Fredag 27. april 2018
STORFINT BESØK: Azra Gilanis bok «En muslimsk mors kamp» har fanget Erna Solbergs oppmerksomhet, men er så langt bare å finne i én av Deichmanns 23 bibliotekfilialer i Oslo. FOTO: STATSMINISTERENS KONTOR
Forlagsredaktører kritiserer Kulturrådet for ikke å kjøpe inn flere kritikerroste sakprosabøker:
Ros fra Erna, ris fra råd
Undersak

Disse ble avslått

I fjor ble to av tre sakprosa­bøker avslått av Kulturrådet, mens 52 av 76 bøker så langt ikke er kjøpt inn i år. Dette er noen av dem:

• Anne Bitsch: «Går du nå, er du ikke lenger min datter»

Boka om en alkoholisert og psykisk syk mor vant Kritikerprisen for beste sakprosa for voksne i 2017. «Årets prisvinner skiller seg ut med en bok som føles tvingende nødvendig, så vel for forfatteren som for samfunnet hun skriver i – og mot», heter det i juryens begrunnelse.

• Alfred Fidjestøl: «Nesten menneske»

Biografien om apen Julius var nominert til Kritikerprisen for beste sakprosa for voksne i fjor. «En god, medrivende og innsiktsfull biografi om en sjimpanse», skrev VGs anmelder.

• Øystein Morten: «Norske ødegårder»

Boka forteller historien om forlatte gårder i Norge gjennom tekst og bilder. «En usedvanlig samling anekdoter blir til spenstig norgeshistorie», skrev Espen Søbye i Morgenbladet.

• Azra og Maria Gilani: «En muslimsk mors kamp»

Gilani forteller sin historie som arbeidsinnvandrer til Norge i 1971. «En fascinerende fortelling om integritet, åpenhet og flid», skrev Dagens Næringsliv om boka. Denne uka ble Gilani invitert til statsminister Erna Solberg for å snakke om sine erfaringer.

Unni Eikeseth: «Jakten på stedsansen»

Boka forteller om forskningen til Edvard og May-Britt Moser, som ga dem Nobelprisen i medisin i 2014.

Denne uka kom Erna Solberg på hjemmebesøk til den kritikerroste forfatteren Azra Gilani. Men boka hennes om muslimske mødres kamp ble avvist av Kulturrådet.

Litteratur

«Lytt gjerne til Azra Gilani. Hun kom til Norge på 70-tallet og har oppdratt fire barn i Norge», sa Erna Solberg i sin nyttårstale. Forfatteren fra Pakistan fikk ros av statsministeren for å fortelle om utfordringene ved å komme til Norge som innvandrer på 1970-tallet. Denne uka fulgte Solberg opp med et hjemmebesøk hos Gilani, i anledning utgivelsen av boka «En muslimsk mors kamp».

«(…) din historie kan være en inspirasjon for dem som kom senere, og vise at de kan velge annerledes», sa Solberg til Gilani under kaffe­besøket, ifølge nettstedet Bok365.

Men selv om Gilanis bok har fått mer medieomtale enn de fleste sakprosaforfattere kan drømme om, har hun ikke kommet gjennom Kultur­rådets nåløye for innkjøp av bøker til landets biblioteker.

Konsekvensen er at «En muslimsk mors kamp» så langt bare er tilgjengelig i ett bibliotekeksemplar i hele Oslo – på Torshov filial.

Fakta

Innkjøpsordningen:

• Norsk kulturråd har fem innkjøpsordninger for litteratur.

• Gjennom ordningen kjøper rådet inn nye boktitler for å sende dem videre til norske biblioteker.

• Innkjøpsordningen for ny norsk sakprosa sikrer forlagene et minstesalg på 773 eksemplarer av bøkene som kjøpes inn.

• Budsjettet for innkjøp av sakprosa for voksne er i år på 23 millioner kroner, mens det er på 51 millioner kroner for skjønnlitteratur for voksne.

• I fjor ble to av tre søknader i ordningen for sakprosa avslått.

Etterlyser begrunnelse

Det er ikke bare Gilanis bok som lider denne skjebnen. Det siste året er flere kritikerroste sakprosabøker blitt avvist av Kulturrådets vurderingsutvalg (se sidesak).

Tirsdag var det slutt på tålmodigheten for forlagsredaktør Frode Molven i Forlaget Vigmostad & Bjørke. I et brev til Kulturrådet viser han til utvalgets avvisning av seks sakprosautgivelser fra forskjellige forlag som han mener er soleklare forbigåelser.

«Disse er blant de aller beste sakprosatitlene i fjor blant kritikerne, og burde definitivt vært å finne på bibliotekene», skriver Molven, og etterlyser en nærmere begrunnelse.

«Om ordningen ikke kjøper inn velskrevet og kunnskapsformidlende sakprosa til bibliotekene, kan vi like gjerne se bort fra den», skriver han videre.

–Ble sjokkert

Til Klassekampen utdyper Molven sin kritikk av utvalgets vurderinger.

– Jeg forstår selvsagt at det er krevende for utvalget å vurdere så mange titler som gis ut innen sakprosa hvert år. Men når noen av de aller mest interessante og velskrevne bøkene som utgis av sakprosa på norsk, ikke blir kjøpt inn, bør vi få en debatt om hvordan ordningen kan forbedres, sier Molven.

Han får støtte av flere redaktører Klassekampen har snakket med. Forlagssjef Håkon Kolmannskog i Samlaget uttrykker stor forståelse for at oppgaven som Kulturrådets sakprosautvalg skal forvalte er krevende.

– Men da Anne Bitsch og Alfred Fidjestøls prisnominerte bøker ikke ble kjøpt inn i fjor, ble jeg faktisk sjokkert. Selvsagt er det hard konkurranse, men dette er eksempler på to bøker av forfattere som skriver på et så høyt litterært nivå at utvalgets avgjørelse framstår som uforståelig. Det er ikke bra for tilliten til ordningen når så åpenbart gode bøker for allmennmarkedet ikke blir kjøpt inn, sier Kolmannskog.

Gyldendals redaksjonssjef for sakprosa Cathrine Sandnes mener at det bør være tydeligere kriterier for hvilke sakprosabøker som kjøpes inn:

– Den økonomiske risikoen er veldig høy innenfor de aller fleste sakprosaområder. Jeg hadde ønsket meg en ordning som var mer forutsigbar. Da kunne den hatt en mye bedre virkning på lang sikt når det gjelder å bygge sakprosaforfatterskap.

– Skjønnsvurderinger

Utvalget for innkjøp av sakprosabøker til innkjøpsordningen består av fem medlemmer. I år er innkjøpsbudsjettet 23 millioner kroner, noe som betyr at drøyt 90 bøker kan bli kjøpt inn i 773 eksemplarer hver og distribuert videre til folkebiblioteker over hele landet. Ida Berntsen, leder for vurderingsutvalget, har ingen problemer med å forstå at det er ulike vurderinger av konklusjonene utvalget treffer.

– Det sier seg selv at utvalgets arbeid alltid vil bero på skjønnsvurderinger innenfor disse kriteriene. Vi kan gjør gode og mindre gode vurderinger, det må vi som utvalg være ydmyke overfor. Derfor har jeg på generelt grunnlag stor forståelse for forleggere og forfattere som mener deres bøker burde vært innkjøpt.

I retningslinjene for ordningen står det blant annet at utvalget skal legge vekt på om bøkene framstår som helhetlige litterære verk, om de er egnet til å tilføre kunnskap og berike samfunnsdebatten, og om de henvender seg til et allment publikum.

– Er det noen av bøkene i brevet fra forlagsredaktør Molven som du mener utvalget burde kjøpt inn, Berntsen?

– Jeg kan kun uttale meg på generelt grunnlag og ikke kommentere enkeltutgivelser. Utvalget begrunner heller ikke sine avgjørelser, sier hun.

Ønsker ankemulighet

Nettopp mangelen på begrunnelse er noe som forlagsredaktørene også trekker fram i sin kritikk. Forlagssjef Per Nordanger i Spartacus Forlag forstår at det vil være svært ressurskrevende å begrunne hver enkelt avgjørelse for de om lag 300 sakprosa­bøkene som blir sendt inn til vurdering årlig.

– Sakprosabøker er også vanskeligere å vurdere enn skjønnlitteratur, fordi de må vurderes etter flere komplekse kriterier. Samtidig er det et rettssikkerhetselement i dette, når det verken gis noen begrunnelse eller er mulig å anke, sier han.

Arne Vestbø, leder for fagseksjonen for litteratur i Kulturrådet, mener det også er andre argumenter for at utvalget bør unngå å gi begrunnelser, ut over merkostnadene dette ville ha medført.

– På den ene sida har søkerne et legitimt krav på tilbakemeldinger. Men på den andre sida ville det ikke vært en ønsket utvikling dersom Kulturrådets utvalg hadde fungert som en slags statlig forlagskonsulent som legger føringer for bokutgivelsene.

Ros fra Ap-Bøhler

Statsminister Erna Solberg ønsker ikke å kommentere at Azra Gilanis bok om muslimske mødre ikke er kjøpt inn av Kulturrådet, men viser til Kulturdepartementet. Stortingsrepresentant Jan Bøhler (Ap) har lest Gilanis bok og reagerer på at den ikke er kjøpt inn av Kulturrådet.

– Det synes jeg er veldig synd og feil. Det er veldig mange med innvandrerbakgrunn som bruker bibliotekene og som kunne vært veldig interessert i denne boka. Folk går glipp av noe når en sånn bok ikke kjøpes inn, sier Bøhler.

Tidligere undersøkelser viser at innvandrere benytter biblioteket som en møteplass i større grad enn andre grupper.

Bibliotekarforbundet har blant annet trukket fram det lokale folkebiblioteket som et frirom for mange innvandrerkvinner.

Bøhler roser boka til Azra Gilani:

– Det er en levende skildring som gir veldig mye, og det er det første eksemplet på at en eldre dame med hennes bakgrunn forteller om hva hun har opplevd, sier han.

kultur@klassekampen.no

Tirsdag 22. januar 2019
Dagbladet vil søke om pressestøtte. Dersom avisa innlemmes i ordningen, kan den ende opp med å motta en rekordhøy sum på over 50 millioner kroner.
Mandag 21. januar 2019
Selvpubliserte bøker finner veien inn til forlagseide nettbokhandler. Kan gjøre det vanskeligere for leserne å navigere på nett, mener Anne Oterholm.
Lørdag 19. januar 2019
Den nye regjeringen vil samle all medie­støtte, også til NRK, i en felles pott. Dermed kan den interne kampen om støttekronene bli tøffere, frykter Lands­laget for lokalaviser.
Fredag 18. januar 2019
Mediebransjen vil ha slutt på at folk bruker medie­arkivet Atekst som alternativ til å kjøpe et avisabonnement. Nå er det ikke lenger mulig å lese dagferske nyheter i arkivet.
Torsdag 17. januar 2019
Støtteordningen som skulle lokke Hollywood til Norge, hadde bare norske mottakere i 2018. – Neppe i tråd med intensjonen, sier økonom som utredet ordningen.
Onsdag 16. januar 2019
Forfattere som klarer å markedsføre seg selv, trenger ikke tradisjonelle forlag, mener Arne Berggren. Nå går han inn i styret til selvpubliseringstjenesten Boldbooks.
Tirsdag 15. januar 2019
Forfatterforbundet håper regjeringen vil gi dem tilgang til midler fra bibliotek­vederlaget. Forslaget møter skepsis fra utvalget som i dag fordeler potten på rundt 110 millioner kroner.
Mandag 14. januar 2019
– Jeg har langt større tro på selvpublisering enn på å eie et mellomstort tradisjonelt forlag, sier Arve Juritzen.
Lørdag 12. januar 2019
Dagbladets to siste grafikere ble oppsagt i fjor sommer. Denne uka havnet saken i tingretten. – Et eklatant brudd på norsk lov, sier LO-advokatene.
Fredag 11. januar 2019
Under andre verdenskrig var hjemstedet til forfatter Bjørnstjerne Bjørnson propagandasentral for nazistene. Det bør Aulestad-museet opplyse om, mener litteraturprofessor Marianne Egeland.