Klassekampen.no
Mandag 23. april 2018
Med slitte knapper og brukte glansbilder
MIDLER I FALL: Fra 30,7 mill. til 24,6 mill. på et år.

Gjestespill

For mange år siden, en gang i forrige århundre, fikk jeg 5000 kroner i støtte fra Fond For Utøvende Kunstnere (FFUK) til å spille konserter med trioen Slagr. Det var første gang jeg opplevde å få en tildeling fra et fond, det var ikke så mye penger, heller ikke den gang.

Men jeg husker følelsen; noen mennesker hadde sittet i et utvalg og vurdert musikken min, og funnet at dette ville de støtte med litt penger så vi kunne komme ut og spille musikken vår for andre. Den anerkjennelsen gav en glede og stolthet over det arbeidet vi hadde gjort, og den gav oss mot og et puff i ryggen til å fortsette.

Ledelsen i FFUK gikk nylig ut med at de nå må kutte i bevilgningene til musikere og andre utøvende kunstnere med over 20 prosent. Fondet får inntektene sine fra en avgift for bruk av ikke-vernede opptak i kringkasting, altså opptak som ikke har vern etter Åndsverkloven, i hovedsak amerikanske innspillinger.

Det er vederlagsbyrået Gramo som krever inn disse midlene på vegne av FFUK. På hjemmesidene sine skriver FFUK at det er et problem for dem at avregningene fra Gramo kommer svært sjelden, eksempelvis fikk de først nå i år avregning for P4 for årene 2013 til 2016. Denne viste en nedgang i fondets inntekter fra 2012 til 2013 på cirka én million kroner. Fondet visste med andre ord ikke før i 2018 at inntektsutviklingen til fondet fra 2013 og framover viste en kraftig negativ trend. En slik uforutsigbarhet høres ganske uholdbar ut.

I 2017 hadde fondet 30,7 millioner til rådighet, i år vil de ha 24,6 millioner. Det er lett å tenke at slike innstramminger ikke kan ha all verdens betydning. Men det stemmer overhodet ikke.

Fond For Utøvende Kunstneres midler betyr svært mye for musikere og andre kunstnere i Norge. I en tid der inntektene fra innspilt musikk går til de store selskapene og strømmetjenestene, mens utøverne sitter igjen med slitte knapper og brukte glansbilder, er det avgjørende for utøverne å kunne få noe innspillingsstøtte fra et fond som Fond For Utøvende Kunstnere.

Turnéstøtten er like viktig – et tilskudd som dekker en brøkdel av utgiftene til en turné kan være de kronene som gjør at turneen kan gjennomføres. Derfor mener jeg at tilskuddene Fond For Utøvende Kunstnere tildeler, genererer verdier til en langt større verdi enn summene skulle tilsi. Et svekka FFUK er alvorlig for alle utøvende kunstnere. Usikkerheten for framtidige inntekter er kanskje enda mer urovekkende.

Jeg er redd for at de som kommer til å merke innstrammingene i fondet best, er de unge utøverne. Det er de som mer enn noen trenger de små, men viktige midlene som gir det nødvendige dyttet i ryggen for å komme seg ut på veien og la musikken møte et publikum.

musikk@klassekampen.no

Artikkelen er oppdatert: 15. mai 2018 kl. 13.46