Lørdag 21. april 2018
Kafkask

• Det er noe kafkask over prosessen som nå er igangsatt mot lektor Simon Malkenes. Han jobber selv på Ulsrud videregående skole i Oslo, som på grunn av inntaks­systemet er blitt den store skole­taperen. Her samles elever med de aller dårligste karakterene, og det er ganske forutsigbart at skolen sliter med store problemer. Da Malkenes valgte å gå ut med en beskrivelse av en vanlig skoledag i NRKs debattprogram Dagsnytt 18, ble han i et innlegg i Aftenposten anklaget for å krenke og tråkke på elever. Det har ført til at skoleledelsen har iverksatt en personalsak mot ham i tråd med Opplærings­lovens nye paragraf 9a-5, der det står at skolen har handlingsplikt når en eller flere elever blir utsatt for «krenkende ord og handlinger».

• Det er fremdeles uklart hvem som har skrevet og underskrevet innlegget, som er spissfindig formulert slik at det kan aktivisere «krenkelsesparagrafen». Saken er samtidig innhyllet i et kafkask hemmelighetsslør, der det er vanskelig å få både skoleledelse, lærere og elever i tale – til tross for at dette var en offentlig ytring som alle har hørt. Det er derfor svært gledelig at lærerkollegene i går i Klassekampen rykket ut til forsvar for Malkenes. Der skriver de: «Vi fastholder at Malkenes’ beskrivelse av en norsktime ved skolen var en situasjonsbeskrivelse det er lett å kjenne seg igjen i og i våre øyne ingen krenkelse. Det kan se ut som at det er risikabelt å fortelle hvordan ting faktisk kan være i en vanlig skole­hverdag, tatt i betrakting den reaksjonen han har fått i etterkant.»

• Det grunnleggende problemet er at Opplæringslovens nye krenkelsesparagraf er uklar, og de færreste kunne forutse at den skulle bli brukt på denne måten. Mobbing i skolen er et stort problem, også fra lærere. Alle vet også hva mobbing er. Det råder imidlertid stor forvirring om hva som skal inngå i begrepet krenkelse. Å påpeke – og irettesette – elever for at de kommer for seint eller snakker i mobiltelefon i timen, er verken mobbing eller en krenkelse, men en nødvendig del av det å være en ansvarlig lærer. Det å snakke om skolehverdagen i et debattprogram er på sin side en umistelig del av ytringsfriheten.

Mandag 21. januar 2019
• «Vi prøver å lure en hel befolkning, men mest oss selv, med å kalle dette en nærpolitireform.» Det skrev hovedverneombud for Sør-Øst politidistrikt, Bjørn Druglimo, på Politiforum denne helga. Han kommenterte funnene i en ny...
Lørdag 19. januar 2019
• Midt under regjeringsforhandlingene på Granavolden gjestgiveri inviterte lederne for de fire ungdomspartiene pressen for å formidle sitt budskap til den nye flertallsregjeringen. Nå er det på tide å kutte i statens utgifter, sa lederne for...
Fredag 18. januar 2019
• I perioden 1991 til 2018 gikk andelen innvandrere i den voksne befolkningen i Norge opp fra fem til 18 prosent. Nå har forskere ved Frisch-senteret på oppdrag for Arbeids- og sosialdepartementet undersøkt hvordan innvandringen har påvirket...
Torsdag 17. januar 2019
• SVs svenske søsterparti Vänsterpartiet vil fredag stemme avholdende og dermed gi parlamentarisk grunnlag for en ny regjering utgått av Socialdemokraterna og Miljöpartiet med Stefan Löfven som statsminister. Den nye regjeringen går svært...
Onsdag 16. januar 2019
• Både Sverige og Norge er i ferd med å få nye regjeringer. I Sverige består regjeringsunderlaget av partier som tradisjonelt har stått langt fra hverandre. I Norge er det ikke et samarbeid over blokk­grensene, men partiene som har...
Tirsdag 15. januar 2019
• Det er flere år siden vi i Klassekampen for første gang fikk høre at folk i norske helse- og omsorgs­institusjoner var organisert som selvstendig næringsdrivende. Vi har siden skrevet flere saker om de nye organisasjonsformene, hvor ganske...
Mandag 14. januar 2019
• I går kveld var det ugjenkallelig slutt. Klokka ni ble de siste gjestene husjet ut av Nasjonalgalleriet på Tullinløkka i Oslo. Museet har holdt åpent i 138 år, men føyer seg nå inn i rekken av norske praktbygg som er blitt tømt og forlatt...
Lørdag 12. januar 2019
• Senterpartiet går forbi Fremskrittspartiet og blir Norges tredje største parti på både TV 2s og Klassekampens parti­barometre. Det viser at velgerne slutter opp om partiet alle snakker om for tida, selv om partileder Trygve Slagsvold Vedum...
Fredag 11. januar 2019
• Det er i ferd med å oppstå et flertall i det britiske parlamentet som styrer mot at Storbritannia forblir i EU til tross for det klare folkeavstemningsresultatet. To ganger i løpet av den siste uka har statsminister Theresa May tapt...
Torsdag 10. januar 2019
• Står den norske staten på randen av økonomisk kollaps? Det kan man lett få inntrykk av dersom man lytter på radio eller leser aviser. I sin nyttårstale oppfordret statsministeren nordmenn til å få flere barn for å redde velferdsstaten.