ideene ikke vil trekke Ap langt til venstre. Om Jonas Gahr Støre skulle følge Kristjánssons råd – hvilket er utenkelig – vil jo partiet få et program identisk med Rødt. Her mangler bare «Norge ut av Nato».

Og der er vi muligens ved sakens kjerne. Etter at Rødt sa farvel til alt gammelt ml-slagg, har vi tre sosialdemokratiske partier her i landet – som alle prediker den demokratiske sosialismens vei. Reformismen har seira. Gerhardsen fikk rett.

Og i dette har Kristjansson helt rett: Venstresida vil aldri komme til makta uten et sterkt Arbeiderparti.

Ukas lydspor: Ashley McBryde – «Girl Going Nowhere».

arild@puls.no / www.arildronsen.no / @arildronsen

«Kristjánssons bok er god, men bringer lite nytt til torgs»

Artikkelen er oppdatert: 15. mai 2018 kl. 14.10