Torsdag 12. april 2018
VIL OPPHEVE VEDTAK: Cappelens advokat Olav Kolstad (nummer to fra venstre), Aschehougs advokat Anders Ryssdal (til venstre), konsernsjef Tom Harald Jenssen i Cappelen Damm og advokat Sigurd Holter Torp, som også representerer Cappelen Damm, møttes i retten i går.
• Konkurransetilsynet er ikke enig med seg selv i Interpress-saken • Direktør Lars Sørgard erklært inhabil
Møter seg selv i døra
Før Lars Sørgard tiltrådte som konkurransedirektør, gikk han langt i å forsvare storforlagene som nå er ilagt bøter for ulovlig boikott av Interpress.

Bøker

En topptung forsamling ledere fra Forlags-Norge stilte i går i Oslo tingrett, der den lenge varslede rettssaken mellom forlagene Aschehoug, Gyldendal og Cappelen Damm og Konkurransetilsynet omsider åpnet.

Forlagene møter i retten for å overbevise om at de ikke har samarbeidet om en boikott av distributøren Interpress, som var eid av Reitan-gruppen inntil de sluttet med bøker i 2014, slik Konkurransetilsynet hevder.

Men ble boikotten framprovosert av Reitan selv? Mistanken om boikott oppsto etter at de fire forlagene i 2014 fikk beskjed av Reitan-eide Narvesen om at de måtte distribuere gjennom Interpress hvis de skulle selge bøker i Narvesens kiosker. Det sa alle forlagene nei til, noe som fikk Reitan til å klage Aschehoug, Gyldendal, Cappelen Damm og Schibsted inn for Konkurransetilsynet.

Kort tid etter at Konkurransetilsynet åpnet sak mot forlagene, skrev NHH-professor Lars Sørgard en kronikk i Dagens Næringsliv der han hevdet at Reitan trolig hadde brukt konkurranseloven som brekkstand i kampen om distribusjon av bøker.

«Hvorfor kan Reitan holde på slik, mens forlagene samtidig utsettes for razzia», spurte Sørgard i kronikken.

Han konkluderte med at så lenge bokkjøperne ikke ble skadelidende, burde ikke konkurranseloven brukes i det som i realiteten var en kamp om distribusjon av bøker.

Fakta

Forlag i retten:

• I april 2014 gjennomførte Konkurransetilsynet en razzia mot forlagene Cappelen Damm, Gyldendal, Schibsted og Aschehoug.

• Bakgrunnen var mistanke om brudd på konkurranseloven i forbindelse med distribusjon av bøker.

• I mars i fjor konkluderte Konkurransetilsynet med at mistanken om ulovlig samarbeid var berettiget, og idømte forlagene bøter på i alt 32 millioner kroner.

• Cappelen, Gyldendal og Aschehoug er uenig i grunnlaget for vedtaket og har gått til sak. Rettssaken startet i går.

I dag er Sørgard ikke lenger NHH-professor, men direktør i Konkurransetilsynet. Han er meldt inhabil i forlagssaken, og vil ikke kommentere kronikken overfor Klassekampen. Ifølge Konkurransetilsynet er årsaken til inhabiliteten at Sørgard har tilknytning til en av eierne i Vigmostad & Bjørke, som nå eier Schibsted forlag.

– Meget godt poeng

Ikke overraskende vinner Sørgards argumentasjon fra 2014 gehør hos Aschehougs advokat Anders Ryssdal, som er partner i Glittertind.

– Sørgard hadde et meget godt poeng da han sa at konkurranse­loven ikke burde vært anvendt på dette forholdet. Det er ikke blitt framlagt noen bevis for at prisingen av bøker er blitt påvirket av hvordan distribusjonen skjer. Denne saken dreier seg om hvert forlags frihet til å distribuere bøkene sine slik de ønsker, sier Ryssdal.

Gjermund Nese, avdelingsdirektør i Konkurransetilsynet, vil ikke kommentere påstandene i direktør Sørgards kronikk direkte. Han sier at tilsynet har etterforsket og kommet til at forlagene har samarbeidet om en kollektiv boikott av Interpress.

– Det har de gjort på en måte som er i strid med konkurranseloven, sier Nese.

– Dere er kritiske til at bokbransjen har unntak fra konkurranseloven gjennom bokavtalen. Er dere spesielt ute etter forlagene?

– Det er ikke noen hemmelighet at vi er kritisk til bokavtalen, men dette dreier seg om forhold som ikke har med den å gjøre. Det er vår oppgave å etterforske mulige brudd på konkurranseloven, både i bokmarkedet og andre markeder, og det har vi gjort her.

Styrker denne saken argumentet for en boklov, fordi forlagene med den ville ha vært pålagt mer åpenhet?

– Konkurransetilsynet er kritisk til at bokbransjen skal ha unntak fra konkurranse­loven. Det er utgangspunktet, men jeg vil ikke kommentere dette utover det.

Frikjenner Reitan

Om det stemmer at Reitan gikk inn for å bruke «konkurransereglene som en brekkstang i kampen om distribusjonen av bøker», slik Sørgard antydet i sin kronikk, ville det likevel være helt legitimt. Det hevder jussprofessor Erling Hjelmeng, som er spesialist på konkurranserett.

– Kollektiv boikott er forbudt. Forlagene samarbeidet, og det burde de ikke ha gjort. Man kan like eller ikke like forretningsmetodene til Reitan, men det å svare på en uønsket forretningsatferd med å gå inn i et ulovlig samarbeid, er problematisk uansett, sier Hjelmeng.

Han sier at forlagene ikke ville ha brutt med konkurranse­loven hvis de uavhengig av hverandre bestemte om de ville handle med Interpress eller ikke.

– Men så lenge det stemmer at forlagene tok kontakt med hverandre om dette, har de gått for langt.

Klassekampen har vært i kontakt med Reitan-gruppen, som ikke ønsker å kommentere saken.

kultur@klassekampen.no

Onsdag 19. desember 2018
Nasjonalmuseet gikk glipp av inntil 90 millioner kroner til kunstnerisk utsmykking. Finansdepartementet satte foten ned for samarbeid mellom museet og Kunst i offentlige rom.
Tirsdag 18. desember 2018
Svenske og danske historikere er ikke overrasket over temperaturen i Michelet-debatten. – Det handler om den klassiske friksjonen mellom journalister og historikere, sier Lars M. Andersson.
Mandag 17. desember 2018
Endringer i åndsverkloven gjør at flere kunstner­grupper må dele på samme vederlagspott. – Våre medlemmer vil sitte igjen med mindre, sier Jørgen Karlstrøm i Komponistforeningen.
Lørdag 15. desember 2018
Mens netthandel på bøker har tatt av i Sverige, foretrekker nordmenn fremdeles å handle bøker over disk.
Fredag 14. desember 2018
160 millioner kroner har det kostet å totalrenovere «Hestmanden». Nå må museumsskipet legge til kai fordi Kulturdepartementet ikke vil gi fem millioner kroner i økt støtte.
Torsdag 13. desember 2018
Mange var sikre på at Amazon ville etablere seg i Sverige denne høsten. Men satsingen lar vente på seg.
Onsdag 12. desember 2018
Finnmark fylkeskommune vil erstatte skolebibliotekarene med elevvakter og chatte­tjenester. Nå frykter Bibliotekforeningen at dette er starten på en ny trend.
Tirsdag 11. desember 2018
I medienes dekning av selvmord blir helsevesenet ofte utpekt som syndebukker, mener psykiatrisk sykepleier Rita Småvik. Hun frykter at det kan gjøre forebygging vanskeligere.
Mandag 10. desember 2018
MDG-politiker og forfatter Eivind Trædal har fått politiske motstandere på døra. Han mener grensa for aktivisme, også den kunstneriske, går ved dørstokken til folks privatliv.
Lørdag 8. desember 2018
Tilhengerne kaller det en revolusjon. Eks-statsråd Gudmund Hernes kaller det tøv. Hva handler moteordet «dybdelæring» om – dypest sett?