Lørdag 21. april 2018
Kafkask

• Det er noe kafkask over prosessen som nå er igangsatt mot lektor Simon Malkenes. Han jobber selv på Ulsrud videregående skole i Oslo, som på grunn av inntaks­systemet er blitt den store skole­taperen. Her samles elever med de aller dårligste karakterene, og det er ganske forutsigbart at skolen sliter med store problemer. Da Malkenes valgte å gå ut med en beskrivelse av en vanlig skoledag i NRKs debattprogram Dagsnytt 18, ble han i et innlegg i Aftenposten anklaget for å krenke og tråkke på elever. Det har ført til at skoleledelsen har iverksatt en personalsak mot ham i tråd med Opplærings­lovens nye paragraf 9a-5, der det står at skolen har handlingsplikt når en eller flere elever blir utsatt for «krenkende ord og handlinger».

• Det er fremdeles uklart hvem som har skrevet og underskrevet innlegget, som er spissfindig formulert slik at det kan aktivisere «krenkelsesparagrafen». Saken er samtidig innhyllet i et kafkask hemmelighetsslør, der det er vanskelig å få både skoleledelse, lærere og elever i tale – til tross for at dette var en offentlig ytring som alle har hørt. Det er derfor svært gledelig at lærerkollegene i går i Klassekampen rykket ut til forsvar for Malkenes. Der skriver de: «Vi fastholder at Malkenes’ beskrivelse av en norsktime ved skolen var en situasjonsbeskrivelse det er lett å kjenne seg igjen i og i våre øyne ingen krenkelse. Det kan se ut som at det er risikabelt å fortelle hvordan ting faktisk kan være i en vanlig skole­hverdag, tatt i betrakting den reaksjonen han har fått i etterkant.»

• Det grunnleggende problemet er at Opplæringslovens nye krenkelsesparagraf er uklar, og de færreste kunne forutse at den skulle bli brukt på denne måten. Mobbing i skolen er et stort problem, også fra lærere. Alle vet også hva mobbing er. Det råder imidlertid stor forvirring om hva som skal inngå i begrepet krenkelse. Å påpeke – og irettesette – elever for at de kommer for seint eller snakker i mobiltelefon i timen, er verken mobbing eller en krenkelse, men en nødvendig del av det å være en ansvarlig lærer. Det å snakke om skolehverdagen i et debattprogram er på sin side en umistelig del av ytringsfriheten.

Fredag 28. februar 2020
• Oslos rødgrønne byråd har innført det de kaller Oslo-modellen: et sett regler for kommunens byggeprosjekter som stiller strenge krav til bedrifter som leverer tjenester til kommunen, spesielt i byggebransjen. Modellen er byrådsleder...
Torsdag 27. februar 2020
• Mye kan sverte en meningsmotstander, og nylig har et nytt verktøy blitt lagt til i kassa: anklagen om at Russland kan støtte deg. Før helga publiserte The Washington Post og The New York Times informasjon om at Russland blander seg inn i...
Onsdag 26. februar 2020
• Flertallet i kontroll- og konstitusjonskomiteen på Stortinget, bestående av Ap, Sp og SV, mener regjeringens håndtering av Nav-skandalen er sterkt kritikkverdig. Et såkalt daddelvedtak vil likevel ikke få flertall fordi Høyre, KrF, Venstre...
Tirsdag 25. februar 2020
• «I dag har jeg hatt min tristeste dag i politikken noensinne», sa Matt Bennett til nettavisa Politico. Bennett jobber for tenketanken Tredje vei, som vil at det demokratiske partiet skal bevege seg mot sentrum. Hendelsen som formørker...
Mandag 24. februar 2020
• Utleiekongen Ivar Tollefsen kontrollerer nå en eiendomsmasse verdt 120 milliarder kroner, skriver bladet Kapital i sin siste utgave. Det betyr at 200.000 mennesker nå bor i en Tollefsen-eid bolig i et imperie som strekker seg over seks...
Lørdag 22. februar 2020
• Forslaget om å innføre grunnrente­beskatning på havbruk, såkalt lakseskatt, støter på stadig nye problemer. Regjeringspartiene var tidlig ute og trakk i nødbremsen, og Venstre, Høyre og Frp fikk landsmøtevedtak mot en slik skatt allerede...
Fredag 21. februar 2020
• Bare dager før demokrater i delstaten Iowa skulle stemme over hvem som skal bli partiets kandidat til presidentvalget i USA i november, trykket The New York Times artikkelen «Bernie Sanders and His Internet Army» (Bernie Sanders og hans...
Torsdag 20. februar 2020
• Hvordan blir folk deltakere i demokratiet? Ofte er utgangspunktet en helt konkret sak de engasjerer seg i og organiserer seg for å fremme. Noen samler seg i grupper på sosiale medier, hvor de møter likesinnede og deler informasjon. Slike...
Onsdag 19. februar 2020
• Professor Jørn Rattsø og Geir Vinsand i Nivi Analyse kritiserte i Aftenposten mandag resultatene av kommune- og regionreformen. I Aftenposten framstilles de som «to av Norges fremste eksperter på offentlig styring». I realiteten står de...
Tirsdag 18. februar 2020
• Flyselskapet Widerøe varslet i går kutt i rutetilbudet i Nord-Norge. «Vi kutter dessverre helt nødvendig kollektivtransport i Distrikts-­Norge», sier administrerende direktør Stein Nilsen i en pressemelding. 4000 flyginger på...