Torsdag 12. april 2018
STOLER IKKE PÅ REGJERINGEN: Arbeiderpartiets Hadia Tajik og Arild Grand mener det er viktig at Stortinget gjør egne utredninger om viktige EU-saker.
Ap stoler ikke på regjeringen i EU-sak:
Skeptisk til nytt EU-byrå
TØFFERE LINJE: Ap stoler ikke på departementenes utredning av EU-saker. De bestiller nå en uavhengig utredning av EUs kommende arbeidsmarkedsbyrå.

arbeidsliv

EUs energibyrå Acer har delt Arbeiderpartiet på midten, og deler av grunnplanet er så misfornøyd med ledelsen at nestleder Hadia Tajik har blitt vraket som 1. mai-taler i Haugesund og Sauda.

EUs nye arbeidsmarkedsbyrå er fortsatt bare på tegnebrettet, men kanskje har partiet Acer friskt i minne når partiledelsen nå anlegger en skeptisk tone til både EU og regjeringens intensjoner med det nye byrået.

Tajik og stortingskollega Arild Grande har bedt Stortingets utredningsseksjon undersøke konsekvensene Arbeidsmarkedsbyrå kan få for Norge.

Fakta

EUs arbeids­markedsbyrå:

• EU-kommisjonen foreslo i mars at det skal opprettes et nytt arbeidsmarkedsbyrå: European Labour Authority.

• Planen er at EU skal ta en større rolle for å sikre sosial rettferdighet i Europa, og ikke bare bry seg om økonomi.Byrået er et av flere forslag.

• Byrået skal åpne neste år og være i full sving i 2023. Det er relevant for EØS-avtalen og vil derfor påvirke Norge.

• Forslaget skal behandles blant annet i EU-parlamentet. Det er usikkert hva det endelig vil ende opp som, og om det vil få myndighet til å overstyre de nasjonale myndighetene.

Vil være tidligere ute

– Det er rett og slett viktig å få ordentlig klarhet i hva man ser for seg fra EU sin side, sier Tajik.

De to mener regjeringen og Stortinget kommer for seint på banen i EU-saker, og at departementenes utredninger kan være farget av regjeringens politikk.

– All erfaring hittil med EØS-saker tilsier at Stortinget kommer altfor seint på banen. Norsk politikk har i for liten grad søkt å utnytte handlingsrommet til å påvirke prosesser som går i EU, og ofte begynner debatten i Norge når den er avsluttet i EU, sier Grande.

Han mener man ikke kan utelukke at vurderingene fra departementene er farget av regjeringens politiske syn.

– I Acer-saken så vi at Justisdepartements lovavdeling måtte gjøre om sin vurdering etter påtrykk utenfra. Både den og andre saker viser at regjeringen ikke gjør en god nok jobb i å orientere Stortinget, og derfor er det behov for at Stortinget gjør denne utredningsjobben selv, fortsetter han.

Som eksempel på regjeringens ettergivenhet viser Grande også til at regjeringen i utgangspunktet trodde at momsfritaket for nettaviser var i strid med EØS-avtalen. Da Stortinget likevel vedtok fritaket, godtok EØS-avtalens overvåkingsorgan Esa saken.

Tema i Stortinget

EU-kommisjonen kom i mars med forslaget om å opprette et nytt europeisk arbeidsmarkedsbyrå. Det skal blant annet sørge for bedre informasjon om plikter og rettigheter for ansatte og bedrifter som krysser grensene, bedre samarbeid mellom nasjonale arbeidslivsmyndigheter og avgjøre uenigheter mellom medlemslandene på området.

Målet er å ha byrået klart til neste år, men saken skal behandles av EU-parlamentet. Det er fortsatt usikkert hva forslaget munner ut i.

Forslaget er merket som EØS-relevant, og vil derfor påvirke Norge.

Tajik sier at de vil ha fordeler og ulemper grundig belyst før partiet tar stilling til byrået.

– Vi har diskutert saken med folk i fagbevegelsen som kan mye om dette, og tilbakemeldingen er at potensialet er stort, og at byrået kan bli et viktig verktøy til å bekjempe sosial dumping på tvers av landegrensene. Sosial dumping og arbeidslivskriminalitet er vanskelig å bekjempe på grunn av ulike jurisdiksjoner og fordi de kriminelle flytter seg mellom landegrensene, sier hun.

Samtidig kan byrået innebære ulemper for Norge, frykter Tajik.

– Det kan være at noen ønsker å drive dette i retning av at det skal lages reguleringer fra annet hold enn norsk. Og i Norge og i de skandinaviske landene har vi en høy standard på lønns- og arbeidsvilkår, og vi vil løfte standarden i Europa, ikke senke den i Norge. Det må være denne dynamikken som gjelder dersom vi skal syns at dette er akseptabelt, sier hun.

Ap-nestlederen tok i går opp temaet i Stortingets spørretime. Tajik klagde på at regjeringen var for seine med å informere Stortinget i EU-saker. Hun krevde en garanti fra arbeidsminister Anniken Haugli (H) om å bli holdt informert, og det fikk hun.

– Jeg kan garantere at jeg skal være imøtekommende og informere Stortinget på et tidlig tidspunkt, svarte Haugli, som også sa de allerede har drøftet saken med EU og gitt uttrykk for at Norge ikke ønsker en løsning som utfordrer norsk suverenitet.

Vil utnytte EØS-rommet

Partiledelsen i Ap har aldri gått inn for et veto mot noe EU-direktiv, men dagens nestleder sier at de ikke kan godta hva som helst som kommer fra Brussel.

– Vi skal ikke være noe ekspedisjonskontor for Brussel, der det de lager, sendes til oss for at vi skal sette stempel på sakene, og så er alt i orden. Det er viktig for oss å bruke alle muligheter for å fremme sosialdemokratisk politikk innenfor EØS-samarbeidet.

stiann@klassekampen.no

Torsdag 21. februar 2019
ADVARER: Tidligere ansatte i Måne­stråle barnehage tar et kraftig oppgjør med ledelsen. De forteller om en u­forsvarlig drift, hvor det meste dreide seg om å få inn mest mulig penger.
Tirsdag 19. februar 2019
SLUTT: Ekteparet Per Jonny og Eli Risten Skum har vært i reindriften hele livet. Nå vil de be barna finne et annet levebrød, fordi gruvedriften i Nussir-fjellet truer driften.
Mandag 18. februar 2019
NOK NÅ: Minotenks utspill om å ikke bosette flere flyktninger i utsatte bydeler får støtte fra Lena Larsen og Mahmoud Farahmand. Også SV er åpen for ideen.
Lørdag 16. februar 2019
PAUSE: – Hvis vi ikke tar tak i integreringsutfordringene, vil det styrke ytre høyre, sier Linda Noor, som vil ha pause i bosetting av flyktninger i Oslo. Frp vil ha bosettingsstans.
Fredag 15. februar 2019
GLIR UT: Forsvarets nye overvåkings­våpen skulle i utgangspunktet bare brukes mot fremmede makter og terror, men nå krever flere tilgang på informasjonen. Ekspert advarer mot utglidning.
Torsdag 14. februar 2019
TILLIT: Trond Giske får solid støtte fra partifeller i de største Ap-lagene i Trøndelag. Flere savner ham i partiledelsen.
Onsdag 13. februar 2019
BLODPRIS: Norge kan ikke lenger ta Nato for gitt. Da må vi velge USA, ikke Europa. Det kan bli dyrt, sier forskeren Asle Toje.
Tirsdag 12. februar 2019
FRYKTER KINA: Data­ekspert Gisle Hannemyr regner med at USA spionerer på oss, men mener kineserne er langt verre.
Mandag 11. februar 2019
MILLIONKRAV: Penger som skulle vært brukt på barna, ble i stedet brukt til å betale for aromamassasje, treningstimer og millionlønn for barnehage­ledelsen, ifølge tilsynsrapport.
Lørdag 9. februar 2019
BOMSKUDD: Regjeringens Langtidsplan for Forsvaret inneholdt 70 milliarder kroner for lite. Nå må planen forsterkes, sier FFI.