Torsdag 26. april 2018
Nye eliter

• Den franske økonomen Thomas Piketty er aktuell med en ny forskningsrapport, som ble presentert over to sider i gårsdagens Klassekampen. I den tegner han opp et bilde av nye valgmønster i Vesten, som forskyver politikken og våre forestillinger om dem. Det er nemlig ikke lenger slik at folk med lav utdannelse og lav inntekt stemmer på partier til venstre i det politiske landskapet. I stedet kjennetegnes en stor del av disse partienes velgere av høy utdannelse og høye inntekter. Samtidig stemmer en økonomisk overklasse med store formuer på høyrepartier, som den har gjort. Piketty beskriver den nye virkeligheten slik: «Vi har gradvis beveget oss fra et klassebasert partisystem til noe jeg foreslår at vi kaller et flerelitesystem.» Dermed er kampen mellom partier til høyre og venstre i bunn og grunn en strid mellom to eliter: en med høy utdannelse og høy inntekt og en med både høy inntekt og høy formue.

• Hvor går så de gamle venstrevelgerne? Piketty tar i sin rapport for seg Frankrike, Storbritannia og USA. Han ser der at velgere med lite utdannelse og lav inntekt går til høyrepopulistiske bevegelser. I en tid hvor ulikhetene øker, stemmer de på partier som vil ta oppgjør med de sittende elitene, som altså med enkelte forskjeller dominerer på begge sider av det politiske landskapet. I USA ble dette særlig tydelig ved valget av Donald Trump, mener Piketty. En ny generasjon liberalere fra USAs beste universiteter støttet opp om Demokratene. De er kulturelt progressive, men de ønsker ikke omfordeling og høyere skatter.

• Thomas Piketty mener bildet han tegner opp er med på å forklare populismens gjennombrudd. Venstresida har beholdt et image av å holde med verdens småfolk, men er i realiteten alliert med og avhengig av støtten fra grupper som ikke er avhengige av at forskjeller utjevnes. Utviklingen har funnet sted i en periode der venstrepartier i Vesten har kuttet båndene til fagbevegelsen. Dette er en skummel utvikling. Dersom vi overlater mobilisering av lavtlønte arbeidsfolk til ytterliggående høyrepartier, går vi farlige tider i møte.

Torsdag 24. januar 2019
• Et demonstrasjonstog for fri tilgang til fosterreduksjon ville ikke samlet mange. Likevel har protestene mot innskrenkningen av denne retten dominert den politiske debatten om regjeringsplattformen. Mange reagerer sterkt på måten endringen...
Onsdag 23. januar 2019
• For unge mennesker er det to ting som veier tungt når de vurderer å få barn: om forholdet går bra og økonomisk trygghet. Det svaret kan de fleste for så vidt tenke seg fram til selv, men det er også resultatet i en studie forskerne Anne...
Tirsdag 22. januar 2019
• Politikk kan iblant framstå som en dragkamp mellom fløyene, hvor én side får gjennomslag det ene året, før nye valg snur om på alt. I realiteten er det likevel slik at mye av det som vedtas blir stående, politiske skifter til tross. Det...
Mandag 21. januar 2019
• «Vi prøver å lure en hel befolkning, men mest oss selv, med å kalle dette en nærpolitireform.» Det skrev hovedverneombud for Sør-Øst politidistrikt, Bjørn Druglimo, på Politiforum denne helga. Han kommenterte funnene i en ny...
Lørdag 19. januar 2019
• Midt under regjeringsforhandlingene på Granavolden gjestgiveri inviterte lederne for de fire ungdomspartiene pressen for å formidle sitt budskap til den nye flertallsregjeringen. Nå er det på tide å kutte i statens utgifter, sa lederne for...
Fredag 18. januar 2019
• I perioden 1991 til 2018 gikk andelen innvandrere i den voksne befolkningen i Norge opp fra fem til 18 prosent. Nå har forskere ved Frisch-senteret på oppdrag for Arbeids- og sosialdepartementet undersøkt hvordan innvandringen har påvirket...
Torsdag 17. januar 2019
• SVs svenske søsterparti Vänsterpartiet vil fredag stemme avholdende og dermed gi parlamentarisk grunnlag for en ny regjering utgått av Socialdemokraterna og Miljöpartiet med Stefan Löfven som statsminister. Den nye regjeringen går svært...
Onsdag 16. januar 2019
• Både Sverige og Norge er i ferd med å få nye regjeringer. I Sverige består regjeringsunderlaget av partier som tradisjonelt har stått langt fra hverandre. I Norge er det ikke et samarbeid over blokk­grensene, men partiene som har...
Tirsdag 15. januar 2019
• Det er flere år siden vi i Klassekampen for første gang fikk høre at folk i norske helse- og omsorgs­institusjoner var organisert som selvstendig næringsdrivende. Vi har siden skrevet flere saker om de nye organisasjonsformene, hvor ganske...
Mandag 14. januar 2019
• I går kveld var det ugjenkallelig slutt. Klokka ni ble de siste gjestene husjet ut av Nasjonalgalleriet på Tullinløkka i Oslo. Museet har holdt åpent i 138 år, men føyer seg nå inn i rekken av norske praktbygg som er blitt tømt og forlatt...