Tirsdag 17. april 2018
ALTERNATIVT MEDIENETTVERK: Gürkan Özturan er redaktør for nettavisa dokuz8NEWS. Han har også vore med å kursa 750 borgarjournalistar i Tyrkia.
For den tyrkiske nettavisredaktøren Gürkan Özturan er reportarnettverk basis for drifta:
Kursar borgarjournalistar
Når etablerte media blir stengde eller kjøpte av statslojale eigarar, er digitale reportarnettverk eit svar.

media

– Noko av det viktigaste vi gjer, er å kursa alminnelege borgarar i journalistisk metode og informasjonsteknologi, fortel redaktør i nettavisa dokuz8NEWS Gürkan Özturan til Klassekampen.

Norsk Pen har invitert han til Noreg for å snakka om den manglande pressefridomen i Tyrkia og kva dokuz8NEWS har gjort for å utvida det journalistiske handlingsrommet.

Fakta

Gürkan Özterpan:

• Tyrkisk pressefridomskativist, redaktør og dagleg leiar i den uavhengige, internasjonale nettavisa Dokuz8NEWS.

• Er i Noreg i regi av Norsk Pen. I dag snakkar han på eit møte i Media City Bergen om maktovergrep mot tyrkiske media.

Frå Geziparken til nettet

Å kalla Özturan redaktør og dokuz8NEWS ei nettavis er ikkje dekkjande. Dei er snarare ein modell for internettjournalistikk under stadig utvikling. Plattforma sprang ut av demonstrasjonane i Geziparken i Istanbul i 2013.

– Det skapte stor frustrasjon, blant Gezi-demonstrantar og profesjonelle journalistar, at etablerte, tyrkiske media la lokk på protestane. Både vanlege borgarar og journalistar byrja å bruka sine eigne kontoar i sosiale media for å rapportera det dei var vitne til. I etterkant av demonstrasjonane ville mange byggja vidare på desse fruktbare røynslene, og ein lang, demokratisk prosess munna ut i dokuz8NEWS, som vart lansert til lokalvala mars 2014.

I dag er dokuz8NEWS ein nettverksbasert nyhendeorganisasjon med ein liten fast redaksjon som fungerer som sentral for 500 reporterar landet over. Alle desse har så sine lokale nettverk, noko som gjer at organisasjonen femnar svært breitt og er robust for arrestasjonar og politiraid mot redaksjonen.

– Redaksjonslokala vart stengde første gong i november 2016, og i fjor var vi utsette for politirazziaer nesten månadleg, fortel Özturan.

Borgarjournalistikken som vaks ut av Geziparken er ikkje lenger spontane reaksjonar frå gata, men eit fleksibelt organisert samarbeid mellom folk som har vore gjennom journalistisk kursing.

– Nest etter prinsippet om å formidla faktabaserte nyhende av avgjerande interesse for borgarane, er journalistisk kursing den viktigaste stolpen i verksemda vår.

Gürkan Özturan fortel at 750 folk – hovudsakleg ungdommar og storparten studentar og tillitsvalde i fagrørsla – har gått gjennom ei utdanning som i dag omfattar eit fast pensum knytt til heile 13 kursmodular. Som einaste organisasjon i Tyrkia tilbyr dei også kurs i traumejournalistikk og psykologisk debrifing av journalistar. Dokuz8NEWS har også kursing i personleg tryggleik og kryptering og sikker digital kommunikasjon. Ekstra viktig for reporterar i eit land der 245 journalistar har vorte fengsla etter statskuppforsøket i 2016.

Statskontrollerte media

Det mislukka kuppet i juli 2016 har skjerpa presseufridomen (400 media og 1700 nettsider er stengde), men gjennom nær heile Recep Tayyip Erdogans regjeringsperiode som statsminister og president har handlingsrommet til media vorte stadig meir avgrensa.

Økonomisk press har vore hovudverkemiddelet til AKP-regjeringa.

– Det byrja med stenginga av papirfabrikkar. Eit kjent grep frå militærstyret på 1970- og 80-talet, då høge papirprisar vart brukt politisk. Så kom forbodet mot alkoholreklame, som var ei enorm inntektskjelde for media. Sidan har Erdogan sytt for at regjeringslojale industrikonglomerat har ført media til sin portefølje, med å gje dei rimelege lån frå statlege bankar. Oppkjøp av økonomiske tapssluk i media har skjedd under eit visst press, og vorte sukra av lukrative, offentlege industrikontraktar.

Klassekampen skreiv laurdag om korleis denne politikken sist veke førte til sal av Tyrkias siste, uavhengige mediekonsern, Dogan Media Group. Dei er no overtatt av den AKP-lojale energi- og eigedomsmagnaten Erdogan Demirören.

– Eg har ikkje sans for Dogan som forretningsmann eller medieeigar, men han har vorte pressa til å selja på eit vis alle må reagera mot.

Dogan var både eigar av presse- og tv-selskap og ein viktig distributør av også uavhengige aviser. Ein konsekvens av Dogan-oppkjøpet, er at distribusjonen av så ulike aviser som den gamle CHP-avisa Cumhuriyet, sosialistiske BirGün og kurdiske Evrensel er truga. Også difor meiner Gürkan Özturan at nettdistribusjon er avgjerande for uavhengig informasjon i framtida.

– Dei tre avisene har eit samla papiropplag på berre 100.000, men på nett når dei over ein million lesarar.

Den nettverksbaserte digitaljournalistikken gjev von for mediemangfaldet i framtida, meiner Özturan. Med dels å rapportera på engelsk har dokuz8NEWS også nådd internasjonalt ut med saker som så har fått politisk effekt i Tyrkia.

– Ikkje minst har vårt samarbeid med den hardt pressa fagrørsla vore til gjensidig nytte. Mange av våre reporterar er lokale tillitsvalde.

guri.kulaas@klassekampen.no

Onsdag 19. desember 2018
Nasjonalmuseet gikk glipp av inntil 90 millioner kroner til kunstnerisk utsmykking. Finansdepartementet satte foten ned for samarbeid mellom museet og Kunst i offentlige rom.
Tirsdag 18. desember 2018
Svenske og danske historikere er ikke overrasket over temperaturen i Michelet-debatten. – Det handler om den klassiske friksjonen mellom journalister og historikere, sier Lars M. Andersson.
Mandag 17. desember 2018
Endringer i åndsverkloven gjør at flere kunstner­grupper må dele på samme vederlagspott. – Våre medlemmer vil sitte igjen med mindre, sier Jørgen Karlstrøm i Komponistforeningen.
Lørdag 15. desember 2018
Mens netthandel på bøker har tatt av i Sverige, foretrekker nordmenn fremdeles å handle bøker over disk.
Fredag 14. desember 2018
160 millioner kroner har det kostet å totalrenovere «Hestmanden». Nå må museumsskipet legge til kai fordi Kulturdepartementet ikke vil gi fem millioner kroner i økt støtte.
Torsdag 13. desember 2018
Mange var sikre på at Amazon ville etablere seg i Sverige denne høsten. Men satsingen lar vente på seg.
Onsdag 12. desember 2018
Finnmark fylkeskommune vil erstatte skolebibliotekarene med elevvakter og chatte­tjenester. Nå frykter Bibliotekforeningen at dette er starten på en ny trend.
Tirsdag 11. desember 2018
I medienes dekning av selvmord blir helsevesenet ofte utpekt som syndebukker, mener psykiatrisk sykepleier Rita Småvik. Hun frykter at det kan gjøre forebygging vanskeligere.
Mandag 10. desember 2018
MDG-politiker og forfatter Eivind Trædal har fått politiske motstandere på døra. Han mener grensa for aktivisme, også den kunstneriske, går ved dørstokken til folks privatliv.
Lørdag 8. desember 2018
Tilhengerne kaller det en revolusjon. Eks-statsråd Gudmund Hernes kaller det tøv. Hva handler moteordet «dybdelæring» om – dypest sett?