Torsdag 19. april 2018
NYE KOSTER: Tidligere domprost Dag Nordbø (til venstre), som nå jobber som prosjekt­leder ved Universitet i Agder, er innstilt som ny styre­leder i Mentor Medier. Han kan få følge av ­Hans-Christian Vadseth, partner i First House, Trine Stensen, administrerende direktør i ­Bokhandlerforeningen, Gudrun Boström, på­troppende formann i ­Evangeliska frikyrkan, og Gunn Berit Gjerde, fylkesvaraordfører for Venstre i Møre og Romsdal. Valgkomiteen jobber fremdeles med å ­nominere et sjette styremedlem.
• Svenske pinsevenner kan miste innflytelse over Mentor Medier • Lite medieerfaring i nytt styre
Starter med blanke ark
Valgkomiteen vil kaste hele det sittende styret i Mentor Medier. Klokt, mener tidligere Vårt Land-direktør Magne Lerø.

medier

Det har blåst friskt rundt mediekonsernet Mentor Medier de siste ukene. Vårt Land-redaktør Åshild Mathisen fikk sparken før påske, og under en ekstraordinær generalforsamling denne uka ble det reist mistillitsforslag mot styreleder Tomas Brunegård.

I går kom valgkomiteens innstilling til nytt styre i konsernet. Her blir det foreslått å bytte ut alle de faste styremedlemmene.

Det er en klok avgjørelse, mener Magne Lerø, redaktør i Ukeavisen Ledelse.

– Vanligvis er det bra å ha kontinuitet i et styre, men det gjelder ikke her. Konflikten i Mentor Medier vil fortsette om man ikke bytter ut alle styremedlemmene, sier Lerø, som selv har ti år bak seg i konsernet.

Fakta

Mentor Medier:

• Norsk mediekonsern som ble etablert i 1998.

• Eier blant annet avisene Vårt Land, Dagsavisen, den svenske avisa Dagen, forlaget Libris og distribusjonsselskapet Mediaconnect.

• Før påske ble Vårt Lands sjefredaktør og administrerende direktør Åshild Mathisen sagt opp på grunn av samarbeidsproblemer.

• Tidligere denne uka meldte styreleder Tomas Brunegård at han ikke tar gjenvalg.

• Nå har valgkomiteen i Mentor Medier lagt fram en innstilling om å bytte ut hele det sittende styret i Mentor Medier.

• Innstillingen skal opp til avstemning under generalforsamlingen i Mentor Medier torsdag 3. mai.

Vil ha med svenskene

Sist lørdag skrev den tidligere konsernsjefen Helge Simonnes et innlegg i Dagens Næringsliv der han luftet sin bekymring for at Mentor Medier kan bryte sammen som følge av splittelsene i konsernet.

Lerø mener derfor det nye styret raskt må komme i dialog med de svenske eierne i selskapet.

– Det innebærer blant annet at den svenske avisa Dagen må oppleve at de er like viktige for Mentor Medier som Vårt Land, sier Lerø.

Men når styreleder Tomas Brunegård, som har representert det svenske pinsevenn-selskapet Pingst Förvaltning, forsvinner ut av konsernet, mister også de svenske eierne en sentral representant i selskapet.

Torstein Lalim, valgkomiteens leder, bedyrer at dette ikke skal bety slutten på Mentor Mediers nordiske ambisjoner.

– Vi ønsker å ha med oss svenskene videre. Derfor har vi innstilt på Gudrun Boström som fast styrerepresentant etter innspill fra Pingst Förvaltning, sier Lalim.

Boström er påtroppende formann i Evangeliska frikyrkan, som har base i Örebro.

Telenor-topp trakk seg

Magne Lerø mener på sin side at det med fordel kunne vært to faste styrerepresentanter fra Sverige.

– Likevel er det ikke antallet nye styremedlemmer som er avgjørende, men at det nye styret opptrer på en måte som virker samlende og med et ønske om å være et nordisk medie­konsern.

Torstein Lalim og valgkomiteen har også innstilt Telenor-toppen Knut Ivar Solnes, tidligere styreleder i mediekonsernet Amedia, som fast styremedlem i Mentor Medier. Men i går ble det kjent at han hadde ombestemt seg og takket nei.

– Det beklager jeg sterkt, og vi kommer til å arbeide på spreng fram mot generalforsamlingen 3. mai for å finne en erstatter, uttaler Lalim.

– Lagleder av rang

Med Solnes forsvinner også viktig erfaring fra norsk medie­bransje i styret. Dag Nordbø, som er innstilt som styreleder, er i dag prosjekt­leder ved Universitetet i Agder. Han har ingen tung bakgrunn fra mediebransjen.

– Burde dere ikke innstilt på en styrelederkandidat med solid erfaring fra mediefeltet, Lalim?

– Det kan du si. Samtidig er jeg fantastisk glad for at Nordbø har sagt ja. Han er en lagleder av rang, har erfaring fra store omstillingsprosesser og sans for business og bunnlinje.

Dag Nordbø legger ikke skjul på at man mangler erfaring fra mediebransjen.

– Det er ikke i kraft av å være mediemann at jeg er blitt innstilt som styreleder. Men det finnes jo andre i styret som sitter på mye kunnskap om mediefeltet.

– Hva er dine visjoner for Mentor Medier?

– Jeg ønsker ikke å gå inn på strategiske vurderinger rundt konsernet før jeg er blitt valgt, men jeg har svært lyst til å være med på å utvikle Mentor Medier i åra framover.

Magne Lerø mener at den tidligere VG-profilen Hans-Christian Vadseth, som nå er innstilt som fast styremedlem, kan være med på å bringe den nødvendige kompetansen i styret.

– Men det er også viktig med forretningsmessig forståelse, og det har Dag Nordbø, sier Lerø.

Klubben er positiv

Ane Bamle Tjellaug, klubb­leder i Vårt Land, synes det er fornuftig at valgkomiteen har bestemt seg for å innstille på et helt nytt styre. Hun er også opptatt av mediefaglig kompetanse, men mener at det må veies mot andre hensyn.

– Det er også nødvendig å ha kompetanse på det kristne mediemarkedet, så her håper jeg valgkomiteen legger opp til en balanse, sier hun.

dageivindl@klassekampen.no

Torsdag 24. januar 2019
Vebjørn Sand vil reise fem lysende søyler i Holmen­kollen for å markere 75-års­dagen for frigjøringen. Kommunen har foreløpig ingen andre planer for kunstmarkeringer av jubileet.
Onsdag 23. januar 2019
En ny studie viser at vanlige arbeidsfolk er mindre synlige i dagens medie­bilde enn for 20 år siden. Norske journalister har «middelklasseblikk», mener forsker.
Tirsdag 22. januar 2019
Dagbladet vil søke om pressestøtte. Dersom avisa innlemmes i ordningen, kan den ende opp med å motta en rekordhøy sum på over 50 millioner kroner.
Mandag 21. januar 2019
Selvpubliserte bøker finner veien inn til forlagseide nettbokhandler. Kan gjøre det vanskeligere for leserne å navigere på nett, mener Anne Oterholm.
Lørdag 19. januar 2019
Den nye regjeringen vil samle all medie­støtte, også til NRK, i en felles pott. Dermed kan den interne kampen om støttekronene bli tøffere, frykter Lands­laget for lokalaviser.
Fredag 18. januar 2019
Mediebransjen vil ha slutt på at folk bruker medie­arkivet Atekst som alternativ til å kjøpe et avisabonnement. Nå er det ikke lenger mulig å lese dagferske nyheter i arkivet.
Torsdag 17. januar 2019
Støtteordningen som skulle lokke Hollywood til Norge, hadde bare norske mottakere i 2018. – Neppe i tråd med intensjonen, sier økonom som utredet ordningen.
Onsdag 16. januar 2019
Forfattere som klarer å markedsføre seg selv, trenger ikke tradisjonelle forlag, mener Arne Berggren. Nå går han inn i styret til selvpubliseringstjenesten Boldbooks.
Tirsdag 15. januar 2019
Forfatterforbundet håper regjeringen vil gi dem tilgang til midler fra bibliotek­vederlaget. Forslaget møter skepsis fra utvalget som i dag fordeler potten på rundt 110 millioner kroner.
Mandag 14. januar 2019
– Jeg har langt større tro på selvpublisering enn på å eie et mellomstort tradisjonelt forlag, sier Arve Juritzen.