Onsdag 18. april 2018
Økt støtte

• Det foreligger nå en grundig analyse av kulturtidsskriftene i Norge. Paul Bjerke og Lars J. Halvorsen har vært redaktører for prosjektet som er gjennomført på oppdrag fra Norsk kulturråd. Noen allmenntidsskrifter, som Samtiden og Nytt Norsk Tidsskrift, har fått svekket betydning de siste årene, men mange av dem spiller fremdeles en viktig rolle. Analysen drøfter spesielt de tre tidsskriftene Norsk Shakespeare- og teatertidsskrift, Kunstkritikk og Samtiden. De to første er spesialiserte tidsskrifter for henholdsvis scenekunst og bildekunst, mens Samtiden er Norges største og eldste allmennkulturelle tidsskrift. Alle norske tidsskrifter sliter med økonomien. I perioden 2012 til 2016 fikk tidsskriftene i gjennomsnitt 324.000 kroner, 65.000 kroner per år, i støtte fra Kulturrådet og offentlige institusjoner. De etablerte tidsskriftene sliter like mye som nyetablerte. En viktig grunn til den vanskelige situasjonen er at de offentlige tildelingene har vært relativt konstante, mens løssalgsinntekter og støtte fra institusjoner som Fritt Ord har gått ned, samtidig som portoutgiftene har økt betydelig. Driftsresultatene viser at en stor del av tidsskriftene i dag ikke har et tilstrekkelig inntektsmessig grunnlag for drift.

• Offentlig støtte til tidsskriftene har en lang historie i Norge helt fra forrige århundreskifte. Da Norsk kulturråd hadde sin første tildeling på midten av 1960-tallet, fikk litteraturtidsskriftet Vinduet, Torolv Solheims Fossegrimen og ukebladet Magasinet for alle støtte. Forfatterne bak analysen av tidsskriftene foreslår nå en endring av støtten. De ønsker å styrke tidsskriftstøtten betraktelig, samtidig som dynamikken mellom etablerte og utfordrertidsskrift opprettholdes. De foreslår en støtte på rundt én million kroner til et sjikt av etablerte tidsskrift i en slags eliteordning. Her skal det stilles krav om egenfinansiering, salgs- og annonseinntekter og støtte fra eier. Ordningen bør omfatte 12–15 tidsskrift, samtidig som nye kan komme inn. En tredel av plassene lyses ut hvert år. Tidsskriftene spiller en viktig rolle som arenaer for langsom refleksjon og kritikk. De er like viktige i en digital tidsalder. Vi hilser forslaget om en forsterket støtte velkommen.

Torsdag 24. januar 2019
• Et demonstrasjonstog for fri tilgang til fosterreduksjon ville ikke samlet mange. Likevel har protestene mot innskrenkningen av denne retten dominert den politiske debatten om regjeringsplattformen. Mange reagerer sterkt på måten endringen...
Onsdag 23. januar 2019
• For unge mennesker er det to ting som veier tungt når de vurderer å få barn: om forholdet går bra og økonomisk trygghet. Det svaret kan de fleste for så vidt tenke seg fram til selv, men det er også resultatet i en studie forskerne Anne...
Tirsdag 22. januar 2019
• Politikk kan iblant framstå som en dragkamp mellom fløyene, hvor én side får gjennomslag det ene året, før nye valg snur om på alt. I realiteten er det likevel slik at mye av det som vedtas blir stående, politiske skifter til tross. Det...
Mandag 21. januar 2019
• «Vi prøver å lure en hel befolkning, men mest oss selv, med å kalle dette en nærpolitireform.» Det skrev hovedverneombud for Sør-Øst politidistrikt, Bjørn Druglimo, på Politiforum denne helga. Han kommenterte funnene i en ny...
Lørdag 19. januar 2019
• Midt under regjeringsforhandlingene på Granavolden gjestgiveri inviterte lederne for de fire ungdomspartiene pressen for å formidle sitt budskap til den nye flertallsregjeringen. Nå er det på tide å kutte i statens utgifter, sa lederne for...
Fredag 18. januar 2019
• I perioden 1991 til 2018 gikk andelen innvandrere i den voksne befolkningen i Norge opp fra fem til 18 prosent. Nå har forskere ved Frisch-senteret på oppdrag for Arbeids- og sosialdepartementet undersøkt hvordan innvandringen har påvirket...
Torsdag 17. januar 2019
• SVs svenske søsterparti Vänsterpartiet vil fredag stemme avholdende og dermed gi parlamentarisk grunnlag for en ny regjering utgått av Socialdemokraterna og Miljöpartiet med Stefan Löfven som statsminister. Den nye regjeringen går svært...
Onsdag 16. januar 2019
• Både Sverige og Norge er i ferd med å få nye regjeringer. I Sverige består regjeringsunderlaget av partier som tradisjonelt har stått langt fra hverandre. I Norge er det ikke et samarbeid over blokk­grensene, men partiene som har...
Tirsdag 15. januar 2019
• Det er flere år siden vi i Klassekampen for første gang fikk høre at folk i norske helse- og omsorgs­institusjoner var organisert som selvstendig næringsdrivende. Vi har siden skrevet flere saker om de nye organisasjonsformene, hvor ganske...
Mandag 14. januar 2019
• I går kveld var det ugjenkallelig slutt. Klokka ni ble de siste gjestene husjet ut av Nasjonalgalleriet på Tullinløkka i Oslo. Museet har holdt åpent i 138 år, men føyer seg nå inn i rekken av norske praktbygg som er blitt tømt og forlatt...