Mandag 23. april 2018
KRITISERER AGENDA: Manifest-leder Magnus Marsdal kritiserer at LO-finansierte Agenda har laget et notat i samarbeid med NHO.
Manifest kritiserer at tankesmie-konkurrent utreder hvordan folk skal stå lenger i jobb for NHO:
Agenda jobber for NHO
Sigrid Hagerup Melhuus
Kaia Storvik
TENKETANKER: Manifest-leder Magnus Marsdal mener Agenda blir kjøpt for å spre NHOs verdenssyn når tenketanken lager rapport om at folk må jobbe lenger i framtida.

arbeidsliv

I forbindelse med NHOs årskonferanse i vinter, har Tankesmien Agenda på oppdrag fra arbeidsgiverorganisasjonen lagd notatet «Attraktive i arbeidsmarkedet hele livet – Hva skal til for at flere jobber lengre?».

Rapporten starter med setningen «Alle er enige i at vi må stå lengre i jobb dersom vi skal sikre velferd og velstand i framtida». Daglig leder i landets andre tenketank på venstresida, Magnus Marsdal i Manifest tankesmie, mener notatet bidrar til å fremme NHOs verdenssyn, og han tror ikke at det er tilfeldig at NHO valgte Agenda til oppdraget.

– Det er mye mer verdifullt for NHO å få sin virkelighetsbeskrivelse gjentatt av LO-ledelsens tankesmie, Agenda, enn av sin egen tankesmie, Civita, sier han.

Fakta

Tankesmier:

• Manifest tankesmie og Agenda tankesmie er to tenketanker som plasserer seg på venstresida. Manifest er organisert som en forening, mens Agenda er et aksjeselskap eid av LO og Trond Mohn.

• Manifest opplyser på sin nettside at de hovedsaklig er finansiert av organisasjoner i fagbevegelsen, samt mindre bidrag fra enkeltpersoner SV, Rødt, AUF og Rød Ungdom.

• Agenda opplyser i sin årsrapport for 2017 at deres inntekter kommer fra samarbeids- og prosjektpartnere i fagbevegelsen, andre frivillige organisasjoner, arbeidsgiverforeninger, private bedrifter, samt organisasjoner i offentlig sektor.

Kritiserer rapport

Marsdal mener rapportforfatterne undervurderer at det for mange vil være umulig øke antallet år i arbeidslivet.

– I Agendas notat ser det ut til at uførhet og arbeidsslitasje er et forsvinnende problem, fordi «færre yrker er tungt fysisk belastende» og de eldste i arbeid «har stadig bedre helse». I virkelighetens Norge ender rundt fire av ti kvinner uten høyere utdanning på uføretrygd, sier han.

Ifølge Frifagbevegelse.no gir LO åtte millioner kroner i støtte i året til Agenda. Marsdal syns ikke rapporten bærer nok preg av å komme fra en organisasjon finansert av fagbevegelsen.

– Mange LO-medlemmer vil nok ha vanskelig for å kjenne seg igjen i Agendas virkelighetsbeskrivelse. Det gjelder også påstanden om at «alle er enige» om pensjonsreformens intensjoner. Hvorfor er det innlysende at vi skal presse eldre ansatte til å jobbe lengst mulig samtidig som unge holdes ute? Sysselsettingen blant menn i alderen 20 til 24 år falt dramatisk fra 72 til 64 prosent det siste tiåret.

Marsdal vil imidlertid understreke at han ikke mener venstresidas tenketanker ikke kan samarbeide med NHO generelt.

– Det er selvsagt legitimt å samarbeide med NHO, og jeg har selv stått på scenen under NHOs årskonferanse. Men det er vanskelig å se hvorfor en LO-finansiert tankesmie bør lansere «policy-notat» som er betalt og påvirket av NHO sentralt.

Er uenige med NHO

Leder i Agenda, Kaia Storvik, sier at det er uproblematisk å samarbeide med andre aktører, inkludert arbeidsgiverorganisasjoner der det er naturlig.

– Vi tenker at samarbeid med andre styrker, ikke svekker oss. Det gjør at vi får innspill, kritikk og tilgang på kunnskap og kompetanse som vi ellers ikke ville fått. Dette er ikke noe vi gjør fordi vi må, men fordi vi opplever det som en styrke, og vi er glade for at så mange vil samarbeide med oss. Selvsagt gjør dette det også mulig å gjøre mer enn det vi ellers hadde kunnet, sier hun.

Storvik sier at tenketanken ikke skriver rapporter på oppdrag, og at de alltid eier konklusjonene. Agenda delfinansierer også alle prosjekter.

I selve notatet går Agenda-medarbeiderne Sigrid Hagerup Melhuus og Sigrun Aasland gjennom hvorfor enkelte arbeidsgivere kvier seg for å ansette eldre arbeidstakere. Og én teori kan forkastes.

– Noe av resultatet er stikk i strid med NHOs egne analyser, nemlig at seniorgoder svekker attraktiviteten til eldre arbeidstakere. Det mener vi er helt feil, sier hun, og viser til undersøkelser og andres forskning, sier Melhuus.

Derimot kan store lønnsforskjeller gjøre at eldre arbeidstakere blir dyrere for bedriftene og de dermed blir mindre attraktive, hevder Melhuus.

– Lønnsveksten bør være brattere tidlig i karrieren når folk har dyre lån og forsørger barn, for så bremse når man blir eldre. Det vil gjøre eldre arbeidstakere mer attraktive, sier hun.

Melhuus forstår lite av at Marsdal kritiserer notatet på pensjonsspørsmål.

– Leser man notatet, ser man at pensjon ikke har vært et tema i det hele tatt. Notatet er rettet mot arbeidsgiverne, og handler om hvorfor noen velger å la være å ansatte en gruppe arbeidstakere som er en kjemperessurs, sier hun.

Gjør oppdrag for andre

Marsdal forteller at Manifest som regel ikke får betalt for oppdrag, men nevner at de har produsert en film om kraftpolitikk som fagforbundet Industri Energi var med å finansiere.

Agenda har inntekter fra en rekke eksterne aktører. I sin åsrapport for 2017 skriver de at de har inntekter fra samarbeids- og prosjektpartnere i fagbevegelsen, næringslivet og i offentlig sektor. Blant dem er Norgesgruppen, Virke og Barne- og likestillingsdepartementet.

stiann@klassekampen.no

Artikkelen er oppdatert: 23. april 2018 kl. 10.31
Torsdag 24. januar 2019
KVOTER: Regjeringen har reservert 15 uker av for­eldrepermisjonen for fedrene. ­Mødrene synes er nok med 13 ukers fedrekvote, viser ny rapport fra Nav.
Onsdag 23. januar 2019
PÅ SIN POST: Knut Arild Hareide vil vokte KrFs primærpolitikk som leder for KrFs stortingsgruppe. Stortingsrepresentant Geir Jørgen Bekkevold mener ingen andre kan fylle rollen.
Tirsdag 22. januar 2019
SV I VINDEN: Medlemmene strømmer til opposisjonspartiene etter opprettelsen av den borgerlige firepartiregjeringen. Hos SV er veksten dobbelt så stor som hos Ap.
Mandag 21. januar 2019
NY VEG: Regjeringa ventar på Statens vegvesen si eiga vurdering av kva oppgåver private kan få. – Me har ei oppleving om at Vegvesenet blir riven i bitar, seier tillitsvald Alf Edvard Masternes.
Lørdag 19. januar 2019
BYENS MANN: Eliten er ikke vegetarianere som sykler til jobb i Oslo, men rikinger som påvirker regjeringen, sier SV-leder Audun Lysbakken i sitt svar til Trygve Slagsvold Vedum.
Fredag 18. januar 2019
NEDTUR: Bare 4 prosent av de ansatte i politiet mener de er mer tilgjengelige for folk nå enn før nær­politireformen.
Torsdag 17. januar 2019
FÅ FØDSLER: Barn av innvandrere har lavere fruktbarhet enn øvrig befolkning, viser ferske tall. Norsk­pakistanske Umar Ashraf opplever ikke barnepress.
Onsdag 16. januar 2019
UNNGÅR: Høyesterett viser politisk motvilje mot å behandle Svalbard-trakten, mener forsvarer Hallvard Østgård.
Tirsdag 15. januar 2019
DØVE: Alle miljøfaglege råd som er gitt før utlysing av nye oljeblokker dei fem siste åra, er ignorerte. Det viser ein gjennomgang frå Naturvernforbundet.
Mandag 14. januar 2019
TO ONDER: Øystein Dørum i NHO mener videre oppløsnings­tendenser i EU vil være verre for norsk økonomi enn brexit.