Tirsdag 17. april 2018
Nei til forbud

• SVs landsstyre vedtok lørdag at partiet går inn for forbud mot rituell omskjæring av gutter ved å innføre en aldersgrense på 15 år. Tidligere har Fremskrittspartiet vedtatt det samme, og som Klassekampen skriver i dag, kjemper krefter i MDG og Rødt for noe tilsvarende. Vi ser dette som en ulykkelig politisk utvikling, der prinsippene drives gjennom helt uavhengig av hvilken samfunnsmessig, kulturell og religiøs sammenheng de inngår i. En firedel av alle menn på verdensbasis er omskåret, og praksisen er en viktig del av jødisk tradisjon. I dag får jødiske guttebarn fjernet forhuden på penis når de er åtte dager gamle ved den såkalte brit milah. Det kan være ønskelig at denne praksisen endres og opphører, men ved å nedlegge et forbud gjør man det i praksis umulig å være jøde i Norge. Det står heller ingen kø av jødiske gutter og menn ved landets barnevernskontorer som føler seg lem­lestet og misbrukt av sine foreldre. I stedet opplever de dette som en viktig del av deres jødiske identitet.

• Praksisen kan i noen tilfeller ha ulemper, men når enkelte motstandere snakker om amputasjon, vold og lemlestelse, er det å dra saken ut av proporsjoner. Omskjæring av gutter kan heller ikke sammenliknes med tilsvarende for jenter, som har en helt annen virkning. En aldersgrense må uansett diskuteres ut fra hvilke konsekvenser et forbud vil få for jødiske og muslimske minoriteter. Barneombud Anne Lindboe, som er en av flere som har engasjert seg til støtte for aldersgrense, velger langt på vei å overse denne sammenhengen når hun til Vårt Land sier: «Dette dreier seg ikke om religiøs diskriminering, men om barns rettigheter. Det betyr ikke at jøder og muslimer ikke er velkomne i Norge, men at verdier som barns rett til å bestemme over egen kropp må vektes tyngre enn foreldres rett til å utøve rituell kirurgi.» Som om det er hun som avgjør hvordan den jødiske minoriteten i Norge vil oppleve et forbud. Det kan være flere gode argumenter for å endre denne religiøse praksisen, men det er et ubestridelig faktum at omskjæring av gutter oppleves som en viktig del av jødisk identitet. Et forbud vil derfor være et anslag mot religionsfriheten.

Torsdag 20. juni 2019
• Den siste uka har norsk offentlighet vært preget av den forsøksvise uttransporteringen av familien Abbasi, som består av mor Atefa Rezaie og de tre søsknene Yasin (22), Taibeh (20) og Ehsan (16). De ble først flydd til Istanbul i påvente...
Onsdag 19. juni 2019
• Leder i Manifest tankesmie Magnus Marsdal tok i gårsdagens avis til orde for at SV og Rødt bør inngå en forpliktende avtale om politikk de ønsker gjennomslag for, før de vil støtte en ny regjering. Han mener det vil gi partiene sterkere...
Tirsdag 18. juni 2019
• I Store norske leksikon er ordet vy beskrevet slik: «Oversikt over noe omfattende og uoversiktlig. Denne betydningen brukes oftest i flertallsformen vyer. Man kan for eksempel ha store vyer om framtida, det betyr at man har store ønsker...
Mandag 17. juni 2019
• Først ble det påpekt at han var lite synlig i valgkampen. Så uteble han fra Socialdemokratiets valgfest. Da han dukket opp til regjeringsforhandlinger forrige lørdag, framsto Henrik Sass Larsen «riv-rav-ruskende gal», ifølge Ekstra Bladets...
Lørdag 15. juni 2019
• Vi lever i Twitter-stormenes tid, hvor moralsk reinhet fort blir et kompromissløst krav fra krigere på sosiale medier. Slike tider gir dårlig grobunn for satiren, sjangeren som skal avdekke samfunnets eller menneskets skrøpeligheter. Nå...
Fredag 14. juni 2019
• Statens sivilrettsforvaltning har avslått tidligere Vimpelcom-sjef Jo Lunders krav på erstatning etter at korrupsjonssiktelsen mot ham ble henlagt. Lunders krav var på mer enn en halv milliard kroner, basert på et regnestykke hvor tapte...
Torsdag 13. juni 2019
• To store tomter i Oslo klargjøres nå for salg. Det dreier seg om Ullevål sykehus, som staten vil selge for å finansiere det nye storsjukehuset på Gaustad, og NRK-tomta på Marienlyst. Rikskringkastingen ønsker seg et nybygg i stedet for...
Onsdag 12. juni 2019
• Lønnsfesten for toppledere i statens selskaper fortsatte i fjor, viser regjeringens eierskapsmelding som næringsminister Torbjørn Røe Isaksen la fram i går. Ifølge meldingen har 15 av toppsjefene i de statlige eide selskapene fått mer enn...
Tirsdag 11. juni 2019
• Arbeiderpartiet er i ferd med å havne i en skikkelig skvis. Partiet blir taklet hardt av velgere fra to kanter – distriktene og storbyene – og ser så langt ikke ut til å ha et klart svar på verken hva problemet skyldes, eller hvordan det...
Lørdag 8. juni 2019
• Næringslivsledere og toppolitikere fra begge sider av Atlanterhavet møttes forrige helg i Montreux, ved den østlige bredden av Genèvesjøen i Sveits, til den årlige Bilderberg-konferansen. Blant dem som var oppført på deltakerlista, var...