Mandag 23. april 2018
Gettoplan

• Den danske regjeringen lanserte 1. mars en politikkpakke for å bryte opp gettoområder. Ifølge planen «Ét Danmark uden parallel­samfund» er gettoer områder med høy andel innvandrere, hvor flere er straffedømte enn i andre om­råder, hvor mange står uten jobb og utdanning og har lav inntekt. Regjeringens plan er omfattende og ambisiøs: I løpet av godt og vel ti år skal gettoene brytes opp for å sikre bedre inkludering og hindre sosial kontroll. 22 konkrete tiltak lanseres for å nå målet, blant annet oppussing og riving i utsatte om­råder og strengere regler for til­deling av boliger. Det er pisk og gulrot. Men aller mest pisk.

• Blant annet skal utsatte områder få en såkalt skjerpet straffesone. Det innebærer at personer som begår kriminalitet i eller i nærheten av utpekte bydeler, vil få strengere straff enn om handlingene ble utført i Københavns rike villastrøk. Det åpnes også for at hele familier kan kastes ut av hjemmet dersom ett familiemedlem bryter loven. Det bærer preg av gamle dagers klassejustis, hvor gruppene som sliter mest med fattigdom og sosiale problemer rammes hardest av loven. Også forslaget om å kutte barnetrygd til foreldre i gettoer som ikke sender barna i barnehage fra ett års alder, er med på å lage en egen rettsorden for samfunnets fattigste. Samtidig kan middelklassen uten økonomiske sanksjoner forfølge sine idealer for god oppvekst og sein barnehageoppstart.

• Samtidig er det et ønske om mer blandede bomiljøer også blant innbyggerne i Danmarks utsatte områder. Det viste Aftenpostens reportasje fra Mjølnerparken i København lørdag. Innbyggerne vil gjerne se flere dansker i nabolaget og på skolene. Mange av de danske gettoene består av leiegårder, som i årevis har blitt fylt med innvandrere på trygd eller med lave inntekter. Det er altså offentlig politikk som har skapt gettoene, og det offentlige har derfor et ansvar for å gjøre noe med sammensetningen av folk i områdene. Det burde være mulig uten å lage et parallelt rettssystem for samfunnets fattigste, men ved å styre tilflytting, bygge ut leiegårder i rikere områder og styre skoleinntak for å sikre blanding av elever.

Torsdag 24. januar 2019
• Et demonstrasjonstog for fri tilgang til fosterreduksjon ville ikke samlet mange. Likevel har protestene mot innskrenkningen av denne retten dominert den politiske debatten om regjeringsplattformen. Mange reagerer sterkt på måten endringen...
Onsdag 23. januar 2019
• For unge mennesker er det to ting som veier tungt når de vurderer å få barn: om forholdet går bra og økonomisk trygghet. Det svaret kan de fleste for så vidt tenke seg fram til selv, men det er også resultatet i en studie forskerne Anne...
Tirsdag 22. januar 2019
• Politikk kan iblant framstå som en dragkamp mellom fløyene, hvor én side får gjennomslag det ene året, før nye valg snur om på alt. I realiteten er det likevel slik at mye av det som vedtas blir stående, politiske skifter til tross. Det...
Mandag 21. januar 2019
• «Vi prøver å lure en hel befolkning, men mest oss selv, med å kalle dette en nærpolitireform.» Det skrev hovedverneombud for Sør-Øst politidistrikt, Bjørn Druglimo, på Politiforum denne helga. Han kommenterte funnene i en ny...
Lørdag 19. januar 2019
• Midt under regjeringsforhandlingene på Granavolden gjestgiveri inviterte lederne for de fire ungdomspartiene pressen for å formidle sitt budskap til den nye flertallsregjeringen. Nå er det på tide å kutte i statens utgifter, sa lederne for...
Fredag 18. januar 2019
• I perioden 1991 til 2018 gikk andelen innvandrere i den voksne befolkningen i Norge opp fra fem til 18 prosent. Nå har forskere ved Frisch-senteret på oppdrag for Arbeids- og sosialdepartementet undersøkt hvordan innvandringen har påvirket...
Torsdag 17. januar 2019
• SVs svenske søsterparti Vänsterpartiet vil fredag stemme avholdende og dermed gi parlamentarisk grunnlag for en ny regjering utgått av Socialdemokraterna og Miljöpartiet med Stefan Löfven som statsminister. Den nye regjeringen går svært...
Onsdag 16. januar 2019
• Både Sverige og Norge er i ferd med å få nye regjeringer. I Sverige består regjeringsunderlaget av partier som tradisjonelt har stått langt fra hverandre. I Norge er det ikke et samarbeid over blokk­grensene, men partiene som har...
Tirsdag 15. januar 2019
• Det er flere år siden vi i Klassekampen for første gang fikk høre at folk i norske helse- og omsorgs­institusjoner var organisert som selvstendig næringsdrivende. Vi har siden skrevet flere saker om de nye organisasjonsformene, hvor ganske...
Mandag 14. januar 2019
• I går kveld var det ugjenkallelig slutt. Klokka ni ble de siste gjestene husjet ut av Nasjonalgalleriet på Tullinløkka i Oslo. Museet har holdt åpent i 138 år, men føyer seg nå inn i rekken av norske praktbygg som er blitt tømt og forlatt...