Onsdag 25. april 2018
Ut av Syria

• Klassekampen har i flere artikler avslørt at den syriske opprørsgruppa Den revolusjonære kommandohæren (MaT), som norske spesialsoldater har trent og gitt «operativ støtte» til, hele tida har hatt som mål å bekjempe Assad-regimet. Slike kamper skal også ha skjedd mens norske soldater trente militsen på en USA-styrt base i al-Tanf i Syria. SV var blant partiene som gikk mot det norske militære bidraget i Syria og Jordan nettopp med den begrunnelse at Stortinget ikke fikk vite hvilke grupper norske soldater skulle trene. Norge hadde heller ikke kontroll på dette selv; det var styrt av USA. SV-leder Audun Lysbakken sa den gang at det var uansvarlig å sende norske soldater til et oppdrag «vi ikke vet hva er» og pekte på at amerikanernes erfaring med trening av opprørere har vært dårlig. Oberstløytnant Tormod Heier ved Forsvarets stabsskole var også sterkt kritisk til det militære oppdraget og betegnet det som «naivt, amatørmessig og risikabelt». Han fryktet at gruppene som fikk trening, kunne skifte lojalitet og allianser. I praksis var det norske militære bidraget en del av en USA-ledet operasjon for å skaffe seg et bruhode i Syria.

• Det norske militære nærværet i Syria var derfor i strid med folkeretten, også uavhengig av avsløringene om «kommandohærens» krig mot de syriske regjeringsstyrkene, ettersom kamphandlingene skjedde på syrisk territorium uten invitasjon eller samtykke fra regjeringen i Damaskus. Norge har selv begrunnet bidraget med at det skjer etter invitasjon fra Irak, som et ledd i dette landets terrorbekjempelse. Dette hadde kanskje vært et folkerettslig fikenblad hvis det syriske regimet ikke selv bekjempet terroristene slik at IS i fred kunne bygge seg opp styrke til å true Irak eller andre land fra syrisk territorium. Men ettersom det ikke er noen tvil om at Syria bekjemper IS med alle tilgjengelige midler, kan det knapt brukes som argument her. På Tanf-basen i Syria pågår det fortsatt en USA-ledet og Pentagon-finansiert militær operasjon for å få kontroll over et større landområde som vil hindre den syriske regjeringen fra å gjenvinne suverenitet. Norges støtte til denne militære operasjonen er i strid med internasjonal rett.

Tirsdag 22. januar 2019
• Politikk kan iblant framstå som en dragkamp mellom fløyene, hvor én side får gjennomslag det ene året, før nye valg snur om på alt. I realiteten er det likevel slik at mye av det som vedtas blir stående, politiske skifter til tross. Det...
Mandag 21. januar 2019
• «Vi prøver å lure en hel befolkning, men mest oss selv, med å kalle dette en nærpolitireform.» Det skrev hovedverneombud for Sør-Øst politidistrikt, Bjørn Druglimo, på Politiforum denne helga. Han kommenterte funnene i en ny...
Lørdag 19. januar 2019
• Midt under regjeringsforhandlingene på Granavolden gjestgiveri inviterte lederne for de fire ungdomspartiene pressen for å formidle sitt budskap til den nye flertallsregjeringen. Nå er det på tide å kutte i statens utgifter, sa lederne for...
Fredag 18. januar 2019
• I perioden 1991 til 2018 gikk andelen innvandrere i den voksne befolkningen i Norge opp fra fem til 18 prosent. Nå har forskere ved Frisch-senteret på oppdrag for Arbeids- og sosialdepartementet undersøkt hvordan innvandringen har påvirket...
Torsdag 17. januar 2019
• SVs svenske søsterparti Vänsterpartiet vil fredag stemme avholdende og dermed gi parlamentarisk grunnlag for en ny regjering utgått av Socialdemokraterna og Miljöpartiet med Stefan Löfven som statsminister. Den nye regjeringen går svært...
Onsdag 16. januar 2019
• Både Sverige og Norge er i ferd med å få nye regjeringer. I Sverige består regjeringsunderlaget av partier som tradisjonelt har stått langt fra hverandre. I Norge er det ikke et samarbeid over blokk­grensene, men partiene som har...
Tirsdag 15. januar 2019
• Det er flere år siden vi i Klassekampen for første gang fikk høre at folk i norske helse- og omsorgs­institusjoner var organisert som selvstendig næringsdrivende. Vi har siden skrevet flere saker om de nye organisasjonsformene, hvor ganske...
Mandag 14. januar 2019
• I går kveld var det ugjenkallelig slutt. Klokka ni ble de siste gjestene husjet ut av Nasjonalgalleriet på Tullinløkka i Oslo. Museet har holdt åpent i 138 år, men føyer seg nå inn i rekken av norske praktbygg som er blitt tømt og forlatt...
Lørdag 12. januar 2019
• Senterpartiet går forbi Fremskrittspartiet og blir Norges tredje største parti på både TV 2s og Klassekampens parti­barometre. Det viser at velgerne slutter opp om partiet alle snakker om for tida, selv om partileder Trygve Slagsvold Vedum...
Fredag 11. januar 2019
• Det er i ferd med å oppstå et flertall i det britiske parlamentet som styrer mot at Storbritannia forblir i EU til tross for det klare folkeavstemningsresultatet. To ganger i løpet av den siste uka har statsminister Theresa May tapt...