Tirsdag 24. april 2018
EU-skepsis

• Etter den britiske folkeavstemningen om EU sa president for EU-kommisjonen Jean-Claude Juncker at EU nå måtte ta nye skritt mot en stadig tettere union. Den politiske utviklingen i sentraleuropeiske land, som Tsjekkia, Slovakia, Polen og Ungarn, har også fått mange i Brussel til å kreve raskere takt i den overnasjonale EU-integreringen. I et intervju med danske Weekendavisen maner professor Catherine de Vries ved Essex University i Storbritannia til forsiktighet. Hun forsker på europeernes holdninger til EU og er aktuell med boka «Euroscepticism and the Future of European Integration» (Oxford University Press).

• På grunnlag av omfattende analyser av folks holdninger i alle EUs medlemsland viser de Vries at EU-skepsisen tar ulike former i forskjellige land. Hun har delt EU-skepsisen inn i tre kategorier. Den ene gruppa er «exit-skeptikere» som vil ut av unionen fordi deres eget land oppfattes som bedre på økonomi, demokrati eller statsstyring. Den andre kategorien er «regime-skeptikere», som ikke vil ut av EU fordi de mener unionen tjener økonomien og miljøet. De er likevel skeptiske til EU-systemet fordi den nasjonale suvereniteten eller demokratiet svekkes. Regimekritikerne finner man ofte i Nord-Europa, i land som Danmark, Sverige, Storbritannia og Nederland. Når de måler EU opp mot egne nasjonale demokratier, kommer EU til kort. Den tredje gruppa kaller hun «politikk-kritikere». De er først og fremst mot EU-politikken. Slike skeptikere finnes i Sentral-Europa og i søreuropeiske land som Spania, Hellas og Italia, og de kan være spesielt uenige i EUs økonomiske politikk eller flyktningpolitikken.

• Etter brexit jublet mange i Brussel over at andelen som var skeptisk til EU gikk ned, men Catherine de Vries mener støtten til ytterligere integrasjon er overdrevet. Andelen som ville melde seg ut, gikk ned etter brexit, men hvis man også tar med regime- og politikk-skeptikerne, er det fremdeles 60 prosent som er skeptiske til EU. Derfor er ikke EUs tradisjonelle svar på kriser – mer integrasjon – svaret denne gang. Det vil ikke svekke EU-skepsisen, men tvert imot øke den.

Torsdag 24. januar 2019
• Et demonstrasjonstog for fri tilgang til fosterreduksjon ville ikke samlet mange. Likevel har protestene mot innskrenkningen av denne retten dominert den politiske debatten om regjeringsplattformen. Mange reagerer sterkt på måten endringen...
Onsdag 23. januar 2019
• For unge mennesker er det to ting som veier tungt når de vurderer å få barn: om forholdet går bra og økonomisk trygghet. Det svaret kan de fleste for så vidt tenke seg fram til selv, men det er også resultatet i en studie forskerne Anne...
Tirsdag 22. januar 2019
• Politikk kan iblant framstå som en dragkamp mellom fløyene, hvor én side får gjennomslag det ene året, før nye valg snur om på alt. I realiteten er det likevel slik at mye av det som vedtas blir stående, politiske skifter til tross. Det...
Mandag 21. januar 2019
• «Vi prøver å lure en hel befolkning, men mest oss selv, med å kalle dette en nærpolitireform.» Det skrev hovedverneombud for Sør-Øst politidistrikt, Bjørn Druglimo, på Politiforum denne helga. Han kommenterte funnene i en ny...
Lørdag 19. januar 2019
• Midt under regjeringsforhandlingene på Granavolden gjestgiveri inviterte lederne for de fire ungdomspartiene pressen for å formidle sitt budskap til den nye flertallsregjeringen. Nå er det på tide å kutte i statens utgifter, sa lederne for...
Fredag 18. januar 2019
• I perioden 1991 til 2018 gikk andelen innvandrere i den voksne befolkningen i Norge opp fra fem til 18 prosent. Nå har forskere ved Frisch-senteret på oppdrag for Arbeids- og sosialdepartementet undersøkt hvordan innvandringen har påvirket...
Torsdag 17. januar 2019
• SVs svenske søsterparti Vänsterpartiet vil fredag stemme avholdende og dermed gi parlamentarisk grunnlag for en ny regjering utgått av Socialdemokraterna og Miljöpartiet med Stefan Löfven som statsminister. Den nye regjeringen går svært...
Onsdag 16. januar 2019
• Både Sverige og Norge er i ferd med å få nye regjeringer. I Sverige består regjeringsunderlaget av partier som tradisjonelt har stått langt fra hverandre. I Norge er det ikke et samarbeid over blokk­grensene, men partiene som har...
Tirsdag 15. januar 2019
• Det er flere år siden vi i Klassekampen for første gang fikk høre at folk i norske helse- og omsorgs­institusjoner var organisert som selvstendig næringsdrivende. Vi har siden skrevet flere saker om de nye organisasjonsformene, hvor ganske...
Mandag 14. januar 2019
• I går kveld var det ugjenkallelig slutt. Klokka ni ble de siste gjestene husjet ut av Nasjonalgalleriet på Tullinløkka i Oslo. Museet har holdt åpent i 138 år, men føyer seg nå inn i rekken av norske praktbygg som er blitt tømt og forlatt...