Fredag 20. april 2018
Regnestykket

• Forslaget om å redusere postleveringen til et fåtall dager i uka vil ramme avisene hardt. Likevel er det ikke bare mediebransjen som vil lide. Apotekerforeningen har advart mot at legemiddelgrossistenes mulighet for å levere varer til landets apoteker på kort varsel forhindres. Legemiddelgrossister må i dag kunne levere legemidler til apotekene innen 24 timer hvor som helst i landet. Apotekenes forsendelser av legemidler til pasienter vil også lide. Mange apotek leverer medisiner direkte til personer som ikke har mulighet til å oppsøke apotekene selv. Nationen refererer høringsuttalelsen fra Apotekerforeningen, der heter det at «slik forsendelse er nødvendig for å sikre legemidler til pasienter som på grunn av alder eller sykdom eller lang reisevei, ikke har anledning til å oppsøke apotek». Helseforetakene Helse Midt-Norge og Sykehuset i Innlandet skriver i sine høringssvar at de må kunne sende biologiske prøver hver dag.

• Flere kommuner, fylkeskommuner og private aktører er sterkt kritiske til å halvere antallet postdager. Hvis det må kuttes, går de fleste høringssvarene inn for at postleveringen i spredtbygde strøk opprettholdes, mens man eventuelt reduserer den i tettbygde strøk der det finnes alternative distribusjonskanaler, skriver Nationen. I høringssvaret fra Sør-Troms regionråd heter det for eksempel: «Forslaget vil gjøre det enda mer krevende for bedrifter på bygdene. Breibånd er heller ikke tilfredsstillende utbygd og kan derfor ikke kompensere for reduksjonen i postleveringen».

• Stortingsrepresentant Elin Agdestein (H) er også bekymret. Det er uaktuelt at dette vil slå godt ut for Distrikts-Norge, sier hun til Nationen. Agdestein understreker at Posten har et samfunnsoppdrag som ikke bare handler om lønnsomhet. Posten har nøyaktig anslått hva de vil spare på endringen: 500 millioner kroner årlig. Det som overhodet ikke er kostnadsberegnet, er virkningene for Distrikts-Norge. Regjering og storting kan ikke ta stilling til dette spørsmålet utelukkende ut fra hva Posten vil spare. De negative konsekvensene for innbyggerne og næringslivet må også tas med i regnestykket.

Torsdag 24. januar 2019
• Et demonstrasjonstog for fri tilgang til fosterreduksjon ville ikke samlet mange. Likevel har protestene mot innskrenkningen av denne retten dominert den politiske debatten om regjeringsplattformen. Mange reagerer sterkt på måten endringen...
Onsdag 23. januar 2019
• For unge mennesker er det to ting som veier tungt når de vurderer å få barn: om forholdet går bra og økonomisk trygghet. Det svaret kan de fleste for så vidt tenke seg fram til selv, men det er også resultatet i en studie forskerne Anne...
Tirsdag 22. januar 2019
• Politikk kan iblant framstå som en dragkamp mellom fløyene, hvor én side får gjennomslag det ene året, før nye valg snur om på alt. I realiteten er det likevel slik at mye av det som vedtas blir stående, politiske skifter til tross. Det...
Mandag 21. januar 2019
• «Vi prøver å lure en hel befolkning, men mest oss selv, med å kalle dette en nærpolitireform.» Det skrev hovedverneombud for Sør-Øst politidistrikt, Bjørn Druglimo, på Politiforum denne helga. Han kommenterte funnene i en ny...
Lørdag 19. januar 2019
• Midt under regjeringsforhandlingene på Granavolden gjestgiveri inviterte lederne for de fire ungdomspartiene pressen for å formidle sitt budskap til den nye flertallsregjeringen. Nå er det på tide å kutte i statens utgifter, sa lederne for...
Fredag 18. januar 2019
• I perioden 1991 til 2018 gikk andelen innvandrere i den voksne befolkningen i Norge opp fra fem til 18 prosent. Nå har forskere ved Frisch-senteret på oppdrag for Arbeids- og sosialdepartementet undersøkt hvordan innvandringen har påvirket...
Torsdag 17. januar 2019
• SVs svenske søsterparti Vänsterpartiet vil fredag stemme avholdende og dermed gi parlamentarisk grunnlag for en ny regjering utgått av Socialdemokraterna og Miljöpartiet med Stefan Löfven som statsminister. Den nye regjeringen går svært...
Onsdag 16. januar 2019
• Både Sverige og Norge er i ferd med å få nye regjeringer. I Sverige består regjeringsunderlaget av partier som tradisjonelt har stått langt fra hverandre. I Norge er det ikke et samarbeid over blokk­grensene, men partiene som har...
Tirsdag 15. januar 2019
• Det er flere år siden vi i Klassekampen for første gang fikk høre at folk i norske helse- og omsorgs­institusjoner var organisert som selvstendig næringsdrivende. Vi har siden skrevet flere saker om de nye organisasjonsformene, hvor ganske...
Mandag 14. januar 2019
• I går kveld var det ugjenkallelig slutt. Klokka ni ble de siste gjestene husjet ut av Nasjonalgalleriet på Tullinløkka i Oslo. Museet har holdt åpent i 138 år, men føyer seg nå inn i rekken av norske praktbygg som er blitt tømt og forlatt...